Om det går som det pleier

De rødgrønne kniper inn ytterligere noen tiendedeler på skjemaet fra 2009-valget.

TAR INNPÅ: De borgerlige svekkes noe mot skjemaet fra 2009-valget, mens de rødgrønne tar litt innpå sammenlignet med stillingen ved utgangen av mars 2009. (Foto: NTB scanpix).

I desember skrev jeg en bloggpost om at «de rødgrønne er langt bak skjema».Jeg sammenlignet da oppslutningen om de to blokkene på gjennomsnittet av de nasjonale målingene med situasjonen fire år tidligere, som endte med en knapp rødgrønn valgseier.

I januar viste det samme regnestykket at «de rødgrønne sakker akterut», mens «de rødgrønne tar innpå».  Da lå de rødgrønne partiene  8,3 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009-valget.

Gjennomsnittet av marsmålingene var klart rett etter påske, og viser at Arbeiderpartiet får 27,6, det er hele 7,5 prosentpoeng svakere enn valgresultatet i 2009, og 4,5 prosentpoeng bak skjemaet som sikret en knapp valgseier. SV får 4,6, som er 1,6 bak resultatet fra 2009 og 2,4 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009, mens Senterpartiet får 4,8, som er 1,4 bak resultatet fra 2009 og 0,7 prosentpoeng svakere enn der de lå ved utgangen av mars i 2009. Samlet er de rødgrønne på 37,3 prosent, som er 7,6 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009-valget. Regjeringspartiene har altså tatt igjen 0,7 prosentpoeng på 09-skjemaet siden utgangen av februar.

Høyres marstall viser 32,4, som er 15,2 prosentpoeng bedre enn resultatet i 2009 og 18,6 prosentpoeng foran skjemaet fra mars 2009, mens Frp får 17,0 i mars, som er 5,4 svakere enn 09-resultatet og 10,6 prosentpoeng bak skjemaet fra mars 2009. Samlet får de to partiene 49,4 prosent.

KrF får 5,3 på marssnittet som er 0,2 bak valgresultatet fra 2009, men 0,7 prosentpoeng bak skjemaet fra mars 2009. Venstre får 4,6 som er 0,7 over valgresultatet, men 0,4 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009.

Samlet har dermed opposisjonspartiene 59,3 prosent i mars, som er 6,9 prosentpoeng sterkere enn situasjonen i mars 2009. Sammenlignet med skjemaet fra februar har opposisjonen dermed tapt 0,5 prosentpoeng.

STILLINGEN MOT SKJEMA 2009: Slik ligger blokkene an sammenlignet med hvordan de lå an på snittet av målingene på samme tid i 2009.

Jeg har også gjort den teoretiske regneøvelsen det er å se på gjennomsnittet av målingene i mars sammen med utviklingen på målingene fra mars frem til valgdagen ved de seks siste stortingsvalgene. Det viser at Arbeiderpartiet og KrF skal mest frem, mens Høyre og SV skal mest tilbake, om velgerne beveger seg «som normalt».

Det er selvsagt store svingninger ved de enkelte valgene på de rundt 150 dagene som gjenstår, men legger vi den gjennomsnittlige utviklingen til grunn blir Høyre størst med 30,7 prosent (- 1,7), mens Arbeiderpartiet får 29,8 (+ 1,9). Fremskrittspartiet får 16,5 (- 0,5), KrF blir størst av de små med 6,4 (+ 1,1), Senterpartiet får 4,9 (+ 0,1), Venstre 4,3 (- 0,3), mens SV faller under sperregrensen med 3,1 (- 1,5). Her er det særlig utviklingen fra 1993 og 2005 som trekker kraftig ned. Velger vi å se bort fra 93-valget for SVs del ender partiet på 3,4.

Dersom snittutviklingen fra mars til valgdagen ved de seks siste valgene slår til, gir det Høyre 55 mandater og Frp 30, altså et knappest mulig flertall med 85. KrF får 12 og Venstre 8. Samlet får opposisjonen dermed 105 mandater. Arbeiderpartiet får med en slik utvikling 54 mandater, Senterpartiet 9 og SV et mandat, samlet 64 mandater.

Jeg understreker at den siste regneøvelsen er svært teoretisk og at det er store variasjoner fra valg til valg. I 1993 gikk Arbeiderpartiet frem 9,0 prosentpoeng fra mars til valgdagen, mens SV og Høyre gikk tilbake henholdsvis 7,5 og 6,2 og Senterpartiet frem 3,9. I 2001 gikk Arbeiderpartiet tilbake 6,8 prosentpoeng, mens alle de andre partiene gikk frem. Ved valget i 2009 var Høyre + 3,4 og Arbeiderpartiet + 3,0 vinnerne fra mars til valgdagen