Velgerne påvirkes av meningsmålinger

Det er et stort ansvar å formidle resultatet av meningsmålinger.

MÅLINGER PÅVIRKER: Danske forskere har laget en undersøkelse som viser at målinger påvirker velgere. (Illustrasjonsbilde).

MÅLINGER PÅVIRKER: Danske forskere har laget en undersøkelse som viser at velgere svarer ulikt etter å ha lest artikler med de fire titlene il illustrasjonsbildet.

Denne uken måtte Norstat og NRK legge seg flate etter en stor meningsmålingstabbe.  Byrået har vektet kommunevalgmålingene de har laget mot hva respondentene stemte i 2007. Dermed ble resultatene gale.  Spesielt rammet dette Høyre.

Allerede ved første øyekast virket tallene fra Norstat og NRK noe  unormale sammenlignet med de fem kommunevalgmålingene TNS Gallup har laget for TV 2 siden forrige stortingsvalg. Høyre gjør det nemlig normalt markant bedre når folk blir spurt om hva de vil stemme ved kommunevalg enn ved stortingsvalg

Det siste døgnet har jeg fått flere spørsmål om hva en slik feil i to enkeltmålinger tidlig i et valgår betyr.  Det gjorde at jeg fikk en anledning til å skrive om litt fersk forskning rundt målinger.

Danske forskere utførte i januar et eksperiment der folk ble utsatt for fiktive meningsmålinger for å se hvordan folk ble påvirket.  Ved hjelp av fiktive artikler om målinger ville forskerne undersøke de såkalte «bandwagoneffektene» og «underdogeffektene».

Artiklene viste et stort og et lite parti som henholdsvis «stormer frem»  og «styrtdykker»  (Her finner du artiklene).

Funnene til forskerne viser at det er signifikante forskjeller i hvordan folk som har lest de positive og negative artiklene svarer at de vil stemme når de kort tid senere blir spurt om partipreferanse. De skiller seg også fra en kontrollgruppe som ikke hadde lest noen av artiklene spørsmålene.

Her finner du resultatene til de danske forskerne

For gruppen som hadde lest en artikkel om at det store partiet, i dette tilfellet Sosialdemokratene, gikk frem med fem prosentpoeng var oppslutningen 5,7 prosentpoeng høyere enn blant dem som hadde fått presentert en historie om like mye tilbakegang. For det lille partiet i undersøkelsen, De  Konservative, var forskjellen 2,7 prosentpoeng.

Resultatet av målinger og hvordan vi som journalister presenterer dem kan altså ha betydning for hva folk svarer på neste måling.

Forskerne understreker at utslagene trolig ikke vil være like store i virkeligheten som i en arrangert undersøkelse og minner om at det i en valgkampsituasjon er en rekke forhold som påvirker velgerne. Blant annet viser en tysk underøkelse at såkalte voxpops (gjerne omtalt som enqueter eller fem på gata her hjemme i Norge) påvirker mer enn målinger. I tillegg kommer for eksempler eksperter og analytikere som kommenterer enkeltsaker eller den politiske situasjonen og øvrig omtale av det som skjer i valgkampen.

Det danske eksperimentet er en påminnelse til oss som jobber systematisk med meningsmålinger.

En måling inneholder så mye mer enn et partis frem eller tilbakegang fra forrige måling.  De fleste byråene presenterer oversiktlige tabeller over hvordan velgerne fra forrige valg har beveget seg.  Følger man dette over tid får man et godt bilde av hva som skjer i opinionen.

Med sju måneder igjen til høstens lokalvalg håper jeg flere medier ser nytteverdien av å la folk bruke tid på å lese målingene, slik at vi får gode analyser av tallene, ikke bare nasjonalt, men også lokalt. Flere lokal og regionalaviser vurderer i disse dager hvordan de skal bruke målinger i valgkampen, mulighetene er mange.

Her finner du artikler om kommunevalgmålingene TNS Gallup har laget for TV 2 etter det forrige stortingsvalget;

Februar 2015: Høyres lokalpolitikere mer populære enn Erna

Januar 2015: Flere storyer kan få maktskifte

September 2014: Så blått blir Norgeskartet

Juni 2014: Disse ordførerne mister flertallet

Februar 2014: Rekordblått Norgeskart

 

 

 

Ordførere drar Høyre opp

Det er stor forskjell på hvordan velgerne stemmer ved stortingsvalg og kommunevalg.

TREKKER VELGERE: Tore Opedal Hansen (H) er ordfører i Drammen, og fikk rent flertall i 2011.  (Foto: Sverre Saabye/TV 2).

TREKKER VELGERE: Tore Opdal Hansen (H) er ordfører i Drammen, og fikk rent flertall i 2011.  Nå viser TV 2s prognose blått flertall foran høstens kommunevalg. (Foto: Sverre Saabye/TV 2).

Mens TNS Gallups stortingsmåling i februar viser at Arbeiderpartiet er mer enn dobbelt så store som Høyre (42,3 mot 20,3 prosent), er differansen langt mindre når de samme velgerne er spurt om hva de vil stemme ved kommunevalget.

Plussen for Høyre sammenlignet med stortingsvalgspørsmålet er så stor som 6,6 prosentpoeng, mens fallet er 6,5 prosentpoeng for Ap.

I dag bor over halvparten av innbyggerne i en høyrestyrt kommune. Det er fordi partiet har makt i de fleste av storbyene.  Dette er nøkkelkommuner for flere av partiene foran høstens valg.

TV 2s prognose viser at De Grønne er på vippen i Oslo, Bergen og Stavanger har borgerlig flertall Trondheim og Tromsø rødgrønt. Og i Drammen der Høyre fikk rent flertall sist har de flertall med Frp.

Forrige kommunevalg var Høyres nest beste etter krigen (28,0), bare slått av 1979 med (29,2). Det ga partiet 119 ordførere. En sammenstilling jeg gjorde etter valget i 2011 viste at partiet gjorde det langt bedre i kommuner der ordførerne deres stilte til gjenvalg. Den såkalte ordførereffekten kan dermed bli et pluss for Høyre.

Bakgrunnstallene i kommunemålingen viser at Høyre står sterkest blant de eldste velgerne, mens Arbeiderpartiet har større oppslutning blant de yngste enn velgere over 30 år.

Ettersom det er de samme velgerne som er intervjuet både om stortingsvalg og kommunevalg, er det mulig å måle overgangen mellom de to spørsmålene. Med unntak av Senterpartiet henter Høyre flere stortingsvelgere fra alle de andre partiene enn de mister tilbake. Samlet er differansen nesten 150.000 i Høyres favør.

Alt tyder dermed på at lokalpolitikerne og populære ordførere er med å hente velgere til Høyre foran høstens kommunevalg.

Ernas store problem

Høyre er i trøbbel. Velgerne rømmer fra det største regjeringspartiet som bare får 20,3 prosent på TV 2s februargallup.

MISTER VELGERE: 300.000 velgere har forsvunnet  fra Høyre og Erna Solberg siden valget. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix).

MISTER VELGERE: 300.000 velgere har forsvunnet fra Høyre og Erna Solberg siden valget. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix).

februarmålingen TNS Gallup har laget for TV  2 får Høyre sin laveste oppslutning siden rett etter den rødgrønne valgseieren i 2009. Bare seks av ti velgere fra 2013 er lojale mot Høyre.

Partiet har dermed ikke lenger mer trofaste velgere enn Frp. Nesten hver femte velger fra stortingsvalget har rømt til erkerival Arbeiderpartiet.  Høyre får 20,3 prosent. Tallene viser at Høyre sliter mest nord for Dovre.

Frp kan se ut til å ha stabilisert seg med 10,6 prosent (+ 0,5) i en måling som er tatt opp mens det har stormet rundt justisminister Anders Anundsen. 62 prosent av partiets velgere fra 2013 er lojale, det er høyere enn i januar. Fokuset på asylbarn og Krekar kan altså ha fått kjernevelgere tilbake til Frp.

Arbeiderpartiet har fortsatt sterke tall, men kan ha nådd formtoppen. 42,3 er ned 0,5 fra januar. Lojaliteten på 87 prosent, som er lavere enn sist, samtidig som hentingen av velgere som stemte på andre partier øker noe. Men det gjør også tilsiget av velgere fra hjemmesittergruppen, som er lett å miste. For føreste gang på lenge er Ap nå like sterke blant menn som kvinner.

KrF har hatt flere dårlige målinger, men kan nå smile forsiktig etter 5,8, som er den beste  målingen siden april i fjor. Nær åtti prosent av velgerne fra forrige valg er lojale, mens det er færre som sitter på gjerdet. Venstre går end 0,8 til 4,9 prosent. Partiet har lavere lojalitet og økende lekkasje til Arbeiderpartiet.

Senterpartiet går ned 1,0 til 6,0. Bakgrunnstallene viser lavere lojalitet enn i januar. Mens det er motsatt for SV som kryper over sperregrensen med 4,1 (+ 0,9). Selv om det er færre tidligere SV-velgere som går til Ap, sier fortsatt en av fire at de vil gjøre det.

To av tre velgere som stemte på De Grønne i 2013 er lojale mot partiet som får 3,5 (+ 0,3). Rødt får 1,5 og andre partier 1,0.

Dersom det var valg i dag ville Stortinget fått denne sammensetningen: Ap 76 mandater (to færre enn i januar), Frp 19 (som i januar), Høyre 35 (tre færre enn i  januar), KrF 10 (+ 1), Sp 10 (- 3), SV 7 (seks flere enn i januar), Venstre 9 (- 1), MDG 2 (+ 1) og Rødt 1 (+ 1). Bildet under viser mandatfordelingen i fylkene:

DISSE VILLE KOMMET INN: Slik ville sammensetningen på STortinget blitt dersom denne målingen var valgresultatet. Det siste mandatet i hvert fylke er utjevningsmandat. (Skjermdump fra TV 2s mandatprogram).

DISSE VILLE KOMMET INN: Slik ville sammensetningen på STortinget blitt dersom denne målingen var valgresultatet. Det siste mandatet i hvert fylke er utjevningsmandat. (Skjermdump fra TV 2s mandatprogram).

TV 2 beklager at partibarometersiden er tatt ned for vedlikehold.

 

Stabilt i januar

Det er svært må utslag på gjennomsnittet av målingene i januar.

Mens endringene var store på målingene de siste månedene av 2014, startet året med marginale bevegelser på gjennomsnittet.

snitt-jan15

 

Arbeiderpartiet holder den sterke stillingen fra slutten av fjoråret og kan notere seg for tredje måned på rad med et snitt over 40. Partiet øker med 0,1 til 41,5 som er ny snittrekord.

Etter snittfall før jul, øker både Høyre og Frp med 0,1 i januar til henholdsvis 11,5 og 22,6 prosent.

SV er taperen i januar med et fall på 0,2 til 3,6. Snittet for partiet har ikke vært over sperregrensen siden mai i fjor. Også KrF og Venstre går ned med 0,1 fra desember til januar.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.