Har Trine gjenreist Venstre?

Med ni representanter er Venstre nå bare tredje minst på Stortinget.

FORNØYD: Trine Skei Grande har løftet Venstre etter valgnederlaget i 2009. (Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix).

FORNØYD: Trine Skei Grande har løftet Venstre. (Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix).

Etter at Lars Sponheim gikk av valgnatten i 2009 da partiet falt under sperregrensen og den tidligere Venstrelederen falt ut av Stortinget med knapp margin, startet Norges eldste partiet fra bunnen av. Trine Skei Grande som var en av to partiet fikk inn på Stortinget  ble valgt til ny leder, og hennes første kommunevalg i 2011 ga 6,3 prosent, det beste for partiet siden 1971.

To år senere gjorde Venstre med 5,2 prosent sitt nest beste stortingsvalg siden partiet ble splittet under den bitre EF-striden under landsmøtet på Røros i 1972. Bare valget i 2005 var bedre, da Venstre ved hjelp av mange taktiske borgerlige velgere mobiliserte til  5,9.

Tallene fra TNS Gallups store førvalgsundersøkelse for TV 2 viser at litt under halvparten av velgere som ville stemme Venstre gjorde det samme i 2009. To av i oppga at de stemte Arbeiderpartiet, mens en av ti svarte Høyre og Fremskrittspartiet.

Førvalgsundersøkelsen viser at Venstre hentet rundt 30.000 flere velgere fra de rødgrønne partiene enn de mistet motsatt vei. Mot de borgerlige partiene var bytteforholdet av velgere langt jevnere. Gjennom valgkampen viste tallene en økende tendens av velgervandring fra Arbeiderpartiet til Venstre, i noe større grad var det kvinner enn menn som foretok denne velgervandringen.

Ser vi på Venstres velgere fra 2009 oppga 56 prosent at de ville stemme på partiet igjen, og mennene var i noe større grad en kvinnene lojale mot Venstre.  Blant Venstrevelgere fra 2009 som satt seg på gjerdet var kvinnene i klart flertall.

Førvalgsundersøkelsen viser at Venstre var jevnstore blant kvinner og menn, men klart større blant yngre velgere enn blant de eldre. Blant velgerne under 30 år var Venstre fjerde størst på målingene gjennom valgkampen, mens de lå under sperregrensen blant velgere over 60. Som vanlig er Venstre markant større blant velgere med høy utdanning enn blant velgere med lav utdanning.  Når velgerne har universitet eller høyskoleutdanning havner Venstre langt over sperregrensen.

Partiet står om lag like sterkt blant ansatte i offentlig og privat sektor, men det er en vesentlig forskjell på oppslutningen innad i disse gruppene som henger sammen med utdanningsnivå. De mange unge velgerne gir Venstre klart høyere oppslutning i gruppen skoleelev/student enn blant noen av de yrkesaktive gruppene.

Mer enn hver tredje velger som svarte at de ville stemme Venstre i førvalgsundersøkelsen bor i Oslo og Akershus. Over sju av ti bor i det SSB definerer som “sentrale kommuner”. Ingen andre partier har en like “urban” velgermasse som Venstre.

Førvalgsundersøkelsen ga Venstre en oppslutning på 5,34 prosent og var dermed svært nær valgresultatet. Den inneholder intervjuer med 535 velgere som sa de ville stemme Venstre, og gir derfor et langt bedre analysegrunnlag enn andremålinger.

I valgdagsmålingen til TNS Gallup fikk Venstre 5,34 prosent. Også denne viste at partiet hentet langt flere rødgrønne enn borgerlige velgere og bekrefter funnene i førvalgsundersøkelsen.

Venstres beste fylke ble ikke uventet Oslo med 8,2 prosent, fulgt av Akershus og noe overraskende Sogn og Fjordane med 6,3 prosent. I sistnevnte fylke kom Venstres største fremgang med 3,0 prosentpoeng, mens de i Oslo og Sør-Trøndelag gikk frem 1,8.

Etter et brakvalg i 2011 som gjorde at Venstre  ble størst og fikk ordføreren, ble Eid i Sogn og Fjordane også i høst partiets beste kommune med 23,6 prosent.  Dette er hjemkommunen til Sveinung Rotevatn, som kapret utjevningsmandat.  Dette var også kommunen med størst fremgang fra 2009 med 12,7 prosent. Videre følger Ulvik (hjemkommunen til nestleder Terje Breivik og tidligere leder Lars Sponheim) med 19,8, Granvin med 13,7, Bærum med 9,3 og Kristiansund med 9,1.

Ser vi på de 23 største kommunene hadde Venstre en oppslutning på 6,4 prosent. mens de i tradisjonelle nynorskkommuner der partiet tidligere har stått sterkere bare fikk 4,7.

Dessverre ble valgstatistikken i år langt dårligere enn tidligere, fordi den forrige regjeringen ikke ønsket å kretsfordele forhåndsstemmene i storbyene. Men stemmene som be avgitt valgdagen viser at partiet stod sterkest i valgkretsene Fagerborg, Ullevål, Bolteløkka, Bogstad, Marienlyst og Sagene i hovedstaden. I Trondheim var Elgseter/Øya, Singsaker og Midtbyen de beste kretsene. I  Bergen var Rådhuset, Nordnes og Møhlenpris Venstres sterkeste, mens det i Stavanger var Stokka, Våland og Storhaug.