Så ulikt stemmer vi

Arbeiderpartiet ble klart størst ved valget og hadde like stor oppslutning blant menn som kvinner.

kommunevalg-kjonn

Årets valgdagsmåling fra TNS Gallup/TV 2 traff nær det endelige resultatet og gir dermed et godt grunnlag for analyse.

Deler av bakgrunnstallene er tidligere presentert i bloggposten “slik vandret velgerne“.

Går vi inn i bakgrunnsvariablene ser vi at det er relativt små forskjeller i kjønnsfordelingen,. Ap er jevnstore blant menn og kvinner, mens Hyre, Frp og Sp står sterkere blant menn. KrF, SV og Venstre står noe sterkere blant kvinner, mens det er jevnt for MDG.

Ser vi på alder og deler de spurte inn i fire grupper, er Ap svakest blant folk mellom 30 og 44 år, Høyre står svakest blant velgere under 30, Frp svakere blant de eldste enn når partiet gjør gode valg.  KrF og Sp står som vanlig sterkest blant de eldste, mens Venstre og MDG har størst støtte i de yngste velgergruppene.

valgdag-alder

Slik vandret velgerne

De fleste partiene er godt i gang med sine analyser av valget. Flere av dem har etterspurt bakgrunnstall fra valgdagsmålingen.

STORE BEVEGELSER: MAnge velgere byttet parti (Foto: Kjetil Løset)

STORE BEVEGELSER: En av fire velgere byttet parti, mens 11 prosent av velgerne i 2011 lot være å stemme ved høstens kommunevalg, viser valgdagsmålingen.  (Foto: Kjetil Løset).

65 prosent av velgerne som stemte ved kommunevalget i 2011 var lojale og stemte på samme parti. 24 prosent byttet parti, mens 11 prosent valgte å ikke stemme. Det viser bakgrunnstallene i den treffsikre valgdagsmålingen TNS Gallup lagde for TV 2.

Arbeiderpartiet

Valgdagsmålingen ga en oppslutning på 33,0 prosent til Ap, identisk med valgresultatet.  Målingen viser like stor oppslutning blant menn og kvinner og Ap er størst i alle aldersgrupper og landsdeler.

71 prosent av velgerne som stemte på Arbeiderpartiet i 2011 svarte at de gjorde det samme ved kommunevalget i år. 19 prosent av Ap-velgerne skiftet parti, mens 11 prosent satt seg på gjerdet.

Ingen partier mistet like mange av sine tidligere velgere til MDG som Arbeiderpartiet.  Hele 25.000 tidligere Ap-velgere gikk til De Grønne.

Høyre

Valgdagsmålingen viste  22,7 prosent for Høyre 0,5 under valgresultatet. Høyre hadde også nesten like stor oppslutning blant menn og kvinner med en lavere oppslutning blant yngre velgere enn blant velgere over 30 år. Høyres oppslutning var klart større i Oslo og Akershus enn i resten av landet.

69 prosent av Høyres velgere fra 2011 var lojale mot partiet. 23 prosent skiftet parti, mens 9 prosent satt seg på gjerdet.

Høyre mistet hele 50.000 av 2011-velgerne til Arbeiderpartiet, mens bare 21.000 Ap-velgere gikk motsatt vei. Høyre mistet også flere tidligere velgere til Frp og Senterpartiet

Fremskrittspartiet

Valgdagsmålingen viste 8,9 prosent for Fremskrittspartiet som endte på 9,5 ved kommunevalget. Frp har som vanlig høyere oppslutning blant menn enn blant kvinner, den sterkeste aldersgruppen var denne gang 45-59 år, den svakeste 30-44 år. Frp stod svakere i Oslo og Trøndelag/Nord-Norge enn i resten av landet.

Bare 55 prosent av Frps velgere fra 2011 var lojale mot partiet, 21 prosent skiftet parti, mens hele 24 prosent av Frp-velgerne fra 2011 svarte at de ikke stemte. Ingen andre partier er i nærheten av å ha like stor hjemmesitterandel fra forrige valg.

I antall velgere mistet Frp flest til sofaen, dernest til Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. Samlet mistet de to regjeringspartiene 42.000 flere velgere til Ap enn de hentet tilbake.

 Senterpartiet

Valgdagsmålingen viste 8,0 for Senterpartiet som endte på 8,5. Partiet hadde som vanlig litt større oppslutning blant menn enn kvinner. Senterpartiet har dobbelt så stor oppslutning blant velgere over 60 år som de har blant velgere under 45 år.

74 prosent av Sp-velgerne fra 2011 gjentok sitt partivalg, noe som gjør Senterpartivelgerne til de mest lojale. Ingen andre hadde mindre velgerflukt. Bare 15 prosent byttet parti og  11 prosent satt hjemme.

Senterpartiets velgere bor fortsatt på bygda. Partiet fikk 23 prosents oppslutning i de minst sentrale kommunene, mot bare 5 prosent i de sentrale strøk.  Senterpartiet mistet som nevnt få av sine tidligere velgere, men av de som forsvant gikk flest til Ap.

Venstre

Valgdagsmålingen predikerte Venstre for høyt med 6,5 mot valgresultatet på 5,5 prosent. Tallene viser at Venstre var relativt jevnstore blant menn og kvinner og større blant velgere under 45 år enn blant eldre velgere.  Oppslutningen var størst i Oslo/Akershus og i regionen Sør- og Vestlandet.

Bare 45 prosent av Venstres velgere fra 2011 valget var lojale, 47 prosent skiftet parti og 8 prosent satt hjemme. Jeg har tidligere døpt Venstre for svingdørpartiet både foran stortingsvalget i 2013 og foran forrige kommunevalg i 2011.  Svært mange velgere er altså innom Venstre, som sliter med å få velgerne til å bli trofaste.

I antall velgere mistet Venstre flest til Arbeiderpartiet, faktisk fire ganger så mange som til MDG. Men også svært mange tidligere venstrevelgere foretrakk i år Høyre.  Med så lav lojalitetsandel hentet Venstre også mange nye velgere i år.

Kristelig Folkeparti

Valgdagsmålingen ga KrF 5,3 prosent, ikke langt fra resultatet på 5,4. KrF hadde mer enn dobbelt så stor oppslutning blant kvinner som blant menn. KrFs oppslutning er tre ganger så stor blant kvinner over 60 som den er blant menn under 30 år.

67 prosent av KrF-velgerne fra 2011 var lojale mot partiet, som dermed er blant partiene som holder godt på tidligere velgere. 28 prosent oppga at de skiftet parti, mens 5 prosent satt seg på gjerdet.

KrF mistet faktisk litt færre tidligere velgere til Arbeiderpartiet enn de gjorde til de to regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Blant de få nye velgerens som stemte KrF kom også flest andre borgerlige partier.

Miljøpartiet de Grønne

Valgdagsmålingen lå i overkant for De Grønne med 5,4 mot valgresultatet på 4,2. Det kan blant annet skyldes at svært mange som sa de stemte De Grønne var unge. Blant velgere under 30 år var andelen som svarte MDG omlag like stor som Frp og Venstre. MDG var jevnstore blant menn og kvinner. Oppslutningen var mer enn dobbelt så stor i Oslo og Akershus som i resten av landet.

I 2011 var MDG et lite parti, derfor skal man være varsom med å tolke for mye ut av tallene. Men 51 prosent av velgerne var trofaste, 42 prosent skiftet parti og 7 prosent satt hjemme. Det ligner på mønsteret til Venstre, spørsmålet er om MDG blir et svingdørparti.

Av de velgerne som forlot MDG gikk flest til Venstre og Rødt. Av velgere som stemte andre partier i 2011 var det flere som oppga at de stemte Arbeiderpartiet enn Venstre og SV til sammen.

SV

Valgdagsmålingen ga SV 4,0 mot valgresultatet på 4,1. Som vanlig var SV sterkere blant kvinner enn menn, Partiet har nesten dobbel så stor oppslutning blant velgere under 45 som eldre velgere.

Selv om SV holdt oppslutningen fra 2011 var det bare 43 prosent av SV-velgerne fra forrige valg som var lojale. 53 prosent skiftet parti og 4 prosent satt seg på gjerdet. SV er også uten tvil et svingdørparti.

Over 30.000 tidligere SV-velgere stemte Arbeiderpartiet. Det er tre ganger så mange tidligere SV-velgere som gikk til MDG. SVs trøst er at de hentet 25.000 tidligere Ap-velgere tilbake.

For de andre partiene er tallene for små til å kunne si noe sikkert. Valgdagsmålingen er laget av TNS Gallup for TV 2 med telefonintervjuer av 2465 personer med stemmerett på valgdagen. Feilmarginen er dermed 0,9 – 1,8 prosentpoeng.

Her er presentasjonen av valgdagsmålingen fra valgkvelden

Her finner du alle resultatene fra valget 2015 

lojalitet-valgdagsmaaling

Om fylkesvalget var stortingsvalg

Jonas Gahr Støre ville hatt flere muligheter for å samle 85 mandater bak en ny regjering, dersom vi regner om resultatene fra fylkestingsvalget i 2015 til stortingsvalg.

Med 63 mandater ville Arbeiderpartiet for eksempel fått flertall med Senterpartiet og SV (86 mandater), men også med Senterpartiet og MDG (88 mandater).

Dermed glipper flertallet for de borgerlige partiene halvveis i perioden. Det er ellers verdt å merke seg at Nordmørslista med et resultat på linje med de drøyt 8000 stemmene de kapret ville knepet sistemandatet i Møre og Romsdal.

Mandater Utjevning
Ap 63 0
Høyre 39 1
Frp 17 0
Sp 16 0
KrF 9 4
V 8 5
MDG 8 4
SV 7 5
Rødt 1 0
Nordmørslista 1 0

 

Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 ville dette vært endringene av stortingets sammensetning:

Mandater Fra 2013
Ap 63 + 8
Høyre 39 – 9
Frp 17 – 12
Sp 16 + 6
KrF 9 – 1
V 8 – 1
MDG 8 + 7
SV 7 0
Rødt 1 + 1
Nordmørslista 1 + 1

 

Etter fylkestingsvalget i 2011 beregnet TV 2 også sammensetningen av Stortinget. Her er mandatfordelingen sammenlignet med forrige fylkestingsvalg:

Mandater Fra 2011
Ap 63 0
Høyre 39 – 10
Frp 17 – 3
Sp 16 + 5
KrF 9 – 1
V 8 – 1
MDG 8 + 8
SV 7 0
Rødt 1 + 1
Nordmørslista 1 + 1

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.