Store aldersforskjeller

De borgerlige partiene har bedre grep om de eldre velgere enn de yngste. Det kan bli en fordel når det nærmer seg valg.

gallup

Foran stortingsvalget i 2013 ble det kjørt en kampanje for å få opp valgdeltagelsen blant unge. Særlig blant de aller yngste (18-21 år) økte den til 66,5 prosent, mens økningen var noe lavere for de neste årskullene. Likevel er det en langt høyere andel av velgerne over 60 år som valgte å bruke stemmeretten, viser en sammenstilling av data laget av Institutt for samfunnsforskning.

Det er også blant de eldste velgerne at de to regjeringspartiene står sterkest. Mens 47 prosent av de spurte over 60 år sier at de vil stemme på å Høyre eller Frp i TNS Gallups marsmåling for TV 2, er det bare 231 prosent de spurte under 30 år som sier det samme.  Dersom de to holder grepet om de eldre kan det bli en fordel når det nærmer seg stortingsvalg.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 33,6 prosent (+ 0,2).  Andelen lojale velgere fra forrige stortingsvalg øker fra februar til 79 prosent. Men Arbeiderpartiet henter færre velgere som stemte på et av de andre partiene enn de gjorde i forrige måned.

Arbeiderpartiet har klar overvekt av kvinnelige velgere. Mens hele 41 prosent av de spurte kvinnene sier de vil stemme Ap, er det bare 27 prosent av menene som gjør det samme.

Høyre får 24,8 (- 0,2). Andelen lojale velgere fra forrige stortingsvalg øker fra februar til 73 prosent. Høyre mister færre av sine tidligere velgere til Arbeiderpartiet og Frp, , men henter samtidig litt færre nye velgere som stemte på de andre partiene.

Fremskrittspartiet får 15,8 prosent (+ 1,6), som er den høyeste oppslutningen partiet har fått på TNS Gallups målinger for TV 2 siden stortingsvalget. Andelen lojale velgere fra forrige stortingsvalg øker til 79, noe som gjør at partiet mister færre av sine tidligere velgere, særlig til Arbeiderpartiet.

Frp har et kvinneproblem. Andelen menn som sier de vil stemme  Frp er dobbelt så høy som andelen blant kvinner. Samlet har de to regjeringspartiene en oppslutning på 50 prosent blant menn og bare 31 prosent blant kvinner.

Senterpartiet er fjerde størst med 6,1 prosent (+ 0,3). Bakgrunnstallene viser at er blant de partiene med de mest trofaste velgerne, men partiet henter få nye.

Kristelig Folkeparti går mest tilbake med 1,6 etter en sterk februarmåling til 4,7 prosent. Det skyldes at en lavere andel av velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet. Også denne måneden mister KrF flere av sine egne velgere fra forrige valg til Høyre og Frp enn de gjør til Arbeiderpartiet.

Venstre får 4,4 prosent (- 0,5). Andelen lojale velgere går noe ned, og partiet mister nå like mange tidligere velgere til regjeringspartiene som de gjør til Arbeiderpartiet.

SV klarer sperregrensen med et nødskrik. 4,0 er opp 0,9 fra den svake februarmålingen. Andelen lojale SV-velgere fra forrige valg er noe økende, men fortsatt rømmer  nesten hver femte SV -velger fra 2009 til Arbeiderpartiet.

Miljøpartiet De Grønne har plassert seg stabilt under sperregrensa med 3,2 prosent (- 0,6). Dette er den femte målingen på rad partiet ikke klarer sperregrensa.

Rødt får 2,0 (- 0,4), men kaprer for åttende måned på rad mandat fra Oslo.  Andre partier og lister får 1,5 (+ 0,3).

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.