Kampen mot sperregrensa

Halvparten av stortingspartiene kjemper for livet ved  valget i 2017.

stortinget-valgurne_996385a

TNS Gallups maimåling for TV 2 viser et SV lavere enn noen gang siden partiet ble stiftet i 1973. Også MDG og Venstre er under streken, mens KrF er over etter å ha vært under i april.

Sperregrensa kan sørge for at vi etter valget i 2017 har fire partier med flere mandater, mens fem partier kan komme inn med en eller to representanter på Stortinget.

Men la oss først ta de store. Arbeiderpartiet ligger stabilt på maimålingen med 35,9 (+ 0,1). Andelen lojale velgere fra 2013 ligger uforandret fra april med 82 prosent. Arbeiderpartiet henter nå flere tidligere velgere både fra Frp og Høyre enn de mister andre veien. Arbeiderpartiets oppslutning faller blant velgere under 60, men øker blant de eldre. Oppslutningen til partiet er lavere på sør- og vestlandet enn tallene viste at den var i april.

Høyre øker med  0,6 til 25,1 prosent. 73 prosent av Høyres velgere fra 2013 ville stemt på partiet i dag. Mens Høyre i april mistet 45.000 av sine tidligere velgere til Frp, er det nå et bytteforhold mellom de to som går i Høyres favør.  Høyres oppslutning øker blant unge. Tallene tyder på at Høyre nå er største parti  i Oslo og Akershus.

Fremskrittspartiet får 15,6, en justering ned med 0,9 fra april hvor de for første gang ble målt over valgresultatet på 16,3 fra 2013. Frps nedgang skyldes noe lavere lojalitet. 69 prosent av velgerne fra 2013 ville stemt på partiet i dag.  Frp mister noen flere av sine tidligere velgere til de to andre store partiene.

Senterpartiet ligger stabilt med 6,3 prosent (+ 0,1), og er det eneste av de små partiene som har en grei avstand ned til sperregrensa. Som eneste av de små har faktisk ikke Senterpartiet vært under 4-streken etter valget i det hele tatt. Partiet har relativt lojale velgere.

Så starter kampen for tilværelsen. Kristelig Folkeparti klamrer seg denne måneden over streken med 4,6 (+ 0,7), etter at de i april var under. Det skyldes at en høyere andel av partiets tidligere velgere er lojale.  KrFs problem er at partiet knapt henter nye velgere.

Venstre er for andre måned på rad under med 3,8 8+ 0,3). Halvparten av partiets tidligere velgere vil stemme på dem igjen. Jeg har tidligere omtalt Venstre som svingdørpartiet i norsk politikk i 2013  og ved kommunevalget to år tidligere.  Lykkes de med å holde bedre på egne velgere er de over streken,. Venstre mister denne gangen færre tidligere velgere til Ap enn i april.

SV får den laveste oppslutningen siden partiet ble stiftet i 1973.  To av tre velgere fra 2013 har snudd ryggen til Audun Lysbakken & co. Bunnivået på 2,6 (- 1,8) gir nest siste mandat i Oslo, som SV holder med en margin på ca 1200 velgere til Høyre. Det er omlag like mange tidligere SV-velgere som rømmer til Ap og Rødt. SV er også i ferd med å bli et svingdørparti, som Venstre har slitt med lenge.

De Grønne har ikke vært over sperregrensen en eneste gang etter at de tok byrådsmakt i hovedstaden etter kommunevalget. Oppslutningen er på 3,0, det samme som i april. Partiet henter få nye velgere og mister en del tidligere velgere til Rødt.

Rødt kan bli nykommer i denne omgang på Stortinget. Med 1,8 (+0,4) har de sikrere stortingsplass enn SV i hovedstaden.

Denne gang er det en lavere andel som oppgir partipreferanse, 74,41 prosent, mot 80,16 prosent i april. Det er særlig i gruppen av velgere som ikke stemte i 2013 at flere sitter på gjerdet. Omregnet til antall velgere kan vi si at det er rundt 120.000 flere av tidligere hjemmesittere og velgere som ikke hadde stemmerett sist som nå sitter på gjerdet. Spørsmålet er om de lar seg mobilisere.

 LES OGSÅ: 500 dager til valget

LES OGSÅ: Her er velgernes andrevalg

LES OGSÅ: Du skal få større makt over hvem som blir valgt

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.