Ap henter færre borgerlige velgere

Arbeiderpartiet virker ikke lenger som en magnet på velgerne.

gallup juli16

Julimålingen TNS Gallup har laget for TV 2 viser at Arbeiderpartiet sammen med De Grønne er taperne, mens de borgerlige partiene vinner tilbake flertallet som de mistet i juni.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 32,2 prosent, en tilbakegang på hele 2,7 prosentpoeng fra juni. Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt siden desember 2013, altså like etter at de måtte gi fra seg regjeringsmakten til Erna Solberg og Siv Jensen.

Bakgrunnstallene viser at andelen tidligere Ap-velgere som vil stemme på partier er stabilt høy med 78 prosent, men nå er det færre velgere som stemte på andre partier som vil stemme Ap. Særlig klart vises det i bytteforholdet mot regjeringspartiene. Mens det i juni var 88.000 flere Høyre/Frp-velgere som gikk til Ap enn motsatt vei, er det nå bare 20.000.  Lekkasjen er dermed dempet.

Arbeiderpartiet går tilbake blant velgere over 30 år, og det er særlig på sør- og vestlandet at de to regjeringspartiene kan notere seg for fremgang, til en viss grad på bekostning av Arbeiderpartiet.

Høyre får 24,9 prosent, frem 1,0 fra juli. 70 prosent av partiets velgere fra 2013 ville gjentatt sitt valg i dag, som er noe høyere andel lojale velgere enn i juni. Samtidig er lekkasjen mot Arbeiderpartiet mer enn halvert. Høyre styrker stillingen blant menn hvor de nå er jevnstore med Ap.

Fremskrittspartiet får 14,9 prosent, frem 0,2. Også Frp har mer lojale velgere enn i juni, 64 prosent, mens lekkasjen mot AP og andelen gjerdesittere går ned.

Kristelig Folkeparti går frem 1,0 til 5,1 prosent. 66 prosent av velgerne fra 2013 er lojale, lekkasjen mot Ap er redusert. KrF har denne måneden uvanlig mange tidligere velgere som sitter på gjerdet.

Senterpartiet får 7,0 (+1,1). Ingen andre partier har denne måneden like lojale velgere som Senterpartiet.  Kanskje opplever partiet en liten Brexit-effekt? Andelen velgere som sitter på gjerdet går ned.

SV får 4,7 (- 0,1). Bare halvparten av partiets velgere fra forrige valg er lojale. Faktisk mister SV denne gang hele 14.000 tidligere velgere til Rødt, som med 2,9 prosent (+ 0,7) får sin høyeste oppslutning etter stortingsvalget i 2013.

Venstre får 4,5 (- 0,3). Nær fire av ti velgere har forsvunnet. og denne gang har Venstre færre tidligere på gjerdet enn normalt.

De Grønne er den andre taperen i juli med 2,6 prosent (- 1,5) som er en tangering av den laveste oppslutningen etter stortingsvalget (fra desember 2013.