Stabile februarmålinger

Gjennomsnittet av målingene i februar viser at det bare er små endringer i styrkeforholdet mellom partiene.

Arbeiderpartiet er fortsatt størst med 32,97 prosent (+ 0,15) fra sittet i januar. Fremskrittspartiet har den største fremgangen til 16,97 prosent (+ 0,50), mens Høyre kan notere seg for 24,19 (+ 0,16), et nivå som er høyere enn partiet hadde gjennom hele 2015.

februar16

Mens  alle de tre store har dermed styrket seg i februar, er  Senterpartiet taperen med en tilbakegang på 0,60 til 5,53. Det er det laveste snittet for partiet siden mai i fjor.

Kristelig Folkeparti får 5,17 (+ 0,31), Venstre 4,32 (- 0,01), SV klarer sperregrensa med et nødskrik med 4,09 (- 0,06), MDG er under for andre måned på rad med 3,73 (- 0,23), mens Rødt kryper over 2 i snitt med 2,06 (+ 0,08)., Andre partier får et februarsnitt på 1,19.

februar2

Svingdørparti uten tilsig

3,1 prosent er ny bunnotering for SV på TNS Gallups målinger siden partiet ble dannet i mars 1975. 

Ved stortingsvalget i 2013 var det 116.000 velgere som stemte på SV. Under halvparten av dem ville gjort det samme i dag. Like mange har funnet seg et nytt parti.  SV mister flest tidligere velgere til Arbeiderpartiet, men også Rødt og De Grønne henter mange tidligere SV-velgere.

SV har på mange måter blitt et svingdørparti, slik jeg har omtalt overgangsmatrisene til Venstre både i 2011 og foran stortingsvalget i 2013.  SV sliter nå med det samme problemet. Tidligere velgere forsvinner, uten at SV henter nye velgere.

Målingen viser at Arbeiderpartiet har stabilisert seg på 33,4 prosent. Men pilen peker fortsatt ned for fjerde måned på rad. 71 prosent av Ap-velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet, et betydelig lavere nivå enn på de siste målingene.

Høyre fortsetter å vokse til 25,0 og nærmer seg nå Arbeiderpartiet i lojalitet med 68 prosent. Men fortsatt mister Høyre langt flere tidligere velgere til Ap enn de henter tilbake fra konkurrenten.  De to største partiene er nå jevnstore i Oslo og Akershus.

Etter en jevn opptur i tre måneder går Frp ned til 14,2 prosent. Andelen lojale velgere går ned til 66 prosent, mens det er noen flere tidligere Frp-velgere som går til Ap og Høyre enn i januar.

KrF er fjerde størst med 6,3 prosent i februar. Årsaken til det er at KrF for en gangs skyld faktisk henter noen nye velgere som stemte på andre partier og en del velgere som ikke stemte sist. Bakgrunnstallene viser at KrF knapt mister velgere til venstresiden, mens andelen tidligere KrF-velgere som sier de vil stemme Høyre og Frp har økt i takt med samarbeidsdebatten i partiet.

Senterpartiet får 5,8 og ser ut til å ha tettet igjen noe på det som så ut til å være en økende lekkasje av velgere til Frp.

Venstre får 4,9 prosent. Velgerne er mer lojale, og Venstre mister langt færre velgere til Arbeiderpartiet og Høyre enn i januar.

De Grønne er med 3,9 fortsatt under sperregrensa for femte måned på rad. Bakgrunnstallene viser at svært mange av partiets velgere fra forrige valg har forsvunnet.

Rødt får sin beste måling siden stortingsvalget med 2,4 prosent, mens andre partier får 1,2 prosent.

Høyre vant januar

Høyre er den klare vinneren på gjennomsnittet av målingene i januar med en fremgang på 2,03 prosentpoeng, mens både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går ned fra desember.

januar15-graf1

Januarsnittet sender De Grønne under sperregrensa etter at partiet de sju siste månedene har hatt et snitt over 4-prosentstreken.

januar16

Med i snittet for januar er robopollen fra Infact/VG publisert 1. februar, fordi halve målingen er tatt opp så tidlig som medio januar.

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.