Jeg er misunnelig på svenskene

I nabolandet er et kryss nok. Selv når broderfolket velger folk til Europaparlamentet.

INNFLYTELSE: Svenske velgere kan krysse inn kandidater i Riksdagen. (Foto: TV 2).

INNFLYTELSE: Svenske velgere kan krysse inn kandidater i Riksdagen. (Foto: TV 2).

I helgen gikk Europa til valgurnene for å velge hvem som skal representere dem i Europaparlamentet. Det handler ikke bare om parti, men er er et reellt personvalg. I Sverige er det nok om fem prosent av et partis velgere setter et kryss ved navnet på en kandidat for å endre rekkefølgen og dermed påvirke hvem som blir valgt.

Når 5423 av 6227 valgdistrikt er helt ferdig med tellingen viser tallene fra valmyndigheten at det er flere kandidater som har sikret seg solid med kryss. Den mest populære av alle ser ut til å bli Anna Maria Corazza Bildt fra Moderaterna, som så langt har fått kryss fra 49,56 prosent av partiets velgere. Dermed rykker hun opp fra tredjeplass på listen til førsteplass på partiets benk i parlamentet.

Ofte er det partienes toppkandidater som samler flest kryss, men Centerpartiets velgere ser ut til å endre rekkefølgen og dermed direkte påvirke hvem som skal representere dem i parlamentet. Fredrik Federley stod på tredjeplass på valglisten, men med kryss fra 13,17 prosent av partiets velgere ligger han i øyeblikket an til å vippe ut dagens representant Kent Johansson, som toppet listen.

I Norge er det nesten umulig for velgerne å påvirke hvem som blir valgt inn på Stortinget. Her må halvparten av velgerne i et fylke endre på rekkefølgen for at det skal påvirke valgoppgjøret. Ved fylkestingsvalg er det mulig å endre rekkefølgen, dersom minst åtte prosent av velgerne gjør det samme, mens partiene ved kommunevalg favoriserer toppkandidatene ved å gi dem et stemmetillegg (kumulerte kandidater) på 25 prosent.

I høst er det valg til Riksdagen. Også her kan svenske velgere påvirke hvem som blir valgt inn. Her er det nok dersom fem prosent av velgerne setter kryss ved en kandidat.I 2010 kom åtte politikere inn ved hjelp av velgerne.  Svenske velgere har altså langt større innflytelse å hvem som blir folkevalgte enn vi har i Norge.

I 2010 intervjuet jeg Senterpartiets Ola Borten Moe, som den gang åpnet for å gi velgerne større innflytelse på personvalg. Også i flere av de andre partiene er diskusjonen i gang, men foreløbig velger politikerne å beholde kontrollen selv.

Tilbake til tittelen. Jeg er misunnelig på svenskene. Ikke bare fordi de har større innflytelse over hvem som blir valgt, men først og fremst fordi valgmyndighetene i nabolandet har lat til rette for at velgerne får fullt innsyn i valgoppgjøret.

Mens norske valgmyndigheter til nå bare har klart å levere kretsvise resultater i de fire store byene, gir svenske oss fullt innsyn i hvordan folk stemmer i alle valgkretser i landet. De legger også ut tall fra opptellingen av personstemmer.

Det er er snart 15 år siden jeg stilte spørsmål til kommunaldepartementet, som er ansvarlig for å avvikle valg, ved om vi ikke burde lære av svenskene. Jeg håper at jeg slipper å være misunnelige på svenskene ved neste valg.

OPPDATERT: Svenskene er ferdig med å telle personstemmer, og velgerne har krysset Fredrik Federley (C) inn i EU-parlamentet. Fintellingen viser ogs at Miljöpartiet knep sistemandatet fra Sosialdemokratene med 453 stemmers margin. Sjekk  nettsidene til de svenske valgmyndighetene.