Så ulikt stemmer vi

Arbeiderpartiet ble klart størst ved valget og hadde like stor oppslutning blant menn som kvinner.

kommunevalg-kjonn

Årets valgdagsmåling fra TNS Gallup/TV 2 traff nær det endelige resultatet og gir dermed et godt grunnlag for analyse.

Deler av bakgrunnstallene er tidligere presentert i bloggposten “slik vandret velgerne“.

Går vi inn i bakgrunnsvariablene ser vi at det er relativt små forskjeller i kjønnsfordelingen,. Ap er jevnstore blant menn og kvinner, mens Hyre, Frp og Sp står sterkere blant menn. KrF, SV og Venstre står noe sterkere blant kvinner, mens det er jevnt for MDG.

Ser vi på alder og deler de spurte inn i fire grupper, er Ap svakest blant folk mellom 30 og 44 år, Høyre står svakest blant velgere under 30, Frp svakere blant de eldste enn når partiet gjør gode valg.  KrF og Sp står som vanlig sterkest blant de eldste, mens Venstre og MDG har størst støtte i de yngste velgergruppene.

valgdag-alder