Så godt traff målingene

Kommunevalg er vanskeligere å måle enn stortingsvalg. Derfor er det alltid spennende å sjekke målingene opp mot valgresultatet.

Nasjonalt var det valgdagsmålingen TNS Gallup lagde for TV 2 som var mest treffsikker. Den traff valgresultatet til Ap med 33,0. Også for flere av de andre partiene var det bare små avvik.

TNS Valgdag Valgresultat Avvik
Ap 33 33 0
Frp 8,9 9,5 0,6
Høyre 22,7 23,2 0,5
KrF 5,3 5,4 0,1
Sp 8 8,5 0,5
SV 4 4,1 0,1
V 6,5 5,5 1
Rødt 2,5 2 0,5
MDG 5,4 4,2 1,2
Andre 3,9 4,6 0,7

 

Også TV 2s åpningsprognose på valgkvelden traff svært bra. Åpningsprognosen var utarbeidet på grunnlag av forhåndsstemmene og de få valgtingsstemmene som var ferdig opptalt klokken 21.

TV 2 prognnose Valgresultat Avvik
Ap 33,8 33 0,8
Frp 9,2 9,5 0,3
Høyre 22,9 23,2 0,3
KrF 4,8 5,4 0,6
Sp 7,6 8,5 0,9
SV 4,3 4,1 0,2
V 5 5,5 0,5
Rødt 2,3 2 0,3
MDG 5,2 4,2 1
Andre 4,9 4,6 0,3

 

Selv om de nasjonale målingene før valget var lenger unna resultatet, var det også TNS Gallup/TV 2 som hadde minst avvik av byråene på den siste nasjonale målingen som ble publisert.

I tillegg var de to lokalmålingene TNS Gallup lagde for TV 2  de mest treffsikre av de mediepubliserte målingene i Oslo og Bergen.

TNS Oslo Valg Oslo Avvik
Ap 30,4 32 1,6
Frp 6,5 6 0,5
Høyre 31,3 31,8 0,5
KrF 1,8 2,4 0,6
Sp 0,6 0,6 0
SV 5,7 5,4 0,3
V 6,3 6,9 0,6
Rødt 5,6 5,1 0,5
MDG 10 8,1 1,9
Andre 1,7 1 0,7

 

Dette ga et samlet avvik i Oslo på 7,2 prosentpoeng. MDG ble målt noe for høyt, Ap noe for lavt i hovedstaden.

Størst avvik av byråene som målte Oslo hadde Sentio i sin siste måling for Klassekampen med 13,4 prosentpoeng fra valgresultatet.

TNS Bergen Valg Bergen Avvik
Ap 36,7 37,9 1,2
Frp 8,4 8,7 0,3
Høyre 23,1 22,1 1
KrF 5,3 6 0,7
Sp 1,2 2 0,8
SV 7,9 7 0,9
V 6,2 5,5 0,7
Rødt 1,8 2,3 0,5
MDG 7,2 6 1,2
Andre 1,9 2,4 0,5

 

Dette ga et samlet avvik i Bergen med 7,8 prosentpoeng. Ingen av byråene fanget Aps reelle nivå. På samme måte som i Oslo ble MDG målt høyere enn det reelle valgresultatet.

Størst avvik av byråene som målte Bergen hadde Respons for BT med 16,3, mens Infact på sin siste måling for BA med 14,0 prosentpoeng på valgresultatet.

Alle valgresultatene finner du på denne siden