De rødgrønne taper terreng

BERGEN (tv2.no): Regjeringspartiene taper oppslutning og ligger nå lenger bak skjemaet fra 2009 enn de gjorde for en måned siden.

TAPER TERRENG: De rødgrønne partiene sakker akterut i juni sammenlignet med hvordan de lå an for fire år siden.

Etter at alle målingene fra juni er publisert viser gjennomsnittet i TV 2s partibarometer at de tre rødgrønne regjeringspartiene har en oppslutning på 37,5 prosent. Alle de tre partiene har et dårligere utgangspunkt for valgkampen enn de hadde for fire år siden.

Sammenlignet med gjennomsnittet for juni 2009 ligger Arbeiderpartiet med 28,7 hele 4,2 prosentpoeng bak skjemaet som førte til en svært knapp valgseier. Senterpartiet har 4,5 og ligger 1,3 bak skjemaet fra 2009, mens SV med 4,2 ligger hele 3,0 prosentpoeng dårligere an enn de gjorde på samme tid i 2009.

Sammenlignet med forrige stortingsvalgkamp ligger altså de rødgrønne regjeringspartiene hele 8,5 prosentpoeng bak skjemaet som ga dem et knapt flertall på Stortinget. Så langt bak 09-skjemaet har de ikke vært siden januar.

På motsatt side ligger Høyre med 32,0 hele 18,5 prosentpoeng bedre an enn i 2009, mens Frp med 16,4 ligger 9,6 prosentpoeng dårligere an. KrF ligger med 5,3 bare 0,5 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009, mens Venstre med 4,2 ligger hele 1,4 prosentpoeng bak skjemaet fra forrige stortingsvalg.

I 2009 ledet de borgerlige partiene de fleste målingene frem til valgdagen. Også i år har ledelsen vært klar, ja faktisk langt større enn for fire år siden. Men hver eneste måned siden januar har forspranget til skjemaet fra 2009 blitt litt mindre. Junitallene viser at kurven snur og at de borgerlige nå øker forspranget til et skjema fra 2009 med 1,1 prosentpoeng. til 7,1.

I den forrige bloggposten presenterte  jeg mandatfordeling fylke for fylke på snittmålingen for juni.

Mandatfordelingen viser at de rødgrønne taper distriktsmandater i 16 fylker, mens de beholder samme antall mandater i Oslo,. Aust-Agder og vest-Agder. De borgerlige partiene vinner distriktsmandater i 15 fylker, mens de beholder dagens antall i Aust-Agder, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Troms.

Ved høstens valg endres antall mandater som skal velges inn i flere fylker som følge av endringer i folketallet. I Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland som får flere mandater stikker de borgerlige av med gevinsten, mens de rødgrønne mister mandater i Hedmark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms, som alle får et mandat mindre ved høstens valg.

Også i juni har jeg gjentatt den teoretiske regneøvelsen fra tidligere  år der jeg har lagt snittutviklingen frem mot valget fra de fem siste stortingsvalgene til grunn. Det er selvsagt variasjoner fra år til år, utgangspunktet er ulikt og ingen valgkamper utvikler seg helt likt.

Arbeiderpartiet har gått frem fra juni ved alle de fem valgene, mest i 1993 med 8,9 prosentpoeng, minst i 2001 med 1,8. I gjennomsnitt har Ap økt oppslutningen fra juni med 4,26 prosentpoeng. Skjer det vil de ende på 32,96 og bli største parti.

SV har bare gått frem fra juni ved et av de fem siste valgene i 2001 da de økte med 3,8 prosentpoeng, mens de gikk ned hele 6,4 i 1993 og 5,8 i 2005. Det gir en snittutvikling på minus 1,96 fra dagens 4,3 som i så fall betyr bare 2,34 prosent. Senterpartiet økte med 3,2 prosentpoeng i 1993, mens gikk mest tilbake i 1997 med 2,6. Snittutviklingen tilsier pluss 0,56. Fra dagens 4,5 betyr det 5,06.

Høyre har gått tilbake fra juni ved fire av de fem siste valgene, mest i 2001 med 8,2 prosentpoeng. Ved forrige stortingsvalg i 2009 økte Høyre med 3,7. Snittutviklingen er en tilbakegang på hele 3,48. Fra dagens 32,0 betyr det i så fall 28,52.

Frp har små utslag fra snittmålingene i juni til valget. Størst tilbakegang var 3,1 i 2009, mens den største fremgangen kom i 2005 med 2,0. Snittutviklingen for Frp er minus 0,6. Fra dagens 16,4 betyr det i så fall 15,8.

KrF gikk mest frem i 1997 med 4,7 og mest tilbake i 2001 med 1,9. Snittutviklingen er + 0,72. Fra dagens 5,3 betyr det i så fall 6,02.

Venstre gikk mest tilbake i 1997 med 2,5 og mest frem i 2005 med 3,0. Snittutviklingen ved de fem siste valgene er + 0,22. Fra dagens 4,2 betyr det i så fall 4,42.

Men det er jo langt fra sikkert at det går som det pleier….

Hvem tror du vinner høstens valg?