Flertallet nær ved å glippe

Seks måneder etter stortingsvalget er de rødgrønne i ferd med å ta igjen de borgerlige.

VELGERFLUKT: De borgerlige partiene samler nå bare 50,1 prosent av de spurte og forspranget til de rødgrønne og De Grønne er knappest mulig. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix).

VELGERFLUKT: De borgerlige partiene samler nå bare 50,1 prosent av de spurte og forspranget til de rødgrønne og De Grønne er knappest mulig. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix).

Vi må tilbake til augustmålingene i 2011 for å finne lavere tall for de to regjeringspartiene. Høyre og Frp samler henholdsvis 27,6 og 11,6 prosent på TNS Gallups måling for TV 2 i mars. De to regjeringspartiene har dermed bare 39,2 prosent av oppslutningen på målingen, og det borgerlige flertallet (50,1 prosent) henger i en tynn tråd.

27,6 er fortsatt over valgresultatet for Høyre (26,8), men det største regjeringspartiet klarer ikke lenger å veie opp for Frps velgertap. 11,6 mot 16,3 ved valget, betyr at de to partiene samlet mister ni mandater og ville fått 68. Det er like mange som Arbeiderpartiet får alene, etter at de med sin høyeste oppslutning på to år (35,2) får godt betalt på mandatfordelingen. Samlet har de borgerlige nå 85 mandater, altså et knappest mulig flertall, mot de rødgrønnes 83, og legger vi til Miljøpartiet De Grønnes ene mandat på rødgrønn side, er det så godt som dødt løp mellom blokkene.

Her finner du alle tallene fra målingen

Spoler vi tilbake til den rødgrønne regjeringens første år glapp flertallet for første gang på TNS Gallups måling for TV 2 i mars 2006, altså på samme tid som de borgerlige nå med knappest mulig margin beholder flertallet.

Bakgrunnstallene viser at 89 prosent av Ap-velgerne er lojale, partiet mister nå svært få av sine tidligere velgere til andre partier, men forsyner seg derimot godt av velgere fra flere av sine konkurrenter. 41 prosent av kvinnene svarer at de vil stemme Ap, mot bare 29 prosent av mennene. Ap øker mest blant de unge og særlig blant unge kvinner.

Høyre har derimot lavere oppslutning blant kvinner enn på flere målinger. Det er blant de yngste og de eldste velgerne partiet går mest tilbake sammenlignet med februar. Partiets lojalitet har falt til 78, og hver sjette Høyrevelger fra i fjor høst har nå satt seg på gjerdet.

72 prosent av Frp-velgerne er lojale. Lekkasjen av velgere til Høyre har gått noe ned, mens det er flere tidligere Frp-velgere som nå sier de vil stemme Ap. Frp øker blant de eldste, men går tilbake i alle aldersgrupper under 60 år.

KrF kna notere seg for en lojalitet på 78. Partiet mister flere tidligere velgere til Ap og Venstre enn i februar.

Senterpartiet og SV har med 71 prosent den laveste lojalitetsprosenten i mars, mens Venstre som er vinneren med størst fremgang på målingen kan notere seg for 78 prosent lojalitet og tilsig av nye velgere både fra Høyre, KrF og Senterpartiet.

Selv om tallene er små er det interessant å notere at Miljøpartiet De Grønne med 3,2 prosent på denne målingen har de mest lojale velgerne.