Det store gubbepartiet

GARDERMOEN (tv2.no): Fremskrittspartiet ledes av en kvinne, men to av tre velgere er menn.

GUBBEPARTIET: Unge velgere og kvinner forsvinner fra Frp-leder Siv Jensen & co, mens de eldste mennene er mest lojale mot partiet. (Foto: Berit Roald/NTB Scanpix).

To av tre velgere som stemte på Fremskrittspartiet i 2009 er lojale mot partiet, mens to av ti Frp-velgere har rømt til Høyre.

En analyse av alle målingene TNS Gallup har gjort for TV 2 det siste året viser at kvinner forlater Fremskrittspartiet i langt større grad enn menn. Mens 64,5 prosent av mennene som sier de stemte Frp er lojale mot partiet, er det bare 35,5 prosent av kvinnene som sier det samme.

Analysen viser at Fremskrittspartiet mister 11 ganger så mange velgere til andre partier som de henter nye velgere fra de andre partiene.  Omregnet til antall velgere viser tallene at mens 106.000 velgere har forlatt Frp til fordel for et annet parti, er det bare 9.290 som har kommet til Frp fra et annet parti.

Hele 83,2 prosent av velgerne fra 2009 som har forlatt Frp til fordel for et nytt parti har gått til Høyre, bare 7,8 prosent har gått til Arbeiderpartiet. Samlet er det bare en av ti tidligere Frp-velgere som har gått til de rødgrønne.

Til sammenligning kommer 42,3 prosent av de nye Frp-velgerne som stemte på et annet parti i 2009 fra de rødgrønne. Det er flere enn Frp henter fra Høyre som utgjør 38,2 prosent av de nye velgerne som kommer fra et annet parti.

Bakgrunnstallene viser at unge velgere har forlatt Frp til fordel for Høyre i betydelig større grad enn eldre velgere. Frp har altså et langt bedre grep om de eldste velgerne.  Det er de eldste mennene som er klart mest trofaste mot Fremskrittspartiet.

Tallene viser at mens velgere med lav utdanning holder fast på Fremskrittspartiet, forlater velgere med høy utdanning Fremskrittspartiet til fordel for Høyre. Blant de yrkesaktive i privat sektor har det skjedd en stor velgervandring fra Frp til Høyre, mens pensjonister og trygdede er trofaste mot Siv Jensen i større grad enn andre velgergrupper.

Mens Frp nesten er jevnstore med Høyre blant velgere med lav utdanning er Høyre nesten åtte ganger så store som Frp blant velgere med mer enn fire års høyskole- eller universitetsutdanning. I denne gruppen klarer Frp sperregrensen med et nødskrik.

81 prosent av de som er intervjuet og sier at de vil stemme Frp har ikke mer utdanning enn videregående skole. Det gjør Frp til partiet med klart lavest utdanningsnivå, ja de er faktisk i en egen divisjon.

Frp er klart større blant velgere over 60 år enn de er blant velgere under 60 år. Og det er et klart kjønnsskille. Mens 23 prosent av de eldre mennene som er intervjuet vil stemme Frp, er det bare 11,8 prosent av de yngre kvinnene som sier det samme. Frp er altså dobbelt så store blant eldre menn som de er blant eldre kvinner.

Mer enn hver tredje Frp-velger oppgir at de er pensjonist eller trygdet. Bare KrF har en høyere andel av sine velgere i denne gruppen. Bare en av åtte Frp-velgere er ansatt i offentlig sektor.

Frp har klart større oppslutning  på Sørlandet og Vestlandet enn i resten av landet. Men tallene viser et parti i kraftig motbakke. I alle fylker med unntak av Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark, viser mandatberegninger laget på grunnlag av alle intervjuene det siste året at Frp mister mandater. I flere av de fem fylkene hvor de i dag har et mandat, er de inne med et nødskrik.

Fremskrittspartiet mister også rundt 13.000 flere velgere til hjemmesittergruppen enn de henter nye velgere som satt hjemme i 2009. Bare en av ti Frp-velgere sitter på gjerdet, noe som betyr at Frp er liten såkalt “velgerreserve”.

Her finner du velgeranalysen av Høyre

Her finner du velgeranalysen av Kristelig Folkeparti

Her finner du velgeranalysen av Arbeiderpartiet

Her finner du velgeranalysen av Venstre

Her finner du velgeranalysen av Senterpartiet

Her finner du velgeranalysen av SV