Om det går som det pleier

OSLO (tv2.no):  De rødgrønne kniper ytterligere noen tideler inn på de borgerlige, men er fortsatt et stykke bak skjemaet fra 2009.

MOT SKJEMA 09: Kurven viser at de rødgrønne fortsatt ligger bak skjema som sikret en knapp valgseier i 2009, men de kniper innpå ytterligere noen tideler av opposisjonenes forsprang i mai. Nullpunktet på grafen er stillingen på gjennomsnittet av målingene ved utgangen av mai 2009.

I dag er det nøyaktig 100 dager igjen til valgdagen mandag 9. september. Målingene viser klar ledelse til opposisjonen, men regjeringspartiene spiser seg sakte innpå, viser gjennomsnittet for målingene i mai.

Flere ganger denne våren har jeg gjort en teoretisk regneøvelse der jeg har lagt utviklingen frem til valget ved fem siste stortingsvalgene til grunn. Et snitt av utviklingen fanger opp både positive og negative valgkamper, mens den siste tabellen viser hvordan det går dersom partiene kopierer sin beste og dårligste utvikling fra mai til valget ved de fem siste valgene.

Om det går som det pleier blir Arbeiderpartiets landets klart største parti. Særlig Thorbjørn Jaglands suksessrike 36,9-valgkamp som ga en fremgang på 8,6 prosentpoeng fra mai trekker opp snittet, mens Jens Stoltenbergs første forsøk på gjenvalg i 2001 trekker ned. I snitt har Arbeiderpartiet vokst med 3,58 prosentpoeng fra mai, noe som vil gi et valgresultat på 32,48.

Den største valgkamptaperen har ved de fem siste valgene vært SV, som har to katastrofevalg med en tilbakegang på henholdsvis 7,9 (1993) og 7,0 (2005). I snitt har SV gått ned 2,86 prosentpoeng fra mai, noe som vil gi 1,84 og sende partiet ut av Stortinget. Tar vi vekk 93-valget fra regnestykket ender SV på 3,1.

Også Høyre har normalt vist svak formkurve fra mai til valgdagen. EU-valget i 1993 trekker kraftig ned med en tilbakegang på 7,3 prosentpoeng, mens snittutviklingen ved de fem siste valgene viser – 2,58. Det vil i så fall gi Høyre 29,52. Unntaket er 2009 som er det eneste av de fem siste stortingsvalgene der Høyre har vokst de tre siste månedene før valget.

Fremskrittspartiet er blant de mest stabile partiet på målingene fra mai til valgdagen, viser historikken. Den største tilbakegangen kom i 2009 med 3,5 prosentpoeng, og snittutviklingen fra mai viser – 0,53 som vil gi 14,97 prosent.

Kristelig Folkeparti har en snittutvikling på + 0,7 fra mai, som vil gi 5,9, Senterpartiet + 1,02 som vil gi 5,42 og Venstre en snittutvikling fra mai på + 0,04 som vil gi 4,84 prosent. Partiene utenfor Stortinget er det ikke historikk til å gjøre samme regneøvelse på.

Om det går som det pleier ender altså valget slik:

OM DET GÅR SOM DET PLEIER: Gitt snittutvikling fra mai til valgdagen ved de fem siste stortingsvalgene.

Om dette skulle bli valgresultatet vil regjeringspartiene få 69 mandater, mens Høyre/Frp ender på 80 og mangler fem på flertall. Et alternativ med Høyre, KrF og Venstre ender da på  73 mandater, mens en samlet opposisjon får 100 mandater.

En tenkt konstellasjon med Høyre, KrF, Senterpartiet og Venstre vil samle 83 mandater og dermed være nær flertall, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre vil samle 89 mandater og få flertall.

Men det er langt fra sikkert at det går som det pleier. Jeg har derfor også satt opp en tabell som viser utviklingen dersom partiene kopierer utviklingen fra sin beste og sin dårligste “100 dagersspurt” ved de fem siste valgene.

BESTE OG DÅRLIGSTE VALGKAMP: Slik kan det gå om partiene kopierer sine beste og dårligste valgkamper ved de fem siste stortingsvalgene.

Tabellen viser at Arbeiderpartiet ved å kopiere “36,9-valget” i 1997 kan ende på 37,5 prosent, mens Høyre ved å kopiere 2009-valget kan ende på 35,5 prosent. I motsatt ende finner vi Arbeiderpartiets utvikling i 2001-valgkampen som gir 27,0, mens Høyres 1993-valgkamp gir 24,8. For SV viser en kopi av 1993-valgkampen – 3,2, men da lå partiet på 15,8 i mai og endte på 7,9.

Jeg understreker at beregningene i denne bloggposten baserer seg på teoretiske regnestykker, da utgangspunktene for partiene er svært ulike. Jeg synes likevel regneøvelsene er interessante å gjøre.

Det gjenstår nå 100 dager til valget, hvem tror du stikker av med regjeringsnmakten?