Så trofaste var velgerne

Noen partier lyktes klart bedre enn andre med å beholde egne velgere.

stortinget-valgurne_996385a

Gjennom hele valgkampen viste enkeltmålingene at Høyre hadde klart mer lojale velgere fra 2009 enn de andre partiene. En gjennomgang av tallene i TNS Gallups store førvalgsundersøkelse for TV 2 viser at 79 prosent av velgerne som stemte Høyre i 2009 svarte at de ville gjøre det samme. Sju prosent av Høyrevelgerne sa de ville stemme Frp, mens bare tre prosent ville stemme Ap. Sju prosent av Høyres velgere fra 2009 satt seg på gjerdet.

Les også: Borgerlig storeslem

Ettersom TNS Gallups førvalgsundersøkelse ikke hadde avvik på mer enn 0,9 prosentpoeng for noen av partiene og bare et samlet avvik på 3,0 fra det endelige valgresultatet, gir tallene et godt grunnlag for å analysere velgervandringer, selv om intervjuene er gjort før valgdagen.

KrF klatret mot slutten av valgkampen gjennom å hente tilbake flere av sine tidligere velgere. 71 prosent av KrF-velgerne fra 2009 svarte i førvalgsundersøkelsen at de ville stemme på partiet, mens ti prosent satt på gjerdet. KrF mistet sju prosent av sine tidligere velgere til Høyre, og bare to prosent til Ap og Frp.

Arbeiderpartiets lojalitetstall endte på 68. Det betyr at 32 prosent, altså nesten hver tredje Ap-velger fra 2009 enten fant seg et nytt parti eller valgte å sitte hjemme. Drøyt hver tredje av dem, 11 prosent svarte i valgkampen at de ikke ville stemme, mens ni prosent av Ap-velgerne fra 2009 svarte at de ville stemme Høyre og to prosent Frp.  I tillegg svarte tre prosent av Ap-velgerne at de ville stemme Venstre og en prosent KrF.  Så godt som halvparten av de velgerne Ap mistet gikk altså til de borgerlige.

Senterpartiet gjorde sitt dårligste valg etter krigen. Bare 63 prosent av partiets velgere fra 2009 svarte i førvalgsundersøkelsen at de ville stemme på partiet, mens hele 15 prosent ville sette seg på gjerdet. Sju prosent av Sp-velgerne sa de ville stemme Ap, mens hele 12 prosent foretrakk et av de fire borgerlige partiene.

Les også: Bunnivå for Senterpartiet

Venstre ble berget over sperregrensen av nye velgere. Partiet klarte i valgkampen bare å holde fast på 56 prosent av sine egne fra 2009, mens 14 prosent forsvant til Høyre. I tillegg forsvant fem prosent til Ap og fire prosent til KrF, mens fem prosent sa de ville stemme Miljøpartiet De Grønne. Ni prosent av Venstre-velgerne fra 2009 sa de ville sitte hjemme på valgdagen.

SV var det eneste av stortingspartiene som ikke klarte å holde fast på halvparten av sine egne velgere fra 2009. Bare 47 prosent av SV-velgerne ville stemme på partiet, mens hele 18 prosent sa de ville stemme AP. I tillegg var svaret for ni prosent av SVs velgere fra 2009 Miljøpartiet De Grønne, mens fire prosent valgte Rødt og tre prosent Høyre. 10 prosent av SVs velgere fra 2009 sa de ville sitte hjemme.

Les også: Bergenserne reddet SV

Fordi førvalgsundersøkelsen bygger på 10.964 intervjuer gjennom valgkampen gir den også et godt bilde for de minste partiene. De Grønne holdt fast på 71 prosent av sine velgere fra 2009, men hentet naturlig nok mange nye. Andelen tidligere SV og Venstrevelgere var størst, men i antall hentet det nye partiet på Stortinget gjennom valgkampmålingene flest velgere fra Arbeiderpartiet.

Seks av ti velgere som satt hjemme i 2009 svarte i valgkampen at de ville sitte hjemme også i år.  Flest av de som svarte at de ville stemme oppga Høyre, etterfulgt av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Blant førstegangsvelgerne som ble intervjuet svarte flest Ap, fulgt av Høyre.

Les også bloggposten: Vinnerne og taperne