Unge fristes av Venstre

Om de unge fikk bestemme ville Venstre vært nesten dobbelt så store.

TREKKER UNGE: Venstre-leder Trine Skei Grande når flere unge enn eldre velgere. (Foto: Erlend Aas / NTB) scanpix

TREKKER UNGE: Venstre-leder Trine Skei Grande når flere unge enn eldre velgere. Et halvt år etter ligger partiet akkurat på valgresultatet å snittet. (Foto: Erlend Aas / NTB) scanpix).

Et halvt år etter valget har Venstre landsmøte. Gjennomsnittet på målingene ligger på 5,2 prosent, nøyaktig det samme som partiet fikk ved valget.  De to siste målingene TNS Gallup har laget for TV 2 ligger begge i overkant av snittet på henholdsvis 6,2 prosent i mars og 6,1 prosent i april.

Målingene etter stortingsvalget viser at partiets velgere er unge.  Med åtte prosent under 30 år puster de Frp i nakken blant de unge, hvor de har dobbelt så stor oppslutning som blant de eldste velgerne.  Blant velgere over 60 berger de seg så vidt over sperregrensen.

Jo lenger utdanning velgerne har,jo mer tilbøyelig er de til å stemme Venstre. Partiet har litt høyere oppslutning blant ansatte i offentlig sektor enn i privat sektor, men har klart høyere oppslutning blant velgere med høy utdanning i begge gruppene.

Geografisk viser målingene til TNS Gallup at partiet står sterkest i Oslo og Akershus, slik de også gjorde ved stortingsvalget. Venstre står omlag like sterkt blant begge kjønn med fem prosents oppslutning blant menn og seks prosent bant kvinner.

78 prosent av velgerne som stemte på Venstre i fjor høst ville gjort det samme i dag, femten prosent har skiftet parti, mens sju prosent har satt seg på gjerdet.  Mens Venstre hentet rundt 30.000 flere velgere enn de mistet til de rødgrønne før valget, viser tallene etter valget at Venstre mister rundt 13.000 velgere til Arbeiderpartiet, noe som er flere enn de mister til de andre borgerlige partiene. Men Venstre henter tilbake omlag 8.000 velgere som stemte på Arbeiderpartiet.  Venstre mister omlag 4.000 velgere til Høyre, men henter tilbake nesten dobbelt så mange.

Tallene viser forøvrig at 51 prosent av Venstres lojale velgere er menn, mens 49 prosent av de lojale Venstrevelgerne er kvinner.

Les også: Har Trine gjenreist Venstre?

 

Styringstillegget borte for Ap

Mens det var jevnt mellom blokkene i mars, viser apriltallene at vi nesten er tilbake til valgresultatet.

BLÅST BORT: Mesteparten av styringstillegget forsvant  fra mars til april. Dermed er blokkene nesten tilbake til valgresultatet.  (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

BLÅST BORT: Mesteparten av styringstillegget forsvant fra mars til april. Dermed er blokkene nesten tilbake til valgresultatet. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Arbeiderpartiet kunne i mars notere seg for 35,2 prosent som var den høyeste oppslutningen TNS Gallup har målt for TV 2 på to år.  Den høye oppslutningen ga god uttelling i mandatfordelingen g Arbeiderpartiet fikk hele 68 mandater. Dermed var det nesten dødt løp mellom blokkene på marsmålingen.

En måned senere viser målingen 33,0,en tilbakegang på 2,2 prosentpoeng. Ikke dramatisk og fortsatt langt over valgresultatet på 30,8 som ga 55 mandater. Men det meste av det såkalte “styringstillegget” forsvinner og fallet gir Arbeiderpartiet bare 58 mandater, en nedgang på hele 10 sammenlignet med mars.

Dermed øker også avstanden mellom de politiske blokkene i april, som nesten er tilbake på valgresultatet når de borgerlige partiene får 95 mandater (- 1) og de rødgrønne 73 (+ 1), mens De Grønne beholder sitt ene mandat.

Målingen er tatt opp i en uke preget av spekulasjoner rundt Jens Stoltenbergs kandidatur som ny generalsekretær i NATO. Nær halve målingen er gjennomført etter at Stoltenberg fredag ettermiddag kunngjorde at han går av som leder i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartet har fortsatt de mest lojale velgerne, 90 prosent som stemte på partiet i september ville gjort det samme i dag, men bakgrunnstallene viser en klar nedgang blant kvinner sammenlignet med mars. Tallene viser også at nedgangen kommer blant velgere under 45 år. I de samme aldersgruppene kan Høyre notere seg for en fremgang. Høyre går også klart frem blant kvinner.

Høyre får på aprilmålingen sin høyeste oppslutning etter stortingsvalget. Med en fremgang på 1,9 prosentpoeng kan det største regjeringspartiet notere seg for 29,5.  I den første fasen av valgkampinnspurten lå Høyre over 30 prosent, men forrige gang partiet lå over 30 prosent var 11. august i fjor.

Fremskrittspartiet sliter derimot i motbakke. Nedgangen på 0,3 prosentpoeng fra mars er ikke statistisk signifikant, men 11,3 prosent er likevel den laveste oppslutningen TNS Gallup har målt for partiet siden august 2001. Bakgrunnstallene viser at Frp mister flest velgere til Høyre, samtidig som mange av Frp-velgerne fra i fjor høst setter seg på gjerdet.

Venstre er fjerde størst med 6,1 prosent, som ville gitt 10 mandater. Partiet står sterkest blant de unge og i Oslo/Akershus. KrF øker til 5,9 prosent, mens Senterpartiet og SV begge får 4,5 prosent. Miljøpartiet De Grønne får 3,5 prosent.

Følg utviklingen i TV 2s partibarometer

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.