Slik stemte de yngste

Oslo (tv2.no): Høyre ble største parti blant 16- og 17-åringene  i 2011.

I 20 kommuner fikk 16- og 17-åringene lov til å stemme som et forsøk ved forrige kommunevalg. valgdeltagelsen blant de unge som fikk prøve seg varierte stort fra 82 prosent i Luster til 45 prosent i Hammerfest.

Denne uken presenterte flere forskere boken “Et robust lokaldemokrati”, der de gjengir flere resultater fra undersøkelsen som ble gjort etter forrige kommunevalg.  Et av områdene de har sett nærmere på er forsøkene med stemmerett for 16-åringer, der de har intervjuet drøyt 600 av de yngste velgerne i de 20 forsøkskommunene*.

Mens Høyre i de 20 kommunene fikk en oppslutning på 24,6 prosent, viser undersøkelsen at 32,1 prosent av de yngste velgerne stemte på partiet. Dermed ser det ut til at Høyre var mer attraktivt for unge velgere. Arbeiderpartiet hadde i forsøkskommunene et valgresultat på 30,9 prosent, mens undersøkelsen viser at 29,8 prosent av de yngste stemte på partiet.

Undersøkelsen viser altså at de to store partiene var størst blant de aller yngste velgerne, det bekrefter dermed de nasjonale resultatene fra skolevalget i 2011. Ved forrige kommunevalg var det langt mindre avvik mellom de nasjonale skolevalgresultatene enn hva som var tilfellet for noen år siden, da ungdom i større grad stemte på fløypartiene SV og Frp.

SV var mer enn dobbelt så store 7,0 blant de yngste, sammenlignet med valgresultatet på 3,3, mens Frp samlet 10,8 prosent av de yngste og 13,7 prosent av befolkningen.

Alle de tre sentrumspartiene skåret lavere blant de yngste KrF 4,7 (7,0), Venstre 6,5 (6,7) og Senterpartiet 4,1 (4,5), mens Rødt fikk 1,6 (1,0) og andre 3,4 (8,3).

Konklusjonen i boken er at det var små forskjeller i stemmegivningen blant de yngste og de øvrige velgerne i de 20 forsøkskommunene.  Undersøkelsene til forskerne  tyder også på større interesse og høyere valgdeltagelse blant de aller yngste enn blant de litt eldre velgere i 20-årene.

Debatten om 16-åringer ble få stemmerett har forsatt etter forsøket i 2011. Myndighetsalderen er i dag 18 år og i 2011 kunne noen 16-åringer stemme, men de kunne ikke velges inn i kommunestyrene.

Mener du at 16-åringer bør få stemmerett?

* (Følgende kommuner deltok i forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2011: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund).