Så stabile er målingene

Selv om enkeltmålingene svinger er snittet svært stabilt så langt i år.

STABILT: Det er små utslag på gjennomsnittet av stortingsmålingene . (Foto: NTB Scanpix).

De aller fleste målingene så langt i år har vist at Høyre er landets største parti. Gjennomsnittet på målingene viser 32,1 prosent, det er bare 0,1 prosentpoeng svakere enn der partiet lå ved inngangen til valgåret. Arbeiderpartiet som er nest størst med et snitt på 28,3 har i samme periode bare vokst med 0,1 prosentpoeng.

Etter at TV 2s siste gallup før sommeren er publisert ligger Fremskrittspartiet på nøyaktig den samme oppslutningen åå gjennomsittet som de gjorde ved inngangen til valgåret, 16,2. Også KrF ligger helt stabilt som fjerde største parti med 5,4 prosent.

Miljøpartiet De Grønne er vinneren på gjennomsnittet så langt i år. Ved årsskiftet lå de på 1,0. Etter at partiet har blitt mer synlig og alle nasjonale målinger med unntak av MMI/Dagbladet oppgir tall for De Grønne har partiet nesten doblet oppslutningen til 1,8 prosent og dermed passert Rødt som går tilbake 0,3 til 1,4.

De to minste regjeringspartiene SV og Senterpartiet går begge svakt tilbake på snittet med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng til 4,4 og 4,5 prosent. Dermed viser snittet at begge ligger over sperregrensen, men at marginen ned slett ikke er sikker. Heller ikke Venstre kan føle seg trygg med 4,4. Venstre er dermed «taperen» gjennom våren med en nedgang på 0,6 prosentpoeng.

Selv om enkeltmålingene svinger er det altså stabilitet som er kjennetegnet på målingene så langt i år. Med totale endringer i snittet på 2,5 prosentpoeng fra årsskiftet har det ikke vært store utslag. Faktisk er de så små at det er umulig å peke på noen reelle vinnere og tapere i årets seks første måneder.

Skulle valgresultatet bli som snittet på målingene viser nå får Høyre 57 mandater og Fremskrittspartiet 28 og dermed knappest mulig flertall med 85.

Arbeiderpartiet får 52, Senterpartiet 8 og SV 7 mandater, samlet får regjeringspartiene dermed 67, i tillegg til at Rødt får et mandat i Oslo på det nasjonale snittet, mens Miljøpartiet De Grønne er nær mandat.

En blokk med Høyres 57, KrFs 9 og Venstres 7 får 73 mandater.

Disse er inne på Stortinget på snittet etter TV 2s juligallup:

INNE PÅ TINGET: Pr. 2. juli er disse inne på snittet av riksmålingene.

INNE PÅ TINGET: Pr. 2. juli er disse inne på snittet av riksmålingene.

INNE PÅ TINGET: Pr. 2. juli er disse inne på snittet av riksmålingene.