Bunnivå for Senterpartiet

Senterpartiet har med 5,5 prosent gjort sitt dårligste stortingsvalg etter krigen.

spkurve

Da vi laget den første TV 2-prognosen valgnatten forstod vi at det gikk mot et dårlig valg for Senterpartiet. Uten forhåndsstemmer fra hovedstaden åpnet TV 2s prognose for partiet på 6,0 prosent. Resultatet ble dårlige. Partiet endte på 5,5 prosent, som er det dårligste valget partiet har gjort i moderne tid.

Det var bare i Nord-Trøndelag Senterpartiet gikk frem med 1,2 prosentpoeng, i tillegg til en beskjeden fremgang på 0,1 i Aust-Agder. I alle de andre fylkene gikk Senterpartiet tilbake. Klart størst var tilbakegangen i partileder Liv Signe Navarsetes hjemfylke Sogn og Fjordane med 4,6 prosentpoeng.

Fortsatt er imidlertid Navarsetes hjemfylke Senterpartiets sterkeste med 20,6 prosent. I dette fylket ligger Gloppen kommune som er partiets sterkeste med 44,0, fulgt av Lesja i Oppland med 42,3 og Leka i Nord-Trøndelag med 41,3.  Men ni av de 11 kommunene med størst tilbakegang for Sp ligger i Sogn og Fjordane.  I motsatt ende ligger hjemkommunen til stortingsrepresentant Heidi Greni, Holtålen, der partiet gikk mest frem med 11,0 til 35,8.

TNS Gallups store førvalgsundersøkelse for TV 2 viser at under to-tredeler av Senterpartiets velgere fra 2009 var lojale mot partiet. Omregnet til antall velgere viser tallene at 104.000 tidligere Sp-velgere stemte på partiet.  24.000 Sp-velgere fra 2009 satt seg på gjerdet, mens partiet mistet 14.000 til de rødgrønne og 19.000 til de borgerlige.

Ser vi på netto bytteforhold med de andre partiene gikk Senterpartiet i beskjedent minus mot de to andre rødgrønne partiene, mens de mistet klart flere velgere til de borgerlige og særlig Høyre enn de hentet tilbake.

Undersøkelsen viser forøvrig at Senterpartiet fortsatt har større oppslutning blant menn enn kvinner og  hver tredje Sp-velger er over 60 år.