Disse er inne på Stortinget

Høyre og Frp får knappest mulig flertall på snittet av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 i valgårets sju første måneder.

Med 44 dager igjen til valget er de fleste politikerne i ferd med å avslutte ferien og klare for en intens og spennende valgkamp. Juli har som vanlig vært en sommerstille måned for meningsmålinger. Derfor har jeg laget beregninger opå grunnlag av tallene fra TNS Gallups målinger for TV 2 i årets sju første måneder. De viser at Høyre og Frp får knappest mulig flertall med 85 mandater, og at alle de fire småpartiene på Stortinget klarer sperregrensen.

Høyre er størst med et snitt på 32,7 prosent i årets sju første måneder. Partiet nådde toppen i februar på 36,1 prosent, mens junimålingen ga Høyre den svakeste noteringen på 30,6. Arbeiderpartiet har et snitt på 28,8 prosent, med høyeste notering i juni på 31,6 og laveste i februar på 26,1. Fremskrittspartiet har et snitt på 15,7, med bunnotering på 13,1 i februar og toppnotering på 17,9 i mars.

Senterpartiet kaprer plassen som fjerde størst med et snitt på 4,9. Partiets høyeste notering var i februar med 6,0 og laveste i juli med 4,0. KrF følger hakk i hæl med 4,8 i snitt etter toppnotering på 6,2 i januar og bunn på 3,8 i juni. venstre får 4,4 med topp 5,1 i juli og bunn på 3,2 i juni. SV har et snitt på 4,3 med topp 5,2 i februar og bunn 3,6 i januar. Det er verdt å merke seg at TNS Gallup ikke har målt Senterpartiet under sperregrensen de sju første månedene, KrF og Venstre er begge målt en gang under streken som avgjør hvem som får kjempe om de 19 utjevningsmandatene, mens SV er målt under sperregrensen hele tre av sju ganger.  Rødt har et snitt på 1,8, mens De Grønne som har avsluttet vårhalvåret med sterke tall ender på 1,2 i snitt.

Et slikt valgresultat ville gitt Høyre 57 mandater og Fremskrittspartiet 28, som ville gitt et knappest mulig flertall med 85 på Stortinget. Arbeiderpartiet ville fått 52,Senterpartiet 8 og SV 7, som bare gir 67 mandater til regjeringspartiene. KrF og venstre ville fått 8 mandater hver, Rødt ville kommet inn i Oslo, mens De Grønne har for svake tall tidlig på året til å blande seg inn i mandatkampen på gjennomsnittet i årets sju første måneder.

Basert på TV 2s mandatberegninger ville et slikt valgresultat gitt følgende rekkefølge av mandatfordelingen i fylkene:

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup.

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup. Klikk på bildet for større versjon.

INNE PÅ TINGET:

INNE PÅ TINGET: 

Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup. Klikk på bildet for større versjon.

 

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup.

INNE PÅ TINGET: Dette er rekkefølgen i fylkene basert på beregninger TV 2 har laget på snittet av årets sju første målinger fra TNS Gallup. . 

Klikk på bildet for større versjon.

 

 

 

 

Grønn bølge til Stortinget?

Kan miljøpartiet De Grønne virkelig komme inn på Stortinget?

De siste ukene har partiet som tidligere knapt var synlige på målingene satt nye rekorder, aller høyest med 3,6 på målingen til Respons Analyse. Men også flere andre målinger har gitt De Grønne rekordtall og TV 2s gjennomsnitt av de nasjonale målingene vier at partiet for første gang i historien har 2,0 prosent.

Kurven over gjennomsnittet av målingene viser at De Grønne nå har passert Rødt, som i mange år har vært det største partiet utenfor Stortinget.

Foran kommunevalget i 2011 viste våre prognoser at De Grønne kunne få sitt gjennombrudd.  Partiet kom inn i alle de store kommunene og fikk dermed et langt bedre utgangspunkt foran årets stortingsvalg enn tidligere.

Lokale målinger har vist at De Grønne kan kapre mandat i Oslo. Ved kommunevalget samlet de 2,5 prosent av velgerne i hovedstaden. Også i Sør-Trøndelag

Beregninger på nasjonale målinger viser at de også er nær i fylker som Akershus og Hordaland. Skulle den siste nasjonale målingen til Respons på 3,6 være korrekt, betyr det at partiet nærmer seg sperregrensen på 4,0 som i så fall gjør at de blander seg inn i kampen om utjevningsmandater.

De fleste bakgrunnstallene jeg har sett både på nasjonale g lokale målinger viser at De Grønne henter flere velgere fra de rødgrønne partiene enn fra de borgerlige. Mest utsatt er SV, som i tillegg til å miste velgere til De Grønne også mister til Rødt og Arbeiderpartiet. Men også en del tidligere Venstrevelgere ser ut til å ha funnet veien til det nye partiet.

Høsten 2013 kan bli et gjennombrudd med stortingsplass for Miljøpartiet De Grønne. Tror du partiet kommer inn på Stortinget?

Så stabile er målingene

Selv om enkeltmålingene svinger er snittet svært stabilt så langt i år.

STABILT: Det er små utslag på gjennomsnittet av stortingsmålingene . (Foto: NTB Scanpix).

De aller fleste målingene så langt i år har vist at Høyre er landets største parti. Gjennomsnittet på målingene viser 32,1 prosent, det er bare 0,1 prosentpoeng svakere enn der partiet lå ved inngangen til valgåret. Arbeiderpartiet som er nest størst med et snitt på 28,3 har i samme periode bare vokst med 0,1 prosentpoeng.

Etter at TV 2s siste gallup før sommeren er publisert ligger Fremskrittspartiet på nøyaktig den samme oppslutningen åå gjennomsittet som de gjorde ved inngangen til valgåret, 16,2. Også KrF ligger helt stabilt som fjerde største parti med 5,4 prosent.

Miljøpartiet De Grønne er vinneren på gjennomsnittet så langt i år. Ved årsskiftet lå de på 1,0. Etter at partiet har blitt mer synlig og alle nasjonale målinger med unntak av MMI/Dagbladet oppgir tall for De Grønne har partiet nesten doblet oppslutningen til 1,8 prosent og dermed passert Rødt som går tilbake 0,3 til 1,4.

De to minste regjeringspartiene SV og Senterpartiet går begge svakt tilbake på snittet med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng til 4,4 og 4,5 prosent. Dermed viser snittet at begge ligger over sperregrensen, men at marginen ned slett ikke er sikker. Heller ikke Venstre kan føle seg trygg med 4,4. Venstre er dermed «taperen» gjennom våren med en nedgang på 0,6 prosentpoeng.

Selv om enkeltmålingene svinger er det altså stabilitet som er kjennetegnet på målingene så langt i år. Med totale endringer i snittet på 2,5 prosentpoeng fra årsskiftet har det ikke vært store utslag. Faktisk er de så små at det er umulig å peke på noen reelle vinnere og tapere i årets seks første måneder.

Skulle valgresultatet bli som snittet på målingene viser nå får Høyre 57 mandater og Fremskrittspartiet 28 og dermed knappest mulig flertall med 85.

Arbeiderpartiet får 52, Senterpartiet 8 og SV 7 mandater, samlet får regjeringspartiene dermed 67, i tillegg til at Rødt får et mandat i Oslo på det nasjonale snittet, mens Miljøpartiet De Grønne er nær mandat.

En blokk med Høyres 57, KrFs 9 og Venstres 7 får 73 mandater.

Disse er inne på Stortinget på snittet etter TV 2s juligallup:

INNE PÅ TINGET: Pr. 2. juli er disse inne på snittet av riksmålingene.

INNE PÅ TINGET: Pr. 2. juli er disse inne på snittet av riksmålingene.

INNE PÅ TINGET: Pr. 2. juli er disse inne på snittet av riksmålingene.

 

Så mange må de rødgrønne vinne

Husker du 36,9? Nå har de tre regjeringspartiene lavere oppslutning.

LANGT ETTER: De rødgrønne partiene må vinne over 5000 nye velgere hver dag, uten å miste noen nye, dersom de skal kunne vinne valget. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix).

70 døgn før valglokalene stenger publiserer TV 2 den siste målingen fra TNS Gallup før sommeren.  Den viser klart flertall for regjeringsskifte med 58,3 prosent for de borgerlige partiene mot regjeringspartienes 36,3.  Dermed ligger de tre rødgrønne regjeringspartiene dårligere an enn 36,9 som tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) stilte som «ultimatum» til velgerne for å fortsette.

Arbeiderpartiet ligger med 28,4 an til å gjøre sitt nest dårligste valg i moderne politisk historie, SV ligger for andre måling på rad under sperregrensen, en grense Senterpartiet også balanserer på denne gangen. Dermed står to av de tre regjeringspartiene i faresonen for å bli minipartier med bare en eller to representanter på Stortinget.

Mest alvorlig er situasjonen for SV. bakgrunnstallene viser at bare en av tre velgere fra 2009 vil stemme på partiet i dag, mens to av tre har stukket av.  Nesten hver fjerde har satt seg på gjerdet, som kan gi et visst potensiale i kampen mot sperregrensen, men like mange har rømt til Miljøpartiet De Grønne og Rødt. I tillegg mister SV velgere til alle de andre stortingspartiene unntatt Frp.

Også for Senterpartiet er situasjonen alvorlig når bare litt over halvparten av velgerne fra 2009  sier at de vil stemme på partiet. Sp mister ingen velgere til sine rødgrønne venner, alle som forlater SP til fordel for et annet parti går til de borgerlige, og det er flere enn som setter seg på gjerdet.

I Arbeiderpartiet vil sikkert partistrategene tolke det som et stort potensiale at 20 prosent av velgerne fra 2009 har satt seg på gjerdet. Det er dobbelt så mange som partiet mister til Høyre og Frp. Bare 63 prosent av Ap-velgerne er lojale mot partiet, som må se seg slått av Høyre blant velgere under 45 år og i alle landsdeler sør for Dovre.

Erna Solberg ser ut til å virke som en magnet på velgerne. Med 34,1 prosent (+ 3,5) er dette Høyres sterkeste tall siden februar. Da trodde mange at høyrebølgen var på topp og at oppslutningen ville falle frem mot valget. I dag ligger Høyre an til å gjøre sitt beste valg på 104 år.

Om vi skal lete etter faresignaler for Høyre er det at partiet nesten er fullmobilisert. Bare sju prosent av velgerne fra forrige stortingsvalg sitter på gjerdet. 86 prosent er lojale, svært få forsvinner til andre partier, mens de henter store velgergrupper fra alle de andre stortingspartiene.

Likevel ligger Frp med 14,5 bare en promille fra sitt tredje beste stortingsvalgresultat. Venstre er fjerde største parti med 5,1 og KrF klatrer over sperregrensen.

TV 2s mandatfordeling viser at målingen ville gitt flertall til Høyre og Frp med 90 mandater. Alternativet Høyre, KrF og Venstre er heller ikke langt unna med 81. Dersom Senterpartiet forlater venstresiden og finner tilbake til de tidligere sentrumskameratene KrF og Venstre har en blokk med Høyre-sentrum flertall med 88 mandater.

Verdt å nevne er også De Grønne som denne gang får sin beste stortingsmåling fra TNS Gallup med 2,0 prosent. Dermed mangler de bare 47 stemmer på mandat i Oslo.

I 70 døgn skal politikerne kjempe om din stemme.  Erfaringene fra tidligere valg viser at en del vil bytte parti, noen mobiliseres opp fra sofaen, mens andre mobiliseres ned.

Omregnet til antall velgere viser julimålingen fra TNS Gallup at de rødgrønne har et nettotap på 156.000 velgere til de borgerlige. I tillegg har de 150.000 flere 2009-velgere på gjerdet enn de borgerlige. De rødgrønne må også hente noen nye velgere som satt hjemme i 2009 i tillegg til å kapre nye velgere som ikke hadde stemmerett for fire år siden.

TV 2s tallknuser Terje Sørensen har regnet ut at de rødgrønne dermed må vinne 381.000 velgere, uten at de mister noen nye. Det betyr at regjeringpartiene må vinne over 5000 velgere hver eneste av de 70 dagene som gjenstår til valglokalene stenger.

Tror du de rødgrønne beholder makten etter 9. september?

Sjekk hvem som er inne på Stortinget om  målingen blir valgresultatet  

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.