Frp vinneren i november

Fremskrittspartiet øker med 4,7 prosentpoeng på snittet av målingene fra oktober til november, alle andre går tilbake.

ØKER MEST: SIv Jensen og Fremskrittspartiet vokser på målingene, mens alle ade andre går tilbake. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

ØKER MEST: Siv Jensen og Fremskrittspartiet vokser på målingene, mens alle de andre stortingspartiene går tilbake i november. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Arbeiderpartiet går mest tilbake på snittet av målingene i november sammenlignet med oktober. Med unntak av Fremskrittspartiet går alle de andre stortingspartiene ned. SV faller under sperregrensa, MDG og venstre holder seg like over 4-prosentstreken.

nov.15    endr. okt
Ap 35,1 -1,8
Frp 16,3 4,6
Høyre 22,0 -0,7
KrF 4,9 -0,7
Sp 6,1 -0,5
SV 3,9 -0,2
Venstre 4,3 -1,0
MDG 4,1 -0,2

 

Ser vi på snittet av målingene over hele året er det også Arbeiderpartiet som går mest ned fra et snitt i januar på 41,4 prosent, mens Fremskrittspartiet startet året med et snitt på 11,2. Høyre går og noe ned, men ligger relativt stabilt gjennom året.

snitt-november1

Ser vi på småpartiene fikk Senterpartiet en kraftig økning på stortingsmålingene rundt kommunevalget, men i likhet med alle de andre små går også Senterpartiet nå ned.

Tilbakegangen for flere av de små partiene er uvanlig stor, størst for Venstre som går tilbake hele 1,0 fra oktober til november.

snitt-nov2

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.