Bokstavleken 2015

A, B, C, F, I, K, O, V, Ø, Å. Dette er bokstavene du bør kunne for å følge med på danske mediers dekning av valget.

danske-bokstaver

Mens vi i Norge har partiforkortelser som Ap, H, Frp, KrF, Sp, V, SV og MDG som er ganske logiske ut fra partienes navn, har danskene valgt å beholde et mer enn 100 år gammelt system.

Ved borgerrepresentasjonsvalget i 1909 fikk de tre partiene Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti tildelt bokstavene A, B og C etter størrelse. Det største parti, Socialdemokratiet fikk A, mens det mindre Højre fikk C. Højre har skiftet navn til Det Konservative Folkeparti. Venstre valgte i 1971 å endre bokstavbetegnelsen fra D til V, som forkortelse for partinavnet.

Senere har det tilkommet andre partier i Danmark. Kristendemokraterne skiftet i 2004 bokstav fra Q til K. Socialistisk Folkeparti har bogstaven F, som henviser til Folkeparti, mens Dansk Folkeparti valgte bokstaven O, som stifteren Pia Kjærsgaard forbinder med optimisme, orden og organisasjon.
De nyeste tilskuddene på partistammen er Enhedslisten bruker bokstaven Ø. I 2007 var partiet Ny Allianse nykommer med bokstaven Y, senere har partiet skiftet navn til Liberal Allianse med bokstaven I. Nykommeren ved valget i 2015 er Alternativet, som har valgt alfabetets siste bokstav Å.

Høyre frem – Ap tilbake

Arbeiderpartiet går mest frem og  Høyre mest tilbake på stortingsmålingen fra TNS Gallup i juni.

Etter et fall på hele 4,6 prosentpoeng i mai, går Arbeiderpartiet frem med 2,9 prosentpoeng i juni og ender på 37,9. For Høyre som gikk frem 3,9 i mai viser junimålingen en tilbakegang på 3,0 til 23,5 prosent.AP øker blant velgere over 45 sammenlignet med mai, mens Høyre går noe ned blant velgere under 45 år.

Fremskrittspartiet kan notere seg for sin høyeste oppslutning på åtte måneder. For andre måned på rad peker pilene oppover, denne gang med 0,6 til 11,7 prosent. Frp øker blant de yngster4

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiets lojalitet øker til 88 prosent. I mai viste tallene at det var betydelig færre tidligere Høyre/Frp-velgere som sa de ville stemme Ap enn tidligere. Bakgrunnstallene i juni viser små endringer i overgangene fra de to regjeringspartiene til Ap.

Høyres lojalitet er imidlertid lavere enn i mai. 68 prosent av de tidligere Høyre-velgerne sier de vil stemme på partiet, mens andelen tidligere Frp-velgere som sier de vil stemme på partiet er den høyeste i år. 70 prosent av Frps velgere i 2013 er lojale.

Her finner du tallene og mandatfordelingen

Senterpartiet er fjerde størst med 5,7 prosent, mens KrF får 5,1.  Andelen lojale KrF-velgere øker, men partiet henter knapt en eneste ny velger. Senterpartiet har også høy lojalitet og mister færre til andre partier, mens hver sjette velger fra 2013 sitter på gjerdet.

Venstre får 5,3 prosent og er igjen fjerde største parti blant de yngste velgerne. SV faller, men holder seg med 4,2 over sperregrensa. Partiet har de minst trofaste velgerne av stortingspartiene og lekkasjen av tidligere velgere til Ap er økende.

De Grønne klatrer med 4,1 igjen over sperregrensa og får dermed  sju mandater på TV 2s beregninger.  Rødt får 1,4 og andre partier 1,1 prosent.

Sjekk alle stortingsmålingene i TV 2s partibarometer

Thrillervalget i storbyene

Taper de borgerlige Oslo og kan de beholde makta i Bergen?

Med 105 dager igjen til kommunevalget viser TV 2s prognose på grunnlag av kommunevalgmålingen fra TNS Gallup at det ligger an til en skikkelig valgthriller i flere av de store byene. Rundt om i landet har flere lokale lister blitt synlige, det gjenspeiles også i målingen. Lokalvalgkampen er for alvor i gang i Norge.

Arbeiderpartiet ligger an til sitt beste lokalvalg på 28 år.  Siv Jensen og Frp ligger an til sitt dårligste valg på 24 år og blir pustet i nakken av Senterpartiet. Selv om Høyre går tilbake ligger de an til å gjøre et av de beste kommunevalgresultatene i partiets historie.

Bakgrunnstallene viser at andelen lojale Ap-velgere fra stortingsvalget i 2013 går litt opp sammenlignet med mai. Også Høyre har en stabil velgermasse, men lojaliteten faller noe.

Mens det er 44.600 tidligere Ap-velgere som vil gå til Høyre, er det 85.500 tidligere Høyrevelgere som vil gå motsatt vei. Her henter altså Arbeiderpartiet svært mange nye velgere. Høyre kompenserer med at det er 79.000 tidligere Frp-velgere som vil gå til Høyre, mens det bare er 17.000 tidligere Høyrevelgere som vil gå motsatt vei.

Det er også verdt å merke seg at Senterpartiet henter nye velgere fra alle de andre stortingspartiene, med unntak av De Grønne. Dette er hovedårsaken til at de får 7,9, som er den høyeste oppslutningen TNS Gallup har målt på kommunevalgspørsmål siden 2011.

Senterpartiets vekst kan bli et problem for Arbeiderpartiet, all den tid den tidligere regjeringspartneren i svært mange mindre kommuner konkurrerer med Arbeiderpartiet om å bli største parti. I svært mange kommuner er Senterpartiet en del av en borgerlig koalisjon.

105 dager gjenstår til velgerne skal si sitt. Mye står på spill i mange av de 428 kommunene.

I TV 2s partibarometer finner du alle publiserte stortingsmålinger

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.