Ap får 40,0 i november

Arbeiderpartiet får 40,0 på snittet av novembermålingene, mens begge de to regjeringspartiene går tilbake.

 

SER 40: Ap-leder Jonas Gahr Støre ser 40,0 på snittet i novemebr. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

SER 40: Ap-leder Jonas Gahr Støre når en ny strek og kan notere seg for 40,0 på TV 2s løpende gjennomsnitt i november. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

SER 40: Ap-leder Jonas Gahr Støre  bryter 40-streen og kan notere seg for 40,0 på TV 2s løpende gjennomsnitt i november. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Etter at Norstat/Vårt Land publiserte sine novembertall fredag, ser Arbeiderpartiet for første gang siden TV 2 startet løpende snittberegninger i Partibarometeret 40,0 prosent. (Den siste novembermålingen er delvis tatt opp før budsjettforliket).

Et slikt valgresultat ville gitt Arbeiderpartiet hele 75 mandater på Stortinget. Sammen med Senterpartiets ni ville de bare manglet et mandat på flertall, som de kunne skaffet seg ved hjelp av SV (2), De Grønne (2) eller Kristelig Folkeparti (10).

Sammenlignet med oktober er dette snittet for partiene:

snitt-nov14

Et valg i tråd med snittmålingene ved utgangen av november ville altså gitt et knappest mulig rødgrønt flertall på Stortinget. De to regjeringspartiene er taperne, mens Ap er den klare vinneren.

Ser vi på utviklingen fra regjeringens ettårsdag, midt i oktober, da de første målingene etter statsbudsjettet slo inn, er trenden enda tydeligere:

snitt-nov14-ver3

 Følg utviklingen på alle målingene i TV 2s partibarometer

En vinner, to tapere

Arbeiderpartiet er vinneren, de to regjeringspartiene taperen på snittet av målingene siden statsbudsjettet.

TAPER:  Siv Jensen og Erna Solberg har mistet ledelsen på snittet av målingene etter uvanlig store endringer siden statsbudsjettet kom. (Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix).

TAPER: Siv Jensen og Erna Solberg har mistet ledelsen på snittet av målingene etter uvanlig store endringer siden statsbudsjettet kom. (Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix).

Få dager etter at finansminister Siv Jensen presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett, feiret hun sammen med statsminister Erna Solberg regjeringens ettårsdag. Siden På den drøye måneden har det vært store bevegelser i snittet av målingene:

budsjettsnitt

 

De store endringene for Høyre/Frp og Arbeiderpartiet gjør at den rødgrønne blokken nå har passert de borgerlige på snittet av målingene.

I partibarometeret følger du utviklingen på målingene

Frp sviktes av de eldre

Det er ikke ungdommen, men de eldre som først og fremst svikter Fremskrittspartiet når TNS Gallups novembermåling for TV 2 viser den laveste oppslutningen på 19 år.

TAPER MEST:  SIv Jensen (Frp) går mest tilbake etter statsbudsjettet. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

TAPER MEST: Fremskrittspartiet og Siv Jensen  går mest tilbake etter statsbudsjettet. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix).

9,5 sender sjokkbølger langt inn i Fremskrittspartiet. Knapt noen i partiet hadde trodd at de kunne falle under 10 prosent, men det skjedde bare et drøyt år etter at partiet inntok regjeringskontorene.

Partiet går like mye tilbake blant kvinner og menn,. Selv om Frp har lavere oppslutning blant de unge, er det blant de eldre den største endringen har skjedd den siste måneden. Frp er halvert blant velgere over 60 år og det er særlig eldre kvinner som snur ryggen til partiet sammenlignet med situasjonen rett før statsbudsjettet ble presentert.

Det er også verdt å merke seg at blant pensjonister og trygdede har Frp mistet støtte sammenlignet med målingen rett før budsjettet.

Blant partiets velgere er det 59 prosent som sier de ville stemt på partiet, like mange går til Ap og Høyre, mens hele 19 prosent setter seg på gjerdet. Men det er alvorlig for Frp at de knapt henter en ny velger.

Arbeiderpartiet befinner seg i motsatt ende av skalaen. 39,8 er sterkte tall. Frem 3,3 prosentpoeng siden før budsjettet og høyeste notering siden august 2011.

Bakgrunnstallene viser at 87 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra i fjor høst er lojale, samtidig som partiet henter 40.000 velgere fra Frp. I tillegg er det en økende andel av velgere som stemte på SV og Venstre som nå svarer Ap. Partiet henter også mange velgere som ikke stemte ved stortingsvalget.

Høyre får 23,4, ned 1,9. Bakgrunnstallene viser en lojalitet på 67 prosent. Høyre opplever ikke økende lekkasje til Ap, men det er flere av partiets tidligere velgere som setter seg på gjerdet.

KrF klatrer tilbake til 5-tallet med 5,4. Hver sjette velger fra i fjor høst sitter på gjerdet.  Venstre får 4,9 (- 0,3). Partiets lekkasje til Ap er økende, mens de mister noen færre til Høyre.  Det er forøvrig verdt å merke seg at KrF og venstre ikke henter velgere fra Høyre og Frp etter budsjettet.

Senterpartiet får 5,4 (+ 1,2). Hver sjette velger fra i fjor høst går til AP. For SV er situasjonen den samme, med 4,4 (- 0,3) er partiet over sperregrensen. De Grønne faller derimot under etter tre måneder over.  De Grønne har forøvrig de mest lojale velgerne. Rødt er denne gang inne på Stortinget fra Oslo med 2,0 + 0,4).

Verdt å merke seg er det også at andelen som oppgir partipreferanse øker med 2,5 prosentpoeng til 79,9 prosent.

Her kan du følge utviklingen i målingene

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.