På stedet hvil for de rødgrønne

Knappe to måneder etter valget er det fortsatt solid borgerlig flertall på Stortinget.

PÅ STEDET HVIL: Selv om regjeringspartiene har tapt terreng siden valget, står de rødgrønne partiene nærmest på stedet hvil. (Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix).

PÅ STEDET HVIL: Selv om regjeringspartiene har tapt terreng siden valget, står de rødgrønne partiene nærmest på stedet hvil. (Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix).

TV 2s mandatberegning på grunnlag av novembertallene fra TNS Gallup viser at et valg i dag ville gitt de rødgrønne partiene 72 mandater, det samme som de fikk ved valget i september.  Målt i prosentpoeng går de rødgrønne bare frem 0,8 fra valget til 41,2 prosent. Det er nøyaktig samme oppslutning som de tre tidligere regjeringspartiene startet innspurten av valgkampen med 5. august.

Arbeiderpartiet er den store taperen på novembermålingen med en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng fra oktober. Nedturen fortsetter Også Fremskrittspartiet fortsetter nedturen, denne gang med 0,9 prosentpoeng, mens Venstre går svakt tilbake 0,3 fra oktober. Alle de andre partiene kan notere seg for økt oppslutning.

Det er nesten grunn til å kalle Ap for et «kvinneparti». I likhet med flere av målingene i valgkampen har Arbeiderpartiet klart større oppslutning blant kvinner enn de har blant menn. Så er det også blant menn at partiet går tilbake sammenlignet med oktobermålingen.

Les også: Her glapp det for Jens

På samme måte er det grunn til å kalle Frp for «manneparti». Frp har svært lav oppslutning blant kvinner, særlig blant unge kvinner sliter partiet med velgertekket.

Også  Høyre står noe sterkere blant menn enn kvinner, men her er det betydelig jevnere kjønnsbalanse i velgermassen.

Hele 86,3 prosent av de spurte i novembermålingen oppgir hvilket parti de ville ha stemt på i dag.

Blant velgerne som stemte i september var 91 prosent av Høyres velgere lojale, mens 90 prosent av Ap-velgerne (- 4) sier de  ville stemt det samme partiet.  Til sammenligning er det bare 77 prosent av velgerne som stemte Frp som sier de vil gjøre det igjen.- Frp mister flest av sine tidligere velgere til Høyre.

De to regjeringspartiene står med Høyres 28,1 og Fremskrittspartiets 12,4 på 40,5 prosent, mot 43,1 ved valget. Men de rødgrønne er bare marginalt styrket fra 40,4 til 41,2 prosent. Selv om regjeringspartiene taper fire mandater, står de rødgrønne på stedet hvil. Mandatvinnerne så langt er Miljøpartiet De Grønne + 2, KrF + 1 og Venstre + 1.

 Les også:  Nedturen fortsetter for Frp