Grønn bølge til Stortinget?

Kan miljøpartiet De Grønne virkelig komme inn på Stortinget?

De siste ukene har partiet som tidligere knapt var synlige på målingene satt nye rekorder, aller høyest med 3,6 på målingen til Respons Analyse. Men også flere andre målinger har gitt De Grønne rekordtall og TV 2s gjennomsnitt av de nasjonale målingene vier at partiet for første gang i historien har 2,0 prosent.

Kurven over gjennomsnittet av målingene viser at De Grønne nå har passert Rødt, som i mange år har vært det største partiet utenfor Stortinget.

Foran kommunevalget i 2011 viste våre prognoser at De Grønne kunne få sitt gjennombrudd.  Partiet kom inn i alle de store kommunene og fikk dermed et langt bedre utgangspunkt foran årets stortingsvalg enn tidligere.

Lokale målinger har vist at De Grønne kan kapre mandat i Oslo. Ved kommunevalget samlet de 2,5 prosent av velgerne i hovedstaden. Også i Sør-Trøndelag

Beregninger på nasjonale målinger viser at de også er nær i fylker som Akershus og Hordaland. Skulle den siste nasjonale målingen til Respons på 3,6 være korrekt, betyr det at partiet nærmer seg sperregrensen på 4,0 som i så fall gjør at de blander seg inn i kampen om utjevningsmandater.

De fleste bakgrunnstallene jeg har sett både på nasjonale g lokale målinger viser at De Grønne henter flere velgere fra de rødgrønne partiene enn fra de borgerlige. Mest utsatt er SV, som i tillegg til å miste velgere til De Grønne også mister til Rødt og Arbeiderpartiet. Men også en del tidligere Venstrevelgere ser ut til å ha funnet veien til det nye partiet.

Høsten 2013 kan bli et gjennombrudd med stortingsplass for Miljøpartiet De Grønne. Tror du partiet kommer inn på Stortinget?