Nå er Høyre under valgresultatet

Høyre gikk mest tilbake på gjennomsnittet av målingene i mai, mens Senterpartiet og SV økte mest.

SPEIDER ETTER VELGERE: Statsminister Erna Solberg (H) og Sindre Finnes under nordisk statsministermøte på Island. Foto: AFP PHOTO / Karl Petersson).

SPEIDER ETTER VELGERE: Statsminister Erna Solberg (H) og Sindre Finnes under nordisk statsministermøte på Island denne uken. (Foto: AFP PHOTO / Karl Petersson).

Lørdag publiserte både Sentio/DN tall med kraftig fremgang for Ap og Infact en robopoll for VG med fall for Frp, men det er bare mindre endringer for de to partiene på gjennomsnittet for mai sammenlignet med utgangen av april.

Arbeiderpartiets snitt øker med 0,1 til 34,1 prosent, mens Fremskrittspartiet faller med 0,1 til 13,7 prosent. Dette er dermed Arbeiderpartiets nest sterkeste måned (slått av mars med 34,6) og tangering av Frps nest svakeste (svakest i februar med 13,6, og tangering av 13,7 i januar).

Den store taperen i mai er imidlertid Høyre som faller fra 27,7 til 26,7 prosent. Tilbakegangen på hele 1,0 prosentpoeng på snittet gjør mai til den første måneden der snittet for Høyre ligger under valgresultatet fra september ifjor (26,8).  Kurven har gått litt opp og ned og siden nyttår har Høyre falt mest med 1,2 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet har økt med 0,9.

KrF går ned 0,1 prosentpoeng til 5,3 i mai og er dermed 0,3 prosentpoeng bak valgresultatet. Venstre går tilbake 0,2 til 5,1 og er dermed 0,1 bak valget.

De to vinnerne på maisnittet er SV og Senterpartiet. SV øker 0,3 prosentpoeng til 4,0 og har dermed for første gang siden november et snitt som er høyt nok til at partiet får være med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene på Stortinget. I en måned preget av jordbruksforhandlinger øker Senterpartiet med 0,5 til 5,1 prosent, men partiet ligger fortsatt 0,4 prosentpoeng bak valgresultatet fra i fjor høst.

For Miljøpartiet De Grønne viser gjennomsnittet nå 3,4 (+ 0,1), det er det høyeste noen gang. Rødt har et snitt på 1,4 (+ 0,2), mens andre partier også får 1,2 (+ 0,3).

Ser vi på blokkene har regjeringspartiene tapt 1,1 prosentpoeng i mai og får nå 40,4, som er det laveste etter valget. Sammen med KrF og Venstre har de imidlertid fortsatt 50,8, men det borgerlige forspranget har krympet. De rødgrønne vokser med 0,9 til 43,2 i mai. Partiene nærmer seg dermed igjen nivået fra mars som var rødgrønn rekordmåned med 43,3.

Sammenlignet med valget har regjeringspartiene tapt 2,7 prosentpoeng, de borgerlige tapt 3,1 og de rødgrønne vunnet 2,8. Men mye av utslagene kom rett etter valget. Siden nyttår er økningen for de rødgrønne 1,2, mens nedgangen for regjeringen er 1,6 og de borgerlige 1,8 prosent.

Dersom snittet av målingene i mai var valgresultat ville Stortinget fått denne sammensetningen:  Ap 62 (+ 7), Høyre 46 (- 2), Frp 26 (-3), KrF 9 (- 1), Sp 9 (- 1), V 9 (som ved valget), SV 7 (som ved valget), MDG 1 (som ved valget).

Regjeringspartiene ville altså mistet fem mandater og fått 72, slik at de ville hatt behov for både KrF og Venstre for å få flertall. De rødgrønne partiene ville økt med 6 og endt opp på 78 mandater, mens De grønne ville beholdt sitt ene mandat.

Følg utviklingen på alle målinger i partibarometeret

Jeg er misunnelig på svenskene

I nabolandet er et kryss nok. Selv når broderfolket velger folk til Europaparlamentet.

INNFLYTELSE: Svenske velgere kan krysse inn kandidater i Riksdagen. (Foto: TV 2).

INNFLYTELSE: Svenske velgere kan krysse inn kandidater i Riksdagen. (Foto: TV 2).

I helgen gikk Europa til valgurnene for å velge hvem som skal representere dem i Europaparlamentet. Det handler ikke bare om parti, men er er et reellt personvalg. I Sverige er det nok om fem prosent av et partis velgere setter et kryss ved navnet på en kandidat for å endre rekkefølgen og dermed påvirke hvem som blir valgt.

Når 5423 av 6227 valgdistrikt er helt ferdig med tellingen viser tallene fra valmyndigheten at det er flere kandidater som har sikret seg solid med kryss. Den mest populære av alle ser ut til å bli Anna Maria Corazza Bildt fra Moderaterna, som så langt har fått kryss fra 49,56 prosent av partiets velgere. Dermed rykker hun opp fra tredjeplass på listen til førsteplass på partiets benk i parlamentet.

Ofte er det partienes toppkandidater som samler flest kryss, men Centerpartiets velgere ser ut til å endre rekkefølgen og dermed direkte påvirke hvem som skal representere dem i parlamentet. Fredrik Federley stod på tredjeplass på valglisten, men med kryss fra 13,17 prosent av partiets velgere ligger han i øyeblikket an til å vippe ut dagens representant Kent Johansson, som toppet listen.

I Norge er det nesten umulig for velgerne å påvirke hvem som blir valgt inn på Stortinget. Her må halvparten av velgerne i et fylke endre på rekkefølgen for at det skal påvirke valgoppgjøret. Ved fylkestingsvalg er det mulig å endre rekkefølgen, dersom minst åtte prosent av velgerne gjør det samme, mens partiene ved kommunevalg favoriserer toppkandidatene ved å gi dem et stemmetillegg (kumulerte kandidater) på 25 prosent.

I høst er det valg til Riksdagen. Også her kan svenske velgere påvirke hvem som blir valgt inn. Her er det nok dersom fem prosent av velgerne setter kryss ved en kandidat.I 2010 kom åtte politikere inn ved hjelp av velgerne.  Svenske velgere har altså langt større innflytelse å hvem som blir folkevalgte enn vi har i Norge.

I 2010 intervjuet jeg Senterpartiets Ola Borten Moe, som den gang åpnet for å gi velgerne større innflytelse på personvalg. Også i flere av de andre partiene er diskusjonen i gang, men foreløbig velger politikerne å beholde kontrollen selv.

Tilbake til tittelen. Jeg er misunnelig på svenskene. Ikke bare fordi de har større innflytelse over hvem som blir valgt, men først og fremst fordi valgmyndighetene i nabolandet har lat til rette for at velgerne får fullt innsyn i valgoppgjøret.

Mens norske valgmyndigheter til nå bare har klart å levere kretsvise resultater i de fire store byene, gir svenske oss fullt innsyn i hvordan folk stemmer i alle valgkretser i landet. De legger også ut tall fra opptellingen av personstemmer.

Det er er snart 15 år siden jeg stilte spørsmål til kommunaldepartementet, som er ansvarlig for å avvikle valg, ved om vi ikke burde lære av svenskene. Jeg håper at jeg slipper å være misunnelige på svenskene ved neste valg.

OPPDATERT: Svenskene er ferdig med å telle personstemmer, og velgerne har krysset Fredrik Federley (C) inn i EU-parlamentet. Fintellingen viser ogs at Miljöpartiet knep sistemandatet fra Sosialdemokratene med 453 stemmers margin. Sjekk  nettsidene til de svenske valgmyndighetene.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.