Så forskjellig stemmer kvinner og menn

Kvinner er rødere enn menn, men selv om kvinnene var alene om å bestemme ville de rødgrønne mistet flertallet.

Mens vi venter på høstens første målinger har vi beregnet hvordan Stortinget ville sett ut dersom bare kvinner eller bare menn fikk bestemme. Beregningene er gjort ut fra alle målingene TNS Gallup har laget for TV 2 i årets sju første måneder. Det har så langt i år vært små bevegelser på målingene, og snittet av de sju første TV 2-gallupene er ikke langt unna snittet for alle nasjonale målingene i juni og juli.

Dersom mennene fikk bestemme ville Høyre og Fremskrittspartiet fått solid flertall med 96 mandater, mens SV havner under sperregrensen. Regjeringspartiene er dermed langt unna flertall med 56 mandater.

HELBLÅTT: Om mennene fikk bestemme sammensetningen av Stortinget.

HELBLÅTT: Om mennene fikk bestemme sammensetningen av Stortinget.

Foran stortingsvalget i 2009 skrev jeg bloggposten «Røde kvinner og blå menn» som viste at 54 prosent av kvinnene ville ha stemt på et av de rødgrønne regjeringspartiene, mens bare 42 prosent av mennene ville gjort det samme. Også tilsvarende gjennomganger og tidligere valgundersøkelser hare vist klar forskjell i stemmegivningen blant kvinner og menn.

Nå fire år senere viser tallene at kvinnelfertallet er borte for de rødgrønne. 43 prosent av kvinnene ville stemt på et regjeringsparti, mens bare 33 prosent av mennene ville gjort det samme. Fortsatt er altså kvinnene rødere enn mennene, men ikke nok til at de ville sikret rødgrønt flertall.

Om kvinnene fikk bestemme ville Høyre og Frp fått 78 mandater og klart seg med enten Venstre eller KrF for å kapre flertall på Stortinget.

RØDERE: Om kvinnene fikk bestemme vtrenger Høyre og Frp støtte fra sentrum for å få flertall. Det rødgrønne kvinneflertallet er borte.

RØDERE: Om kvinnene fikk bestemme vtrenger Høyre og Frp støtte fra sentrum for å få flertall. Det rødgrønne kvinneflertallet er borte.

Hva tror du er årsaken til at kvinnene stemmer rødere enn mennene?