Har Hareide stoppet nedgangen?

Siden toppåret 1997 har pilene pekt nedover for KrF. I år stoppet nedgangen.

PÅ OFFENSIVEN?: Knut Arild Hareide  stoppet en sammenhengende nedtur for KrF ved høstens valg. Har trenden snudd? (Foto: Ned Alley/NTB scanpix).

PÅ OFFENSIVEN?: Knut Arild Hareide stoppet en sammenhengende nedtur for KrF ved høstens valg. Har trenden snudd? (Foto: Ned Alley/NTB scanpix).

Med 5,6 prosent klarte KrF-leder Knut Arild Hareide det som var partiets mål, nemlig å stoppe en sammenhengende nedadgående trend siden Kjell Magne Bndeviks første regjering kom til makten i 1997. I partilederens egen hjemkommune Bømlo gikk KrF frem med 5,6 prosentpoeng, bare i Gloppen i Sogn og Fjordane gjorde partiet det relativt sett bedre med en fremgang på 8,1 prosentpoeng.

TNS Gallups store førvalgsundersøkelse for TV 2 viste at 71 prosent av KrF-velgerne fra 2009 ville stemme på partiet i høst. De klart fleste som forsvant gikk til Høyre. 14.000 tidligere KrF-velgere forsvant til et av de andre borgerlige partiene, mens bare seks tusen forsvant til venstresiden. Til sammenligning var det 17.000 tidligere Høyre-, Frp- og Venstrevelgere som foretrekk KrF, mens det var 15.000 fra venstresidepartiene Ap, SV og Senterpartiet. Samlet hentet altså KrF netto 12.000 nye velgere fra de andre partiene som satt på Stortinget før valget, omlag like mange KrF-velgere fra 2009 som satt seg på gjerdet i høst.

Som normalt hadde partiet høyere oppslutning blant kvinner enn menn. 58 prosent av KrFs velgere er kvinner.  Kvinnelige KrF-velgere fra 2009 var mer lojale enn mennene som stemte på partiet. KrF har fortsatt høyere oppslutning blant velgere over 60 år enn i de yngre aldersgruppene, og klart høyest oppslutning blant kvinner over 60. Mer enn hver femte KrF-velger er en kvinne over 60 år.

Rundt 600 KrF-velgere er intervjuet i undersøkelsen, som viser at i overkant av 55 prosent av KrF-velgerne bor på sør- og vestlandet, altså er den geografiske fordelingen svært tett opp til valgresultatet.

I undersøkelsen TNS Gallup lagde på selve valgdagen svarte 76 prosent av KrF-velgerne fra 2009 at de var lojale mot partiet. Også denne undersøkelsen viser at partiet hentet flere velgere fra de andre stortingspartiene enn de mistet. Valgdagsundersøkelsen viser samme velgerprofil for KrF som den store førvalgsundersøkelsen.

I 12 fylker kunne KrF notere seg for fremgang fra 2009, størst i Sogn og Fjordane med 1,3 prosentpoeng. I fem fylker gikk partiet tilbake, mest i Vest-Agder med 1,7 prosentpoeng, mens partiet stod på stedet hvil i to fylker.

KrFs beste fylker er Vest-Agder (13,9), Aust-Agder (11,2), Rogaland (10,6), Møre og Romsdal (8,9), Sogn og Fjordane (8,1) og Hordaland (7,7). Mer enn halvparten av velgerne som stemte på KrF (54,2 prosent) bor i de seks kystfylkene på sør- og vestlandet. Så ligger også partiets 20 sterkeste kommuner her Audnedal (28,9), Finnøy (26,2), Hægebostad (24,8) og Bømlo (23,2), før vi finner unntaket Rømskog i Østfold.

Skal KrF vokse må partiet fortsette å hente flere velgere fra de andre partiene, samtidig som de må øke andelen velgere under 60 år. Tror du Knut Arild Hareide har snudd trenden med piler som peker ned for KrF?