De Grønne over sperregrensen

For første gang er De Grønne over fire prosent på TV 2s løpende gjennomsnitt av stortingsmålingene.

I det vi er i ferd med å bikke inn i juni viser snittet av stortingsmålingene at De Grønne får 4,1 prosent. Det er den høyeste oppslutningen partiet har hatt på snittet for en måned og for første gang viser snittet av stortingsmålingene at de er over sperregrensen for tildeling av utjevningsmandater.

Følg utviklingen av målingene i TV 2s partibarometer

Den største taperen i mai er Arbeiderpartiet som faller med 1,5 prosentpoeng til 38,0. Begge de to regjeringspartiene går frem med 0,9 prosentpoeng fra april. Høyre til 24.0 og Frp til 12.0.

Snitt mai Endring fra snitt april
Ap 38,0 -1,5
Frp 12,0 0,9
Høyre 24,0 0,9
KrF 5,2 -0,5
Sp 5,8 0,4
SV 3,6 -0,1
Venstre 4,6 -0,3
Rødt 1,5 0,2
MDG 4,1 0,2
Andre 1,3 -0,1

Her er velgerne som svikter Støre

Arbeiderpartiet er den store taperen med et fall på hele 4,6 prosentpoeng fra april til mai på TV 2s stortingsgallup.

FALLER: Ap-leder Jonas Gahr Støre mister velgere, mens regjeringspartiene bykser frem på TNS Gallups stortingsmåling for TV 2 i mai. (Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix).

FALLER: Ap-leder Jonas Gahr Støre mister velgere, mens regjeringspartiene bykser frem på TNS Gallups stortingsmåling for TV 2 i mai. (Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix).

35,0 er den laveste oppslutningen Arbeiderpartiet har hatt på en stortingsmåling siden september i fjor. Det var før klatringen etter statsbudsjettet som førte partiet opp i rekordhøye 42,8 i januar.

For første gang siden rett før statsbudsjettet ble presentert er igjen regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet større enn Ap.

Arbeiderpartiet går tilbake både blant kvinner og menn. De faller i alle aldersgrupper, mest blant de eldre som i størst grad faktisk bruker stemmeretten. Ap holder bare stand nord for Dovre.

Bakgrunnstallene viser fortsatt høy grad av lojalitet blant tidligere velgere. 84 prosent som stemte Ap høsten 2013 vil gjøre det samme. Men nå henter Ap betydelig færre velgere fra andre partier.

REGJERINGSPARTIENE FORBI AP: Høyre og Fremskrittspartiet mistet oppslutning etter statsbudsjettet i fjor høst, men er nå igjen større enn Arbeiderpartiet på TNS Gallups måling for TV 2.

ØKER IGJEN: Høyre og Fremskrittspartiet mistet oppslutning etter statsbudsjettet i fjor høst, men er nå igjen større enn Arbeiderpartiet på TNS Gallups måling for TV 2.

 

Mens det i april var svært mange tidligere Høyre/Frp-velgere som sa de ville stemme Ap, er det nå hele 45.000 færre som tar veien fra de to regjeringspartiene til erkerivalen. I tillegg henter Ap færre velgere fra flere av de andre partiene og færre som satt hjemme sist.

Høyre er gallupvinneren med en fremgang på 3,9 til 26,5 prosent. Det er den høyeste oppslutningen siden september i fjor. Andelen tidligere høyrevelgere som er lojale øker til 70, mens færre går til Ap.  Høyre øker både blant kvinner og menn, mest blant de unge.

Fremskrittspartiet kan med 11,1 notere seg for en pluss på 2,5 fra bunnoteringen i april. Selv om tallet høres lavt ut, er det den beste stortingsmålingen fra TNS Gallup siden oktober. Også andelen tidligere Frp-velgere som er lojale øker til 62, lekkasjen mot Ap går ned, mens den øker noe til Høyre. Frp mobiliserer ned noe av sin egen velgerreserve, det er færre tidligere velgere på gjerdet.

Senterpartiet er fjerde størst med 6,5 (+ 1,.8) og det eneste partiet utenfor regjering som øker. Det skyldes primært at en langt høyere andel Sp-velgere fra 2013 har funnet tilbake. Men nå har Senterpartiet knapt en eneste tidligere velger på gjerdet.

Venstre får 5,1 (- 1,4). Oppslutningen faller selv om andelen tidligere velgere som er lojale øker.  I april hentet de en del tidligere høyrevelgere, noe de ikke gjør i like stor grad i mai.

KrF får 5,2 – 0,2). Andelen lojale velgere går noe ned, mens antall tidligere KrF-velgere som går til Høyre øker.

SV er over sperregrensen med 4,7 (- 0,4). De holder seg over streken fordi lojaliteten går opp og lekkasjen til Ap ned.

De Grønne får 3,3 (- 0,8) og faller dermed under 4-streken, selv om andelen lojale velgere går noe opp. Rødt får 1,7 (- 0,3= og andre 1,0.

Sjekk utviklingen i målingene i TV 2s partibarometer

 

Nå taper Ap igjen

Arbeiderpartiet går tilbake 2,0 prosentpoeng til 39,5 på TV 2s løpende gjennomsnitt av målingene i april.

Snittet for regjeringspartiene og Arbeiderpartiet siden valget.

UTVIKLINGEN: Snittet for regjeringspartiene og Arbeiderpartiet siden valget i 2013.

Mens Arbeiderpartiet hadde et snitt på 41,5 prosent i mars, faller snittet til 39,5 prosent i april. Ikke siden oktober har månedsnittet for landets største parti vært under 40 prosent.

Samtidig øker snittet for Høyre med 0,3 til 23,1 i april og Frp fra 10,5 i mars til 11,1. Også  Frp kan notere seg for en liten fremgang på 0,2 til 5,7 prosent, mens Senterpartiet taper 0,4 og får 5,4. Venstre øker med 0,5 i april til 4,9 prosent.

De Grønne får 3,9, opp 0,5 og er dermed nær sperregrensen på snittet i april, mens  mens SV ligger under med 3,7 (+ 0,2). Rødt får 1,3 (- 0,2) og andre partier 1,4 (+ 0,4).

Følg utviklingen i TV 2s partibarometer

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.