Disse er inne på Stortinget

Høyre og Frp får knappest mulig flertall på snittet av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 i valgårets sju første måneder.

Med 44 dager igjen til valget er de fleste politikerne i ferd med å avslutte ferien og klare for en intens og spennende valgkamp. Juli har som vanlig vært en sommerstille måned for meningsmålinger. Derfor har jeg laget beregninger opå grunnlag av tallene fra TNS Gallups målinger for TV 2 i årets sju første måneder. De viser at Høyre og Frp får knappest mulig flertall med 85 mandater, og at alle de fire småpartiene på Stortinget klarer sperregrensen.

Høyre er størst med et snitt på 32,7 prosent i årets sju første måneder. Partiet nådde toppen i februar på 36,1 prosent, mens junimålingen ga Høyre den svakeste noteringen på 30,6. Arbeiderpartiet har et snitt på 28,8 prosent, med høyeste notering i juni på 31,6 og laveste i februar på 26,1. Fremskrittspartiet har et snitt på 15,7, med bunnotering på 13,1 i februar og toppnotering på 17,9 i mars.

Senterpartiet kaprer plassen som fjerde størst med et snitt på 4,9. Partiets høyeste notering var i februar med 6,0 og laveste i juli med 4,0. KrF følger hakk i hæl med 4,8 i snitt etter toppnotering på 6,2 i januar og bunn på 3,8 i juni. venstre får 4,4 med topp 5,1 i juli og bunn på 3,2 i juni. SV har et snitt på 4,3 med topp 5,2 i februar og bunn 3,6 i januar. Det er verdt å merke seg at TNS Gallup ikke har målt Senterpartiet under sperregrensen de sju første månedene, KrF og Venstre er begge målt en gang under streken som avgjør hvem som får kjempe om de 19 utjevningsmandatene, mens SV er målt under sperregrensen hele tre av sju ganger.  Rødt har et snitt på 1,8, mens De Grønne som har avsluttet vårhalvåret med sterke tall ender på 1,2 i snitt.

Et slikt valgresultat ville gitt Høyre 57 mandater og Fremskrittspartiet 28, som ville gitt et knappest mulig flertall med 85 på Stortinget. Arbeiderpartiet ville fått 52,Senterpartiet 8 og SV 7, som bare gir 67 mandater til regjeringspartiene. KrF og venstre ville fått 8 mandater hver, Rødt ville kommet inn i Oslo, mens De Grønne har for svake tall tidlig på året til å blande seg inn i mandatkampen på gjennomsnittet i årets sju første måneder.

Basert på TV 2s mandatberegninger ville et slikt valgresultat gitt følgende rekkefølge av mandatfordelingen i fylkene:

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup.

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup. Klikk på bildet for større versjon.

INNE PÅ TINGET:

INNE PÅ TINGET: 

Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup. Klikk på bildet for større versjon.

 

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup.

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup. . 

Klikk på bildet for større versjon.