Stortingstall i august

For historikkens del måler vi også stortingsvalg i et lokalvalgår.

Hvordan ville det gått dersom det var stortingsvalg i dag er spørsmålet vi normalt stiller. Men i et lokalvalgår er det naturlig nok større interesse for å måle oppslutningen ved kommunevalg.

Den ordinære augustmålingen ble foretatt tidlig i måneden, mens målingen som normalt gjøres i september ble gjennomført mot slutten av august. Begge målingene er gjennomført samtidig med kommunevalgmålinger som er publisert:

10. august 2015: Jonas & co er sommerens store tapere

24. august 2015: Venstre-Trine sikter mot rekordvalg

TNS Gallup for TV 2, 11. august
endring juli Mandat
Ap 37,4 -1,4 71
Frp 11,7 0,7 20
Høyre 24,4 1,6 42
KrF 5 0,2 9
SP 5,5 0,9 9
SV 3,4 -0,7 1
Venstre 4,6 -1,1 8
Rødt 1,8 0,3 1
MDG 4,9 -0,1 8
Andre 1,4 -0,4 0

 

Den første augustmålingen viste størst tilbakegang for Arbeiderpartiet fra stortingsmålingen i juli mens Høyre gikk mest frem.  Målingen ville gitt 82 mandater til de rødgrønne og Rødt, 79 til de borgerlige og vippepossisjon for De Grønne.

Målingen ble tatt opp med telefonintervjuer av 964 personer med stemmerett i tidsrommet 3. – 7. august. 77,7 prosent oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8.

Den andre målingen i august er det vi normalt kaller septemberbarometeret.  Også her fortsetter tilbakegangen for Arbeiderpartiet, men KrF faller mest og havner under sperregrensa med 3,1 prosent. Dermed ville KrF-leder Knut Arild Hareide falt ut av Stortinget.  Partiet kaprer kun mandat fra Vest-Agder.

TNS Gallup for TV 2, 28. august
endring 11. aug Mandat
Ap 36,3 -1,1 69
Frp 11,6 -0,1 20
Høyre 24,9 0,5 42
KrF 3,1 -1,9 1
SP 5,9 0,4 10
SV 4,8 1,4 8
Venstre 5,4 0,8 9
Rødt 1,6 -0,2 1
MDG 5 0,1 9
Andre 1,4 0 0

 

Denne målingen er gjennomført med intervjuer av 969 personer med stemmerett i tidsrommet 17. – 21. august. 75,2 prosent oppga partipreferanse.  Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8.