Borgerlig flertall

Fremskrittspartiet har fått tilbake gamle kjernevelgere, mens Jonas Gahr Støre ikke lenger virker som en magnet på velgerne. Dermed er det igjen borgerlig flertall på TV 2s gallup.

FLERTALL: For første gangsiden august i fjor har Siv Jensen (Frp) og Erna SOlberg (H) flertall sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)

FLERTALL: For første gangsiden august i fjor har Siv Jensen (Frp) og Erna SOlberg (H) flertall sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix).

Med et hopp opp på 3,1 prosentpoeng har Frp klatret 6,1 fra oktober til 15,5 prosent på desembermålingen TNS Gallup har laget for TV 2.

Bakgrunnstallene viser at Frp vinner tilbake tidligere velgere som har værtpå besøk enten hos andre partier eller sittet på gjerdet. Hele 83 prosent av dem som stemte Frp ved stortingsvalget i 2013 sier de vil gjøre det samme i dag, det er lenge siden vi så slike tall for partiet.

I november tettet Frp lekkasjen mot Arbeiderpartiet. Nå tettes lekkasjen mot Høyre.  Omregnet til antall velgere er bytteforholdet Frp har til AP og Høyre bedret med 157.000 velgere siden oktober. Andelen 13-velgere som sitter på gjerdet er lav. Frp vokser blant eldre, de øker i typiske kjernevelgergrupper.

Arbeiderpartiet er taperen i desember med en tilbakegang på 3,8 til 34,2 prosent. Det er den laveste oppslutningen for partiet siden september 2014. Og en av de dårligste målingene siden Jonas Gahr Støre ble partileder. Ap holder fortsatt godt på sine egne 13-velgere. Med 85 prosent lojalitet har de så langt tapt lite der.

Men Jonas Gahr Støre fungerer ikke lenger som en magnet på velgere som stemte andre partier ved forrige stortingsvalg. Ap henter 64.000 færre fra de andre partiene. Ap går like mye tilbake blant unge og eldre velgere.

Også Høyre går ned med 1,5 til 22,2 prosent. Andelen lojale velgere er stabil på 69 prosent. Høyre mister noen flere velgere til Frp, men kompenserer med at lekkasjen til Arbeiderpartiet er redusert med 78.000 siden oktober.

Med 6,6 prosent er Senterpartiet fjerde størst. Også Sp mister færre tidligere velgere til Ap.

KrF og Venstre får begge 5,2. For Venstres del en økning etter at de ble målt for lavt i november, KrF mister ikke velgere til Ap, mens bakgrunnstallene tyder på en økende lekkasje til Høyre. For Venstres del øker lojaliteten og lekkasjen til Arbeiderpartiet går ned.

Minipartiene SV og MDG havner under sperregrensen med 3,9 prosent. For SVs del betyr det at partileder Audun Lysbaken ikke ville kommet inn på Stortinget. Verre er det kanskje at de ikke har velgerreserver. Det er uvanlig at ingen av de spurte SV-velgerne fra 2013 sitter på gjerdet. MDG opplever økende lekkasje til Venstre.

Mandatfordelingen TV 2 har laget gir Høyre 41, Frp 29, KrF 10 og Venstre 9. Dermed  har de fire samarbeidspartiene igjen flertall 89 mandater. Det er første gang siden august 2014 at det er borgerlig flertall på målingen. Men dersom Ap får med seg Sp og KrF sikrer de et knappest mulig flertall med 85.

Målingen er laget av TNS Gallup for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 972 personer med stemmerett. Målingen er tatt opp 24. – 30. november. 82,3 prosent av de spurte oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.