Velgere på vandring

Flere velgere skiftet parti fra 2009 til 2013, viser valgundersøkelsen fra SSB.

stortinget-valgurne_996385a

Hele 39 prosent av velgerne skiftet standpunkt fra valget i 2009 til valget i 2013, dersom vi tar med de som gikk ut og inn av sofaen. Andelen velgere som byttet bort et parti fra 2009 med et annet parti i 2013 var på 33 prosent.

Skal vi tro valgundersøkelsen var det KrF som hadde de mest lojale velgerne med 88 prosent, tross at partiet var nær ved å tangere et av sine dårligste valgresultat. Det betyr i så fall at KrF rekrutterte svært få nye velgere i 2013. Også Senterpartiet, som gjorde sitt aller dårligste valg, ser ut til å ha holdt på kjernevelgerne (74 prosent lojale), og har dermed hentet få nye velgere.

Det mest oppsiktsvekkende funnet i undersøkelsen er imidlertid at bare 22 prosent av SV-velgerne fra 2009 oppgir at de stemte på partiet i 2013. Det er et av de laveste lojalitetstallene som er funnet gjennom 30 år med slike undersøkelser. Det er verdt å merke seg at TNS Gallups store førvalgsundersøkelse for TV 2, som hadde langt flere spurte enn valgundersøkelsen, viste at 47 prosent av SV-velgerne fra 2009 var trofaste mot partiet. Det samme viste den siste målingen før valget og valgdagsmålingen fra samme byrå. Nå ble rett nok SV målt for høyt før valget slik at dette tallet er noe høyt, men uansett hersker det liten tvil om at SV slet mer enn de andre partiene med å holde på tidligere velgere.

Valgundersøkelsen viser også at Høyre hentet svært mange nye velgere som stemte Frp i 2009. Dette er den største enkeltvandringen forskerne har funnet i årets undersøkelse og er nesten like stor som den var fra Høyre til Frp i 1989. Høyre hentet også en del velgere fra Arbeiderpartiet og hjemmesittergruppen, men mistet derimot noen av 2009-velgere til Venstre. Venstre som gikk betydelig frem hentet også en del velgere fra Arbeiderpartiet, som har et negativt bytteforhold av velgere mot de fleste andre partiene med unntak av SV.

Forskerne har konkludert med at Miljøpartiet De Grønne først og fremst henter nye velgere fra venstresiden, men tallmaterialet er noe beskjedent. Førvalgsundersøkelsen til TV 2 viste en noe større overgang fra sentrum til De Grønne enn valgundersøkelsen.

Blant førstegangsvelgerne ble Arbeiderpartiet størst med 27 prosent, seks prosentpoeng lavere enn i 2009, mens Høyre fikk 23 prosent (+ 10), og Frp 13 prosent (- 10). Venstre fikk 11 prosent av førstegangsvelgerne, SV 8 prosent, Senterpartiet 6, Miljøpartiet De Grønne 4, KrF 4 og andre partier 4.

Ser vi på velgere under 30 år ble Arbeiderpartiet størst med 26 prosent, mot Høyres 24 og Frps 14 prosent i valgundersøkelsen. De tilsvarende tallene i førvalgsundersøkelsen var 29 prosent til Høyre, 24 prosent til Ap og 11 prosent til Frp.

 

Analyse av Arbeiderpartiet

Analyse av Høyre

Analyse av Kristelig Folkeparti

Analyse av Senterpartiet

Analyse av Venstre

Analyse av Sosialistisk Venstreparti

Analyse av De Grønne

Følg utviklingen i partibarometeret