Så godt traff TV 2s gallup

TNS Gallups valgmålinger for TV 2 ga en god indikasjon på valget. 

galluptabell

TNS Gallup gjennomførte under årets valgkamp flere intervjuer enn noen gang tidligere. Gjennomsnittet av valgkampmålingene var lå bak TV 2s prognose over hvem som var sikre på stortingsplass  og ble publisert søndag før valget.  Basert på galluptallene beregnet vi at 118 av de 150 distriktsmandatene på Stortinget var såkalt sikre. Kampen stod altså om de 32 siste distriktsmandatene. (De 19 utjevningsmandatene var umulig å beregne som sikre, fordi de avhenger av partienes nasjonale oppslutning og først fordeles på grunnlag av det endelige valgresultatet.)

Som tabellen over viser traff valgkampmålingene svært godt. Ikke for noe parti var avviket over 1,0 prosentpoeng. Samlet er det et avvik på 3,0.

Mens sistemålingene fra alle byråene hadde en del avvik fra valgresultatet, var altså gjennomsnittet av TNS Gallups målinger gjennom valgkampen mest treffsikre. Byrået traff også bedre enn de andre på den siste målingen som ble presentert lørdag før valget (samlet avvik på 6,7), Opinion Perduco/ANB traff nest best (samlet avvik 7,7), deretter fulgte Sentio/Dagens Næringsliv (samlet avvik 8,2), Ipsos MMI/Dagbladet (samlet avvik 8,6), Infact/VG  (samlet avvik 8,7), Norstat/NRK (samlet avvik 9,8), Respons/Aftenposten/BT (samlet avvik 10,5) og Norfakta/Nationen/Klassekampen (samlet avvik 13,2).

Heller ikke valgdagsmålingene traff blink. TNS Gallup hadde et samlet avvik på 6,4 som i stor grad skyldtes underrapportering av Høyre med 2,4 prosentpoeng. Infact/VG hadde samlet avvik på 6,6 prosentpoeng, størst for Arbeiderpartiet og Frp, mens valgmålingen Ipsos MMI laget for Dagbladet før og under valget hadde et avvik på 10,6 prosentpoeng fra valgresultatet. Byrået underrapporterte AP med 3,1 og overrapporterte SV med 2,1, mens avvikene var 1,8 både for Høyre og Frp.

Nettstedet poll of polls som lager et snitt av lokale målinger hadde et samlet avvik lørdag før valget på 4,9 prosentpoeng, og traff dermed bedre enn de nasjonale sistemålingene til byråene. Men mest presist ble altså snittet av TNS Gallups nasjonale målinger for TV 2 gjennom valgkampen.

Med feilmarginer på 0,4 – 0,9 prosentpoeng på førvalgsvalgmålingene var det bare SV med 0,9 som hadde et statistisk signifikant avvik. Dermed bekrefter årets valgmålinger trenden fra de siste valgene at SV måles høyere enn valgresultatet.

 Les også forskningsleder Ole Fredrik Ugland i TNS Gallup om valgmålingene

Borgerlig storeslem

De fire partiene som sonderer  om ny regjering står sterkere enn noen gang i moderne historie.

blokkene

Legger sammen oppslutningen til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har de fire partiene som nå sonderer om å gi Norge en ny regjering ikke stått sterkere i moderne politisk historie.

Samlet har de 53,9 prosent av velgerne i ryggen, mens de rødgrønne regjeringspartiene sammen med Rødt bare fikk 41,5 prosent av stemmene. Kurven over viser hvordan det politiske Norge hadde sett ut dersom dagens to blokker hadde vært de samme siden krigen.

Bare Kåre Willochs to valg 1981 og 1985 slår Erna Solbergs resultat for Høyre.  Samtidig ledet Siv Jensen Frp inn til sitt tredje beste stortingsvalg. Med 43,1 prosent står de to partiene sterkere enn noen gang etter krigen.

Samtidig har Jens Stoltenberg nå ledet Arbeiderpartiet til sitt og partiets nest dårligste resultat, bare slått av 2001). Det var til gjengjeld SVs beste valg, mens de i år gjorde sitt dårligste valg (om vi ser bort fra forløperen SF i 1969) og bare overlevde sperregrensen med et nødskrik. Senterpartiet gjorde også sitt dårligste valg etter krigen.

Tallenes tale gjør at årets stortingsvalg ble en borgerlig storeslem – de fire borgerlige partiene vant valget med 353.639 stemmer mer enn de tre rødgrønne og Rødt. Legger vi til Miljøpartiet De Grønne på venstresiden som da blir fem partier, er den borgerlige valgseieren fortsatt 274.490 stemmer.

I 2005 vant de fire partiene på venstresiden valget med 10.003 flere stemmer enn de borgerlige, mens de fire borgerlige partiene 13.472 flere stemmer enn de rødgrønne + Rødt i 2009. Valgordningen ga likevel rødgrønt flertall på Stortinget. Blokkmessig viser altså valgvinden siden 2009 en forskyvning på 340.167 velgere i borgerlig retning.

Bakgrunnstallene i TNS Gallups store førvalgsundersøkelse laget for TV 2 viser at det var 125.000 flere tidligere rødgrønne velgere som sa de ville stemme borgerlig, enn det var borgerlige velgere som gikk til de rødgrønne.

Høyre, KrF og Venstre  hadde alle nettogevinst av velgere fra alle de rødgrønne partiene.  Frp mistet noen flere av sine tidligere velgere til Sp enn de hentet tilbake, men hadde netto velgergevinst mot Ap og SV.

Bunnivå for Senterpartiet

Senterpartiet har med 5,5 prosent gjort sitt dårligste stortingsvalg etter krigen.

spkurve

Da vi laget den første TV 2-prognosen valgnatten forstod vi at det gikk mot et dårlig valg for Senterpartiet. Uten forhåndsstemmer fra hovedstaden åpnet TV 2s prognose for partiet på 6,0 prosent. Resultatet ble dårlige. Partiet endte på 5,5 prosent, som er det dårligste valget partiet har gjort i moderne tid.

Det var bare i Nord-Trøndelag Senterpartiet gikk frem med 1,2 prosentpoeng, i tillegg til en beskjeden fremgang på 0,1 i Aust-Agder. I alle de andre fylkene gikk Senterpartiet tilbake. Klart størst var tilbakegangen i partileder Liv Signe Navarsetes hjemfylke Sogn og Fjordane med 4,6 prosentpoeng.

Fortsatt er imidlertid Navarsetes hjemfylke Senterpartiets sterkeste med 20,6 prosent. I dette fylket ligger Gloppen kommune som er partiets sterkeste med 44,0, fulgt av Lesja i Oppland med 42,3 og Leka i Nord-Trøndelag med 41,3.  Men ni av de 11 kommunene med størst tilbakegang for Sp ligger i Sogn og Fjordane.  I motsatt ende ligger hjemkommunen til stortingsrepresentant Heidi Greni, Holtålen, der partiet gikk mest frem med 11,0 til 35,8.

TNS Gallups store førvalgsundersøkelse for TV 2 viser at under to-tredeler av Senterpartiets velgere fra 2009 var lojale mot partiet. Omregnet til antall velgere viser tallene at 104.000 tidligere Sp-velgere stemte på partiet.  24.000 Sp-velgere fra 2009 satt seg på gjerdet, mens partiet mistet 14.000 til de rødgrønne og 19.000 til de borgerlige.

Ser vi på netto bytteforhold med de andre partiene gikk Senterpartiet i beskjedent minus mot de to andre rødgrønne partiene, mens de mistet klart flere velgere til de borgerlige og særlig Høyre enn de hentet tilbake.

Undersøkelsen viser forøvrig at Senterpartiet fortsatt har større oppslutning blant menn enn kvinner og  hver tredje Sp-velger er over 60 år.

Bergenserne reddet SV

Audun Lysbakken kan takke hjembyen for at SV kom over sperregrensen.

REDDET: Bergenserne berget Audun Lysbakken og SV over sperregrensen. Foto: Aleksander Andersen/NTB scanpix)

REDDET: Bergenserne reddet Audun Lysbakken og SV over sperregrensen. Ikke i noe annet fylke gikk SV mer tilbake enn i Oslo. (Foto: Aleksander Andersen/NTB scanpix)

Selv om SV har høyere oppslutning i 25 andre kommuner og faktisk kunne notere seg for en beskjeden fremgang i 15 kommuner, ville partiet havnet under sperregrensen om ikke bergenserne hadde sluttet opp om partiet.

Ikke i noe annet fylke gikk SV mindre tilbake enn i Hordaland.  Her tapte partiet bare 0,5 prosentpoeng. SV-leder Audun Lysbakken drev sammen med sin fylkesleder Steinar Nørstebø en meget målrettet valgkamp i Bergen. Til sammenligning gikk SV mest tilbake med hele 4,0 prosentpoeng i Oslo, der Heikki Holmås danket ut Akthar Chaudhry i kampen om listetoppen.

I Hordaland tapte altså SV mindre enn i resten av landet og har et overskudd på 3.838 stemmer mot hvordan de skulle gjort det om valget var like dårlig som i resten av landet. Uten bergenserne kunne altså SV havnet under sperregrensen.

For fire år siden hadde SV 7,20 prosent av forhåndsstemmene i Bergen. I år bare 5,72 prosent. På valgtingsstemmene fikk de for for fire år siden 6,84, prosent, i år ble det 6,86 prosent.  SV økte altså oppslutningen på valgdagen, og mobiliserte velgere i Bergen.  Forskjellen på mobiliseringen i forhåndsstemmene, som i snitt er vel 10 dager gamle og valtingsstemmene i Bergen, er altså 1424 stemmer.

Dessverre endret kommunaldepartementet valgloven slik at kretsresultatene ikke forteller like mye i år som tidligere. Forhåndsstemmene er ikke lenger fordelt på kretser. I tillegg ble velgere som stemte søndag i Bergen talt opp i den kretsen de avga stemme, ikke der de er registrert i manntallet.

Likevel taler stemmene avgitt på valgdagen sitt tydelige språk. I storbyene ble SV s beste valgkrets Møhlenpris i Bergen med 17,7 prosent, fulgt av Lademoen og Rosenborg i Trondheim med 15,0 og 14,6, før vi finner Nordnes og Rothaugen i Bergen med 14,0 og 14,2.

Samtlige av valgkretsene hvor SV kan notere fremgang på valgtingsstemmene i år, sammenlignet med både valgtings- og forhåndsstemmer for fire år siden ligger i Bergen. I alle disse kretsene må Rødt konstatere at de går tilbake etter at Torstein Dahle ikke lenger var toppkandidat. Beklageligvis har myndighetene ødelagt statistikken når de valgte å ikke kretsfordele forhåndsstemmene.

I tillegg vet vi at TNS Gallups valgdagsmåling for TV 2 viste at SV ble hjulpet over sperregrensen av Ap-sympatisører som stemte taktisk. 16 prosent av de som sier de stemte SV oppga at de likte Arbeiderpartiet best.  Spørsmålet som er stilt er det samme svenske valgforskere har brukt i rundt 40 år til å undersøke taktisk stemmegivning. Ved siste Riksdagsvalg fant de ut at å redde partier i en koalisjon over sperregrensen førte til stor grad av taktisk stemmegivning.

 Les også bloggposten: Lurt å stemme taktisk?

 

Vinnerne og taperne

SV og Arbeiderpartiet gikk tilbake i alle fylker, mens Høyre og Venstre kan notere seg for fremgang i alle fylker.

Når nesten alle stemmene fra stortingsvalget er opptalt, er det på tide å dykke litt ned i de store tallene.  Mens flere medier meldte om lav valgdeltagelse, laget vi i  TV 2 i løpet av valgsendingen en prognose på 78 prosent, som den er i skrivende stund.

Arbeiderpartiet er den store taperen. Med 30,8 prosent har partiet gjort sitt nest dårligste stortingsvalg i moderne tid. Tilbakegangen fra 2009 er på 4,5 prosentpoeng, mens partiet gikk tilbake 2,3 prosentpoeng fra fylkesvalget for to år siden. Selv om Arbeiderpartiet beholdt stillingen som landets største parti, kan de ikke notere seg for fremgang i et eneste fylke. Det kan heller ikke SV, som med 4,1 prosent berget sperregrensen med et nødskrik. Senterpartiet kan kun notere seg for fremgang i Nord-Trøndelag og Aust-Agder.

ap-tall2

I motsatt ende av skalaen finner vi Høyre som gikk frem i samtlige 19 fylker, mest i Erna Solbergs hjemfylke Hordaland med 11,1 prosentpoeng. Også Venstre kan notere seg for fremgang i alle fylker, mest i Sogn og Fjordane.

For Fremskrittspartiet peker derimot pilene ned i alle fylker, mens KrF kan notere seg for svak fremgang 12 fylker.

borgerlig-tall

Rødt gikk frem i fem fylker, men tilbake i sine to tyngste, Oslo og Hordaland. Miljøpartiet De Grønne fikk som Tv 2s prognose før valget viste sitt gjennombrudd med mandat fra Oslo. Partiet vokste mest i Oslo.

smaatall

Slik vandrer velgerne

Den siste målingen TNS Gallup har laget for TV 2 før valget viser borgerlig flertall.

stortinget-valgurne_996385a

Med 30,4 prosent (+ 0,4) ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti. Bakgrunnstallene i målingen viser at 68 prosent av velgerne fra 2009 er lojale mot partiet, 23 prosent har skiftet parti, mens ni prosent sitter på gjerdet. Regnet om til antall velgere viser overgangsmatrisene at Arbeiderpartiet netto mister 58.000 velgere til Høyre og 34.000 til Venstre.

Høyre går tilbake 1,6 prosentpoeng til 24,5 og ligger med det an til sitt tredje beste valg i moderne tid. Tallene er likevel lavere ved slutten av valgkampen enn de har vært på to år. 75 prosent av Høyres velgere fra 2009 er lojale, mens 18 prosent har skiftet parti og sju prosent sitter på gjerdet. Åtte prosent av Høyres velgere fra 2009 sier de vil stemme Frp, mens fire prosent sier de vil stemme Venstre.

Fremskrittspartiet styrker seg med 0,6 prosentpoeng til 16,5. Med 70 prosent lojale velgere mister partiet 23 prosent av sine tidligere velgere til andre og sju prosent sitter på gjerdet. Fremskrittspartiet mister 61.000 flere velgere til Høyre enn de henter tilbake.

Venstre er nå fjerde størst og med 6,2 prosent ligger partiet an til å kunne gjøre sitt beste valg på 44 år. 58 prosent av partiets velgere fra 2009 er lojale, mens 37 prosent har funnet seg et nytt parti og fire prosent sitter på gjerdet. Venstre henter nå hele 78.000 velgere som stemte på andre partier i 2009, derav 40.000 fra Arbeiderpartiet og mister bare 6.000 tilbake. Venstre henter også litt flere velgere fra Høyre enn de mister tilbake.

Venstre er nå jevnstore med Frp blant velgere under 30 år, hvor de konkurrerer om å være tredje størst.

KrF får 6,1 prosent (- 0,5) og har en lojalitet på 72 prosent. Bakgrunnstallene viser at 18 prosent av KrFs velgere går til et annet parti, de fleste av dem til Høyre, mens 10 prosent sitter på gjerdet.

Sosialistisk Venstreparti får 5,3 prosent. Bakgrunnstallene viser at under halvparten nav velgerne fra 2009 er lojale, mens 18 prosent sier de vil stemme Ap og 13 prosent går til Miljøpartiet De Grønne. Bare åtte prosent av Svs velgere fra 2009 sitter på gjerdet. Samtidig henter SV like mange tidligere Ap-velgere som de mister til regjeringsstorebroren. Dette er med å holde oppe oppslutningen for partiet.

Senterpartiet er minst av dagens stortingspartier på den siste TV 2-gallupen med 5,0 (+ 0,1). 64 prosent av velgerne fra 2009 er lojale.  26 prosent har forsvunnet til andre partier, flere av dem til borgerlig side og De Grønne.

Rødt får 1,4 prosent. Partiet mister mange tidligere velgere til SV, Rødt og De Grønne, mens de henter flest nye fra SV.

Miljøpartiet De Grønne holder på de fleste av sine velgere fra 2009, men henter mange nye velgere som stemte på de andre partiene, spesielt Arbeiderpartiet og SV.

De Grønne er nå jevnstore med SV blant velgere under 30 år.

Her kan du lese mer om målingen

 

Håp for SV og Venstre

Venstre kan notere seg for årets beste TV 2-gallup. Alle de små på Stortinget er nå over fem prosent.

Med 5,7 prosent er det nok flere i Venstre som trekker et lettelsens sukk. Partiet kjenner kampen mot sperregrensen bedre enn de fleste.  Nå ser det ut til at den har kommet litt på avstand fire dager før valglokalene stenger.

Bakrgunnstallene viser at 59 prosent av Venstres velgere fra 2009 er lojale mot partiet, det er noen færre enn på onsdagens måling. Samtidig er det noen flere som sier de vil stemme Ap og Høyre.

Men Venstre nyter godt av at det er en økende mengde tidligere Ap-velgere som sier de vil stemme på partiet. Omregnet i antall velgere er det nå 40.000 som stemte Ap i 2009 som i dag sier de vil stemme Venstre.

Partiet er omlag jevnstore blant menn og kvinner på målingen torsdag kveld, der TNS Gallup har intervjuet 2000 personer. tallene viser at Venstre kniver med SV om å være fjerde størst blant velgere under 30 år. Partiet står betydelig sterkere blant velgere under 45 enn de som er eldre.

Venstre står klart sterkere i Oslo og Akershus enn i resten av landet.

For SV er femtallet også en pustepause fra kampen mot sperregrensen. Etter sterke 5,7 og høly lojalitet onsdag går partiet end til 5,3 (- 0,4) torsdag.

Bakgrunnstallene viser at 49 prosent av Svs egne velgere fra 2009 vil stemme på partiet. 17 prosent sier de vil stemme Ap, det er flere enn onsdag og er noe av årsaken til at SV går tilbake. Men partiet henter fortsatt nesten like mange tidligere Ap-velgere tilbake. Også en del tidligere SV-velgere sier de vil stemme på Miljøpartiet De grønne og flere av de andre partiene. Bare ni prosent sitter på gjerdet-

Sv har nesten tre ganger så¨stor oppslutning blant kvinner som blant menn og står betydelig sterkere blant unge enn eldre.

Svs største problem er imidlertid at de henter få andre velgere.

Som grafen viser er det de rødgrønne som styrker seg på torsdagens TV 2-gallup. Samlet går blokken frem 1,3 prosentpoeng til 40,4 prosent, mens de borgerlige svekker seg med 1,0 til 54,6. Differansen melølom blokkene har dermed falt med 2,3 prosentpoeng til 14,2.

Sammenligner vi med nivået for de rødgrønne på samme tid før valget i 20009 ligger de nå 4,0 bak skjemaet som førte til en knappest mulig valgseier.

blokkene3

 

 

Omvendt statsministereffekt

Jens Stoltenberg og Erna Solberg ser ikke ut til å virke som magneter på velgerne – snarere tvert om.

DUELL: Erna Solberg og Jens Stoltenberg har fått færre velgere i løpet av valgkampen. Her under statsministerduellen i TV 2 tirsdag før valget. (Foto: Heiko Junge/NTBS\scanpix).

DUELL: Erna Solberg og Jens Stoltenberg har fått færre velgere i løpet av valgkampen. Her under statsministerduellen i TV 2 tirsdag før valget. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix).

Mens 61,7 prosent av de spurte på målingene i begynnelsen av valgkampen svarte at de ville stemme på enten Arbeiderpartiet eller Høyre har Jens Stoltenberg og Erna Solberg ikke akkurat lokket til seg nye velgere. Fem dager før valget svarer nemlig bare 55,3 prosent av de spurte at de vil stemme på et av de to store partiene. Dermed har partiene til de to statsministerivalene tapt hele 6,4 prosentpoeng så langt i valgkampen.

Høyre har tapt mest i valgkampen med en tilbakegang på 4,7 prosentpoeng, men også Arbeiderpartiet har gått ned med 1,7 prosentpoeng. I tillegg har Sp gått noe ned, mens de andre partiene har gått frem.

Bakgrunnstallene viser at 66 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2009 er lojale, mens 27 prosent har skiftet parti, de fleste av dem til Høyre. Mens 112.000 tidligere Ap-velgere sier de vil stemme Høyre er det bare 15.000 tidligere Høyrevelgere som går motsatt vei. Bare sju prosent av Ap-velgerne fra 2009 sitter nå på gjerdet.

Høyre har igjen de mest lojale velgerne. 80 prosent av velgerne fra 2009 holder fast på Høyre, mens 14 prosent har skiftet parti og 6 prosent sitter på gjerdet.

67 prosent av Frps velgere fra 2009 er lojale mot partiet, mens 25 prosent har gått til et annet parti,de fleste av dem til Høyre. Frp har mistet 109.000 tidligere velgere til Høyre, mens 33.000 går tilbake.

KrF mønstrer 79 prosent av sine tidligere velgere, det er færre enn i går da partiet hadde mer lojale velgere enn Høyre. 14 prosent av KrF’erne fra 2009 har skiftet parti, mens 7 prosent sitter på gjerdet.

60 prosent av Senterpartiets velgere er lojale, mens 28 prosent har funnet seg et annet parti og 12 prosent sitter på gjerdet.

Venstre har en lojalitetsandel på 61 prosent, mens 27 prosent går til et annet parti og 12 prosent sitter på gjerdet.

Kampen mellom blokkene viser at de borgerlige øker ledelsen og differansen ned til de rødgrønne er nå på 16,5 prosentpoeng.

blokkene

Rekordtall for KrF

Ikke siden før stortingsvalget for fire år siden har KrF hatt høyere oppslutning på TV 2s gallup.

SANKER VELGERE: KrF-leder Knut Arild Hareide ligger på trygg avstand til sperregrensen. (Foto: Ned Alley NTBscanpix)

SANKER VELGERE: KrF-leder Knut Arild Hareide ligger på trygg avstand til sperregrensen. (Foto: Ned Alley NTBscanpix)

Seks dager før stortingsvalget øker oppslutningen om KrF til 6,8 prosent, det er den høyeste oppslutningen TNS Gallup har målt for partiet siden valgkampen i 2009.

Bakgrunnstallene viser at tidligere KrF-velgere nå strømmer tilbake til partiet. Hele 88 prosent av KrF-velgerne fra 2009 sier at de vil stemme på partiet, mens sju prosent sitter på gjerdet. Det betyr at de mister svært få av sine tidligere velgere til andre partier.

Siden 2001 har pilene pekt nedover for KrF. ved forrige stortingsvalg måtte partiet notere seg for ny bunnotering med 5,5 prosent. KrF-leder Knut Arild Hareide har flere ganger uttalt at hans mål er å snu den negative utviklingen og at han vil være fornøyd med en økning.

Skal vi tro målingen seks dager før valget kan det se ut som trenden er snudd. 6,8 prosent er tilbake på nivå med 2005-valget. Selv om det var partiets tredje dårligste valg, vil et slikt resultat være en opptur for KrF-lederen.

Også SV kan ha grunn til å trekke forsiktig på smilebåndet. Mens sperregrensespøkelset har truet SV lenge, får partiet en av sine sterkeste målinger på lenge seks dager før valget. Med 5,6 prosent og betydelig styrket lojalitet peker pilene rett vei for SV. På denne målingen svarer faktisk 62 prosent av SV-velgerne fra 2009 at de er lojale.

På denne målingen er det omlag like mange tidligere Ap-velgere som sier de vil stemme SV, som det er SV-velgere som går til regjeringsstorebroren. Dersom SV lykkes med et slikt nullsumspill mot Ap, kan det være nækkelen til å legge sperregrensen på trygg avstand.  Det er først og fremst kvinner som sender SV opp på denne målingen.

Arbeiderpartiet kan notere seg for en lojalitet på 70 prosent, det er et prosentpoeng lavere enn målingen mandag. 22 prosent har skiftet parti, mens bare 8 prosent av AP-velgerne fra 2009 sitter på gjerdet.

68 prosent av Frp-velgerne fra 2009 er trofaste mot partiet, 26 prosent har funnet seg et nytt parti, de fleste Høyre, mens seks prosent sitter på gjerdet.

For Høyre er lojalitetstallet 80 prosent, mens 16 prosent har gått til andre partier og fem prosent sitter på gjerdet.

61 prosent av Senterpartiets velgere er lojale, mens 25 prosent har funnet seg et nytt parti, de fleste på borgerlig side og 14 prosent sitter på gjerdet.

For Venstre er lojaliteten 54 prosent, mens 30 prosent har byttet parti og 16 prosent sitter på gjerdet.

Ser vi på styrkeforholdet mellom blokkene viser kurven at de borgerlige nå har 55,0 prosent, mens de rødgrønne bare har 37,9 og dermed er slått av Høyre/Frp med 43,8. Kurven under viser målingene TNS Gallup har laget for TV 2 så langt i valgkampen.

blokkene

 

Forspranget er rekordstort

De borgerlige øker forspranget tilde rødgrønne til  hele 14 prosentpoeng en uke før valget.

blokkene2

Bare målingen 12. august (nr 2 i tidsserien av TNS Gallups målinger for TV 2 denne valgkampen) har vist større borgerlig ledelse enn målingen som ble presentert en uke før valglokalene stenger. Mens de rødgrønne går tilbake til 39,6 prosent (- 2,3) får de borgerlige partiene samlet 55,1 (+ 2,0). For andre måling på rad er alternativet Høyre/Frp større enn de rødgrønne med 43,6 (+ 1,5). Selv et alternativ med Høyre/KrF/Venstre nærmer seg med 38,5 prosent.   Også mandatmessig drar de borgerlige partiene fra med ytterligere to mandater sammenlignet med målingen søndag.

Mens 71 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2009 sier de vil stemme på partiet igjen, er det 20 prosent som har skiftet parti. Halvparten av de som forsvinner går til Høyre. Omregnet til antall velgere er det dermed 92.000 tidligere Ap-velgere som sier de vil stemme Høyre, mens det bare er 20.000 som går motsatt vei.

Høyre har en lojalitet på 81 prosent, mens 15 prosent av velgerne fra 2009 har funnet seg et annet parti, bare fem prosent sitter på gjerdet.

Fremskrittspartiet har en lojalitet på 67 prosent, mens 27 prosent går til andre partier, de fleste av dem til Høyre. Hele 132.000 av Frp-velgerne fra 2009 sier de vil stemme Høyre, mens 33.000 går motsatt vei.

KrF har denne gang de mest lojale velgerne. Hele 84 prosent som stemte KrF i 2009 vil gjøre det igjen. 8 prosent har funnet seg et nytt parti og 8 prosent sitter på gjerdet. Samtidig henter KrF nå velgere fra de andre stortingspartiene.

63 prosent av Senterpartiets velgere fra 2009 er lojale. 21 prosent har funnet seg et nytt parti, mens 16 prosent sitter på gjerdet. Men Senterpartiet henter nå så få nye velgere at de nærmer seg sperregrensen med bare 4,1 prosent.

SV slår denne gang Venstre i lojalitet. Mens 56 prosent av SV-velgerne fra 2009 vil stemme på partiet er tilsvarende tall for Venstre 55. Mens 34 prosent av SV-velgerne har funnet seg et nytt parti, halvparten av dem Ap, er det 30 prosent av venstres velgere som har skiftet parti. SV har bare 10 prosent på gjerdet, mens Venstre har 16 prosent.

61 prosent av velgerne som satt hjemme sier de vil gjøre det samme om det var valg i morgen, mens en høy andel av førstegangsvelgerne er mobilisert. Flest av de unge sier de vil stemme Arbeiderpartiet og Høyre.

Sammenligner vi situasjonen en uke før valget i 2009 med situasjonen i kveld for de rødgrønne, ligger de 4,9 prosentpoeng dårligere an.

Fortsatt er det en svært høy andel av velgerne som oppgir partipreferanse. Hele 83,3 prosent. Spørsmålet er hvem som klarer å mobilisere og hvilke velgergrupper som blir sittende hjemme.

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.