Mer populære enn Erna

Det er liten tvil om at velgerne ikke er like skremt av Høyres lokalpolitikere som av regjeringen og Erna Solberg. 

SLÅR ERNA: Høyres lokalpolitikere har langt høyere oppslutning enn regjeringspartiet Høyre. (Fotomontasje: NTB scanpix/TV 2).

SLÅR ERNA: Høyres lokalpolitikere har høyere oppslutning enn regjeringspartiet. Her representert ved ordfører i Bergen, Trude Drevland, ordfører i Oslo, Fabian Stang, ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort og ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø. (Fotomontasje: NTB scanpix/TV 2).

Årets første kommunevalgbarometer viser en oppslutning på 26,8 prosent for Høyre, bare 1,2 prosentpoeng bak det svært sterke lokalvalget i 2011. Kontrasten til hva de samme velgerne svarer på spørsmål om stortingsvalg er stor. Da er bare 20,9 prosent av de spurte høyrevelgere. Ordfører-Høyre skårer altså 5,9 prosentpoeng bedre enn Erna Solberg. Selv om Høyre ligger noe under rekordvalget i 2011, må vi faktisk helt tilbake til Kåre Willochs glansdager for å finne bedre resultater ved kommunevalg for Høyre. 29,2 i 1979 er forsatt rekorden for Høyre ved kommunevalg.

Likevel viser TV 2s prognose at det kan gå mot maktskifte i mange kommuner til høsten. Arbeiderpartiet får nemlig 38,6 prosent, hele 6,9 prosentpoeng over 2011-valget, som var det beste siden 1983. Men det er verdt å merke seg at Arbeiderpartiet ikke klarer å holde på alle som svarer at de vil stemme på partiet ved stortingsvalg,. Differansen ned fra Støre-nivå til lokalt Ap-nivå er nesten like stor som den er motsatt vei for Høyre, 4,2 prosentpoeng.  Likevel er det liten tvil om 38,6 ville gitt mer makt for Ap i kommune-Norge.

For småpartiene er årets første kommunevalgbarometer nær krise. Med 8,7 prosent ligger Frp 2,7 prosentpoeng bak det relativt svake 2011-valget. Dårligere har ikke partiet gjort det siden 1991.  Frp gjør normalt dårligere lokalvalg enn stortingsvalg noe målingen bekrefter, ettersom de på spørsmål om kommunevalg ligger 1,8 bak Siv-nivå.

Senterpartiet starter lokalvalgåret friskt med 7,8 prosent som vil være det beste kommunevalget siden 2003. Senterpartiets lokalpolitikere gjør det 0,8 bedre enn partiet på stortingsspørsmål.

Selv om SV bare ligger 0,3 bak 2011, vil 3,8 prosent være det dårligste kommunevalget siden partiet ble stiftet.  Nå kommer målingen på et tidspunkt der SVs stortingstall er på 3,2, men likevel bør varsellampene lyse i partikontoret på Tøyen.

Også for KrF vil 3,8 være historisk bunnivå. Ned 1,8 fra forrige kommunevalg og 0,9 bak stortingsnivå vil være det dårligste lokalvalgresultatet for partiet.

Venstre går ned 1,0 fra 2011-valget til 5,3. Det er 0,4 under stortingsnivå. men siden 1979 er det bare de to siste kommunevalgene som har vært bedre for Skei Grandes parti.

De Grønne skårer 2,5 prosent, opp 1,6 fra 2011 og ligger dermed noe lavere når velgerne blir spurt om kommunevalg enn stortingsvalg. Rødt 1,3 som er ned 0,2 og andre partier og lister foreløbig på beskjedne 1,6. Det er verdt å merke seg at det allerede navngis lokale lister. Denne sekkeposten pleier å vokse når valget nærmer seg.

Ny dagsorden gir endringer

Terroren i Paris har gitt en ny dagsorden også her hjemme. Det ser ut til å påvirke velgerne. 

BEVEGELSER: Terroren i Paris har gitt utslag på årets første TV 2-gallup. Her Jan Tore Sanner (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Ttine Skei Grande (V) under NHOs årskonferanse tidligere i år. ( Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix).

BEVEGELSER: Terroren i Paris har gitt utslag på årets første TV 2-gallup. Her er  Jan Tore Sanner (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trine Skei Grande (V) i debatt under NHOs årskonferanse tidligere i år. ( Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix).

Årets første måling fra TNS Gallup for TV 2 er tatt opp både før og etter terroranslaget i Paris onsdag.

I den delen av intervjuene som er gjort før terroren gjør Arbeiderpartiet det oppsiktsvekkende godt med 47,6 prosent (nær nivået rett etter EU-avstemningen i 1994 da partiet fikk 48,8 prosent i desember 1994), mens de får 39,7 prosent blant de som er intervjuet i siste del av opptaksperioden. Samlet gir dette et barometertall på 42,7 prosent. Forskjellene mellom første og siste del av intervjuene er statistisk signifikante, derfor har vi valgt å gå inn i bakgrunnstall både i første og siste del av opptaksperioden.

91 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2013 som er intervjuet er lojale mot partiet.  Lojaliteten er høy både i første og siste del av opptaksperioden. Men Ap henter markant færre velgere fra Frp og hjemmesittergruppen i siste del, sammenlignet med de første dagene.  Hentingen er også mindre fra Venstre og delvis fra Høyre i siste del, mens den er større fra SV.

For Høyres del er barometertallet 20,9 det laveste siden november 2009. Høyre har noe sterkere tall i siste del av perioden enn i første, men her er ikke utslagene statistisk signifikante. 64 prosent av Høyres velgere er lojale, partiet mister hver sjette velger fra 20013 til Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet gjør det også bedre i siste del av opptaksperioden, men heller ikke her er utslagene signifikante. 51 prosent av Frp-velgerne er lojale, mens hele 25 prosent, hver fjerde Frp-velger fra 2013 nå har satt seg på gjerdet.

KrF fikk bunnotering i desember med 4,1 og øker til 4,6. Tallene er også for KrFs del sterkere i siste del av perioden, selv om det heller ikke her er statistisk sikre marginer. KrF har markant flere lojale velgere, 75 prosent nå , enn de hadde i desember og KrF mistyer knapt velgere til Ap lenger. KrFs største problem er at de ikke henter særlig mange nye velgere.

Senterpartiet er kanskje månedens overraskelse med 7,0, som er det høyeste tallet på over sju år. Tallet kommer på ettårsdagen for avgangen til tidligere leder Liv Signe Navarsete. Det er først og fremst høyere lojalitet, 87 prosent, mindre lekkasje til Ap og Høyre, i tillegg til at partiet henter noen nye velgere fra andre partier. For Senterpartiets del er oppslutningen i siste del av perioden større enn i den første, her er forskjellen statistisk signifikant.

For SV er bakgrunnstallene nærmest katastrofe. 3,2 er tilbake 1,5 og det laveste siden juli i fjor. Men bare 46 prosent av SV-velgerne fra 2013 er lojale mot partiet, mens 40 prosent rømmer til Ap. Jeg kan knapt huske å ha sett at en større andel velgere flykter fra et parti til et annet.

Venstre kan notere seg for 5,7 prosent (+ 0,9).  68 prosent av partiets velgere fra 2013 er lojale, og lekkasjen til Arbeiderpartiet er betydelig mindre enn den var i desember.

De Grønne kan notere seg for 3,2 prosent (- 1,2).  Bakgrunnstallene viser færre lojale velgere enn i desember da de lå over sperregrensa. Rødt får 1,2 (- 0,9) og andre partier 0,8 (- 0,4).

Dersom det var valg i dag ville dette blitt sammensetningen på Stortinget: Ap 78 mandater (+ 23), Frp 19 (- 10), Høyre 38 (- 10), KrF 9 (- 1), Sp 13 (+ 3), Sv 1 (- 6), Venstre 10 (+ 1), MDG 1 (som i dag).

TV 2 beklager at Partibarometer-siden vår for øyeblikket er nede. Jeg bringer derfor her fylkesfordelingen av mandater. Merk at siste mandat i hvert fylke er utjevningsmandatet.

gallup-jan15

MANDATFORDELING: Skjermdump fra TV 2s mandatfordelingsprogram.

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.