Borgerlig motbakke

Knapt hver tredje velger ville stemt på regjeringspartiene.

I MOTBAKKE: Regjeringspartiene sliter, mens Venstre er vinneren på TV 2s gallup i april. (Foto: Audun Braastad / NTB scanpix)

I MOTBAKKE: Regjeringspartiene sliter, mens Venstre er vinneren på TV 2s gallup i april. (Foto: Audun Braastad / NTB scanpix)

Aprilmålingen TNS Gallup har laget for TV 2 gir historisk bunnivå for Fremskrittspartiet med 8,6 prosent. Ikke siden august 1995 har partiet ligget lavere. Bakgrunnstallene viser at 55 prosent av velgerne fra forrige valg er lojale. Selv om halvparten av de som rømmer setter seg på gjerdet og det er et potensiale for å hente dem tilbake, mister Frp fortsatt mange velgere til Høyre og Arbeiderpartiet. Men minst like alvorlig for det minste av regjeringspartiene er det at de knapt henter en eneste ny velger.

Også Høyre må tåle tilbakegang etter en kraftig fremgang før påske. 22,6 er likevel det nest høyeste tallet for Høyre i år, selv om partiet går ned 2,6 prosentpoeng. Fallet skyldes at Høyre har færre lojale velgere. 64 prosent av de som stemte på partiet sist ville gjort det samme i da. Noen flere tidligere H-velgere går til Ap, men det er også flere tidligere H-velgere som setter seg på gjerdet. Høyre gjør det denne gang svært dårlig blant ansatte i offentlig sektor.

Arbeiderpartiet er suverent størst med 39,6 prosent. Med 86 prosent av de tidligere velgerne i ryggen og betydelig tilsig av velgere som stemte på alle de andre partiene , i tillegg til flere som satt hjemme, kan Ap notere en liten pluss etter fallet i mars.

Aprilvinneren er Venstre som med 6,5 går frem 2,2 prosentpoeng. Selv om bakgrunnstallene viser relativt lav lojalitet, henter Venstre likevel flere nye velgere enn normalt. Bytteforholdet mot alle andre partier enn Ap og De Grønne er positivt, noe som sender Venstre opp til den høyeste noteringen siden i fjor sommer. Venstre øker denne gang ikke bare blant de yngste som er normalen når de går frem, men har fremgang blant velgere helt opp til 60 år. Det betyr at Venstre står sterkere enn vanlig i aldersgruppen 45-59 år, noe som an indikere at de henter en del velgere som ellers ville stemt Høyre.

Målingen er tatt opp mens de borgerlige partiene forhandlet om asylavtale. Også KrF går noe frem, men ikke på langt nær like mye.

Senterpartiet går derimot tilbake, blant annet fordi det er færre tidligere velgere som er lojale mot partiet. SV går noen promille frem, men opplever lavere lojalitet og større lekkasje til Ap. De Grønne er over sperregrensen, noe som skyldes at de henter en del flere velgere som stemte på SV og Venstre

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.