Hit flykter velgerne fra KrF

TRONDHEIM (tv2.no): KrF mister dobbelt så mange velgere til andre partier som de henter tilbake.

HALLELUJA: Knut Arild Hareide og Dagrun Eriksen tok bølgen under partiets landsmøte. (Foto: Ned Alley/NTB scanpix)

Under landsmøtet i Kristelig Folkeparti slo partileder Knut Arild Hareide fast at hans fremste mål er at KrF skal inn i regjering etter høstens valg. En fersk måling TNS Gallup har laget for TV 2 viser at partiets velgere ønsker seg en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre, mens de er skeptiske til å slippe Frp inn i regjering.

En analyse av alle målingene TNS Gallup har laget for TV 2 det siste året viser at KrF faller under sperregrensen om ungdommen får bestemme, mens de har et godt grep om eldre kvinner. KrF bare har en oppslutning på 2,7 prosent blant velgere under 30 år, mens 6,6 prosent av velgerne over 60 år svarer at de vil stemme på partiet.

KrF har klart høyere oppslutning blant de som oppgir at de er hjemmeværende eller driver med husarbeid i hjemmet, enn de gjør blant folk som er yrkesaktive.  Partiet har også klart lavere oppslutning blant folk med høy inntekt enn i lavinntektsgruppene.

66,9 prosent er velgerne til Kristelig Folkeparti fra stortingsvalget i 2009 er lojale mot partiet.  11,1 prosent har forsvunnet til Høyre, mens 12,0 prosent har satt seg på gjerdet. Bare 3,0 prosent av de tidligere KrF-velgerne har forsvunnet til de rødgrønne partiene.

Analysen viser at KrF henter svært få nye velgere. Partiet taper dobbelt så mange velgere til andre partier som de vinner tilbake fra andre. 8 av 10  velgere fra 2009 som har forlatt partiet til fordel for et annet parti har gått til Høyre eller Fremskrittspartiet. ¨

Halvparten av de nye velgerne KrF henter fra andre partier stemte på de rødgrønne i 2009, mens fire av ti nye stemte på Høyre eller Fremskrittspartiet.

Store deler av intervjuene er gjort etter at KrF i fjor høst satt døra på gløtt for samarbeid med Fremskrittspartiet. Vedtaket ser dermed ikke ut til å ha ført til velgerflukt fra KrF til de rødgrønne partiene, slik enkelte av skeptikerne i partiet fryktet.

Ikke overraskende står KrF klart sterkere på Sør- og Vestlandet med 7,6 prosent, enn i resten av landet. I Oslo og Akershus og nord for Dovre havner KrF under sperregrensen.

KrF gjør det relativt best i Oslo, Buskerud, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal, men partiet sliter med velgerflukt og få nye velgere i ale deler av landet.

Dersom det hadde vært stortingsvalg i dag ville KrF kapret tre distriktsmandater – i Olaug Bollestad i Rogaland, Knut Arild Hareide i Hordaland og Hans Fredrik Grøvan i Vest-Agder.  Dersom partiet kommer over sperregrensen må de kjempe om utjevningsmandater i de andre fylkene. Dermed er det høyst usikkert hvilke andre som kommer inn på Stortinget for Kristelig Folkeparti.

KrF ligger i øyeblikket best an av småpartiene på Stortinget. De har mer lojale velgere enn både Senterpartiet, SV og Venstre.  Det største problemet til KrF er at de ikke klarer å hente særlig mange nye velgere.

Tror du KrF kommer over sperregrensen 9. september?

Her finner du velgeranalysen av Arbeiderpartiet

Her finner du velgeranalysen av Venstre

Her finner du velgeranalysen av Senterpartiet

Her finner du velgeranalysen av SV

 

Hit rømmer Ap-velgerne

FOLKETS HUS (tv2.no): Arbeiderpartiet mister nesten tre ganger så mange velgere til andre partier som de henter tilbake.

VELGERNE FLYKTER: Jens Stoltenberg har skremt nesten tre ganger så mange tidligere Ap-velgere over til andre partier , som Arbeiderpartiet henter tilbake. (Foto: NTB scanpix).

Under landsmøtet til Arbeiderpartiet slo Jens Stoltenberg fast at han tror Arbeiderpartiet kan vinne valget i september.  Fem måneder før valget tyder alle bakgrunnstallene i meningsmålingene på at partiet har en svært tøff jobb foran seg om de skal lykkes.

En analyse av alle intervjuene TNS Gallup har gjort for TV 2 det siste året viser at 63,5 prosent av velgerne som stemte på Arbeiderpartiet i 2009 er lojale mot partiet. De andre har forsvunnet, enten rett til andre partier eller til sofaen. 12,7 prosent av velgerne som stemte Arbeiderpartiet i 2009 har gått til Høyre.

Omregnet til antall velgere har rundt 120.000 forlatt Arbeiderpartiet til fordel for Høyre siden stortingsvalget i 2009.  Analysen viser at Arbeiderpartiet er mindre enn Høyre i alle aldersgrupper. Mens Høyre er størst i Oslo/Akershus og på Sør- og Vestlandet, er Arbeiderpartiet med knapp margin større i resten av landet.

Tallene viser at menn er mer utro mot Jens Stoltenberg & co enn kvinner.  Samtidig henter Arbeiderpartiet flere nye kvinnelige velgere, særlig fra regjeringspartner SV.En av seks velgere som stemte SV i 2009 sier nå at de vil stemme Arbeiderpartiet.

Bare 44,2 prosent av velgerne som nå sier at de vil stemme på Arbeiderpartiet er menn. Med en oppslutning på 25,0 blant menn og 33,3 prosent blant kvinner er Ap i ferd med  bli et parti for kvinner.

Det er dramatisk for Arbeiderpartiet når tallene viser at ni av ti velgere som har forlatt partiet til fordel for et annet parti har gått til et av de borgerlige partiene. Samtidig kommer to av tre nye velgere som stemte på et annet parti i 2009 fra de to andre rødgrønne regjeringspartiene. Bare en av tre nye Ap-velgere kommer fra de borgerlige.

Analysen viser at det er en langt større andel av de tidligere Ap-velgerne mellom 45 og 59 år som nå sier de vil stemme Høyre enn i de andre aldersgruppene, mens det er en vesentlig større andel av de tidligere AP-velgerne mellom 30 og 44 år som sier de vil stemme Venstre enn det er i de andre aldersgruppene.

Alle intervjuene til TNS Gallup fra det siste året viser at det bare er i Nord-Trøndelag Arbeiderpartiet har en oppslutning på over 40 prosent. Her hadde de 43,5 ved stortingsvalget i 2009.

Tallene viser at det ikke er et eneste fylke der Arbeiderpartiet henter flere nye velgere fra andre partier enn de mister til andre partier. Partiet gjør det forholdsvist best i bytteforholdet mellom nye og tapte velgere i  Oslo, Rogaland og Troms.

Det er bare i de yngste aldersgruppene at Arbeiderpartiet henter like mange nye velgere som de mister. Blant velgere over 30 år viser tallene netto tap.

En fersk måling TNS Gallup har laget for TV 2 viser at to av tre AP-velgere foretrekker en ren Arbeiderpartiregjering fremfor den rødgrønne regjeringen etter stortingsvalget 9. september.

Fem måneder før valget viste den siste målingen fra TNS Gallup 29,9 prosent for Arbeiderpartiet, mens gjennomsnittet av målingene ligger litt lavere med 27,8 prosent.  Høyre har henholdsvis 33,5 prosent på TV 2/TNS Gallup i april og 32,2 prosent på TV 2s snitt av stortingsmålinger.  Tror du Arbeiderpartiet blir størst ved valget?

 Her finner du velgeranalysen av Venstre

Her finner du velgeranalysen av Senterpartiet

Her finner du velgeranalysen av SV

 

Om det går som det pleier

De rødgrønne kniper inn ytterligere noen tiendedeler på skjemaet fra 2009-valget.

TAR INNPÅ: De borgerlige svekkes noe mot skjemaet fra 2009-valget, mens de rødgrønne tar litt innpå sammenlignet med stillingen ved utgangen av mars 2009. (Foto: NTB scanpix).

I desember skrev jeg en bloggpost om at «de rødgrønne er langt bak skjema».Jeg sammenlignet da oppslutningen om de to blokkene på gjennomsnittet av de nasjonale målingene med situasjonen fire år tidligere, som endte med en knapp rødgrønn valgseier.

I januar viste det samme regnestykket at «de rødgrønne sakker akterut», mens «de rødgrønne tar innpå».  Da lå de rødgrønne partiene  8,3 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009-valget.

Gjennomsnittet av marsmålingene var klart rett etter påske, og viser at Arbeiderpartiet får 27,6, det er hele 7,5 prosentpoeng svakere enn valgresultatet i 2009, og 4,5 prosentpoeng bak skjemaet som sikret en knapp valgseier. SV får 4,6, som er 1,6 bak resultatet fra 2009 og 2,4 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009, mens Senterpartiet får 4,8, som er 1,4 bak resultatet fra 2009 og 0,7 prosentpoeng svakere enn der de lå ved utgangen av mars i 2009. Samlet er de rødgrønne på 37,3 prosent, som er 7,6 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009-valget. Regjeringspartiene har altså tatt igjen 0,7 prosentpoeng på 09-skjemaet siden utgangen av februar.

Høyres marstall viser 32,4, som er 15,2 prosentpoeng bedre enn resultatet i 2009 og 18,6 prosentpoeng foran skjemaet fra mars 2009, mens Frp får 17,0 i mars, som er 5,4 svakere enn 09-resultatet og 10,6 prosentpoeng bak skjemaet fra mars 2009. Samlet får de to partiene 49,4 prosent.

KrF får 5,3 på marssnittet som er 0,2 bak valgresultatet fra 2009, men 0,7 prosentpoeng bak skjemaet fra mars 2009. Venstre får 4,6 som er 0,7 over valgresultatet, men 0,4 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009.

Samlet har dermed opposisjonspartiene 59,3 prosent i mars, som er 6,9 prosentpoeng sterkere enn situasjonen i mars 2009. Sammenlignet med skjemaet fra februar har opposisjonen dermed tapt 0,5 prosentpoeng.

STILLINGEN MOT SKJEMA 2009: Slik ligger blokkene an sammenlignet med hvordan de lå an på snittet av målingene på samme tid i 2009.

Jeg har også gjort den teoretiske regneøvelsen det er å se på gjennomsnittet av målingene i mars sammen med utviklingen på målingene fra mars frem til valgdagen ved de seks siste stortingsvalgene. Det viser at Arbeiderpartiet og KrF skal mest frem, mens Høyre og SV skal mest tilbake, om velgerne beveger seg «som normalt».

Det er selvsagt store svingninger ved de enkelte valgene på de rundt 150 dagene som gjenstår, men legger vi den gjennomsnittlige utviklingen til grunn blir Høyre størst med 30,7 prosent (- 1,7), mens Arbeiderpartiet får 29,8 (+ 1,9). Fremskrittspartiet får 16,5 (- 0,5), KrF blir størst av de små med 6,4 (+ 1,1), Senterpartiet får 4,9 (+ 0,1), Venstre 4,3 (- 0,3), mens SV faller under sperregrensen med 3,1 (- 1,5). Her er det særlig utviklingen fra 1993 og 2005 som trekker kraftig ned. Velger vi å se bort fra 93-valget for SVs del ender partiet på 3,4.

Dersom snittutviklingen fra mars til valgdagen ved de seks siste valgene slår til, gir det Høyre 55 mandater og Frp 30, altså et knappest mulig flertall med 85. KrF får 12 og Venstre 8. Samlet får opposisjonen dermed 105 mandater. Arbeiderpartiet får med en slik utvikling 54 mandater, Senterpartiet 9 og SV et mandat, samlet 64 mandater.

Jeg understreker at den siste regneøvelsen er svært teoretisk og at det er store variasjoner fra valg til valg. I 1993 gikk Arbeiderpartiet frem 9,0 prosentpoeng fra mars til valgdagen, mens SV og Høyre gikk tilbake henholdsvis 7,5 og 6,2 og Senterpartiet frem 3,9. I 2001 gikk Arbeiderpartiet tilbake 6,8 prosentpoeng, mens alle de andre partiene gikk frem. Ved valget i 2009 var Høyre + 3,4 og Arbeiderpartiet + 3,0 vinnerne fra mars til valgdagen

 

Det lille svingdørpartiet

FORNEBU (tv2.no): Bare SV har færre trofaste velgere enn Venstre.

SVINGDØRPARTIET: Venstre-leder Trine Skei Grande rekrutterer mange nye velgere, men sliter med å holde på dem. (Foto: NTB scanpix).

Den typiske Venstrevelgeren er relativt ung og relativt urban. Faktisk bor hver femte velger som sier de vil stemme Venstre i hovedstaden. Dermed kan valgkampen i hovedstaden bli helt avgjørende for om Venstre klarer sperregrensen ved høstens valg.

61,7 prosent av velgerne som stemte Venstre ved stortingsvalget i 2009 sier de vil gjøre det samme igjen. Det viser en analyse av alle intervjuene TNS Gallup har gjort for TV 2 det siste året. Bare SV har færre lojale velgere, og Venstre fremstår som det lille svingdørpartiet i norsk politikk.

Analysen av Venstre viser at partiet henter flere nye velgere enn de har mistet fra forrige valg. Nøkkelen til suksess for Venstre ligger dermed i å tette igjen proppen i badekaret og sørge for at tidligere velgere holder fast ved partiet.  Av de tidligere Venstre-velgerne som forsvinner til et annet parti svarer sju av ti Høyre, mens en av ti svarer KrF eller Frp. Partiet mister dermed svært få velgere til de rødgrønne.

De nye Venstre-velgerne som kommer fra et annet parti stemte imidlertid i stor grad rødgrønt i 2009. Hele sju av ti nye velgere som Venstre har hentet fra andre partier stemte på et av regjeringspartiene i 2009. Partiet henter netto mellom 11.000 og 12.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de mister motsatt vei. Ved en kamp mot sperregrensen i september kan dette være de avgjørende velgerne.

Det er klart flest menn som har gått fra Arbeiderpartiet til Venstre, mens det er flest kvinner som har forlatt Venstre til fordel for Høyre.

Analysen viser at Venstre mister flest velgere i Oslo og Akershus fra 2009,mens de henter relativt flest nye velgere i Hordaland. Partiet mister klart flest kvinnelige velgere, særlig blant kvinner mellom 30 og 44 år, mens det er en relativt jevn kjønnsfordeling blant de nye Venstrevelgerne.

Dersom vi legger målingene fra det siste året til grunn ville Venstre kapret distriktsmandater i Oslo, Akershus og Hordaland, mens de ikke er så langt unna i Sør-Trøndelag. I alle de andre fylkene må partiet kjempe om utjevningsmandater dersom de kommer over sperregrensen. Dermed er det høyst usikkert hvilke av partiets toppkandidater som kan ta plass på Stortinget, om partiet klarer sperregrensen i september.

Blant velgere under 45 år har Venstre en oppslutning på seks-sju prosent, mens partiet ligger godt under sperregrensen blant velgere over 45 år. De to sterkeste landsdelene til Venstre er Oslo/Akershus og sør- og vestlandet. Oppslutningen blant menn og kvinner er omtrent like stor.

En måling TNS Gallup har gjort for TV 2 i april viser at Venstres velgere ønsker seg en regjering med Høyre, KrF og Venstre etter valget, mens de sier nei til å slippe Frp inn i regjeringen.

Fem måneder før valget viste den siste målingen fra TNS Gallup 4,0 – altså akkurat på sperregrensen for Venstre. Tror du partiet havner over sperregrensen ved valget 9. september?

Følg meningsmålingene i partibarometeret

Disse er inne på Stortinget

Høyre og Arbeiderpartiet går frem og kaprer henholdsvis fem og tre nye mandater sammenlignet med marsmålingen til TNS Gallup.

VOKSER: Høyre og Arbeiderpartiet øker mest på TNS Gallups aprilmåling for TV 2. (Foto: NTB scanpix).

Dersom det var stortingsvalg i dag ville Høyre og Fremskrittspartiet fått flertall med 87 mandater på Stortinget. Aprilmålingen viser at de fire småpartiene på Stortinget alle ligger på firetallet og dermed faretruende nær sperregrensen for tildeling av utjevningsmandater. Mandatberegningen viser derimot at de fire sikrer seg alle de 19 utjevningsmandatene.

Det er mange måneder siden andre partier kunne måle seg med Høyres lojalitet på målingene. I april svarer 86 prosent av de spurte Høyre-velgerne fra 2009 at de vil stemme på partiet, mens hver tienbde Høyre-velger har satt seg på gjerdet. Det er altså få som forsvinner til andre partier.

Arbeiderpartiet har en lojalitet på 62 prosent, mens det er omlag like mange som forsvinner til andre partier som til gjerdet. Rundt 115.000 tidligere AP-velgere har rømt til Høyre, men Arbeiderpartiet kaprer i april nye velgere fra hjemmsittergruppen, slik at de vokser.

Fremskrittspartiet opplevde et hopp opp i mars, blant annet som følge av at de mobiliserte egne velgere. Nå faller lojaliteten noe til 61 prosent, dermed øker lekkasjen til Høyre og gjerdet.

65 prosent av KrF-velgerne fra 2009 er lojale mot partiet, som mister like mange til Høyre og gjerdet, mens 61 prosent av Senterparti-velgerne holder fast på partiet. Senterpartiet mister nesten hver fjerde tidligere velger til gjerdet, men også mange til Høyre.

SV og Venstre har klart mindre trofaste velgere enn de andre med rundt 45 prosent lojalitet. Begge de to mister hver fjerde 2009-velger til gjerdet. SV mister flest til Arbeiderpartiet, men også mange til Høyre, mens Ventsre denne gang mister både til Høyre og Frp.

Dersom det var valg i dag viser TV 2s mandatberegninger at disse ville kommet inn på Stortinget:

INNE PÅ TINGET: TV2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget, på grunnlag av TNS Gallups aprilmåling. (Trykk på bildet for større versjon).

INNE PÅ TINGET: TV2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget, på grunnlag av TNS Gallups aprilmåling. (Trykk på bildet for større versjon).

 

INNE PÅ TINGET: TV2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget, på grunnlag av TNS Gallups aprilmåling. (Trykk på bildet for større versjon).

 

 

Gubbepartiet Senterpartiet

LOEN (tv2.no): Senterpartiet mister flest velgere til Høyre og Fremskrittspartiet.

1286

Da Senterpartiet åpnet sitt landsmøte, viste gjennomsnittet av meningsmålingene en oppslutning på 4,8 prosent.

En analyse av alle intervjuene TNS Gallup har gjort for TV 2 det siste året, viser at 64 prosent av velgerne som stemte på partiet ved stortingsvalget i 2009 ville gjort det samme i dag, mens hver tredje velger har snudd ryggen til Senterpartiet. En god del av dem sitter på gjerdet, som gjør at partiet har potensiale til å vinne tilbake noen velgere.

Senterpartiet har klart større oppslutning blant velgere over 60 år enn de har blant velgere som er yngre. Den sterkeste velgergruppen til partiet er menn over 60. Tallene viser at det er de eldste velgerne som er mest trofaste. Store velgergrupper i alderen 30-59 har forlatt Senterpartiet til fordel for andre partier.

Ikke uventet har partiet klart høyest oppslutning blant selvstendig næringsdrivende (inkl. gårdbrukere) og klart lavest oppslutning blant ansatte i privat sektor.

Tallene fra TNS Gallup viser at Senterpartiet har mistet to og en halv ganger så mange velgere til andre partier som de har vunnet tilbake fra konkurrentene.

Velgerne som har snudd ryggen til Liv Signe Navarsete & co for å finne seg et nytt parti har i stor grad valgt borgerlige partier. Over halvparten av dem har forsvunnet til Høyre og Fremskrittspartiet.

Samtidig viser tallene at over halvparten av de nye velgerne til Senterpartiet som stemte på et annet parti 2009 kommer fra de to rødgrønne samarbeidspartnerne.

Intervjuene TNS Gallup har gjort det siste året gir et ganske treffsikkert bilde av fordelingen til partienes oppslutning i de fleste fylkene, om vi sammenligner med lokale målinger.

Tallene viser at partiet har vunnet relativt flest nye velgere i Møre og Romsdal og de tre nordnorske fylkene, mens de har tapt relativt flest i Hordaland, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Partiprofilen viser at partileder Liv Signe Navarsete ville kommet inn på Stortinget med et nødskrik fra Sogn og Fjordane. Senterpartiet ville også kapret distriktsmandat i Møre og Romsdal, Rogaland og Nordland.

Under landsmøtet har TV 2 også presentert en måling som viser at fire av ti velgere som sier de vil stemme Senterpartiet mener partiet bør velge en annen leder, mens et knapt flertall av de spurte Sp-velgerne mener de bør stille til valg med Liv Signe Navarsete som leder.

Fem måneder før stortingsvalget ligger Senterpartiet like over sperregrensen med 4,8 prosent. Tror du de vil klare sperregrensen?

 

 

Disse er inne på Stortinget

Fremskrittspartiet går frem med 1,0 til 17,0 og er dermed vinneren på marsmålingene.

Første dag etter påske publiserte Vårt Land sine marstall, dermed er gjennomsnittet for målingene i mars klart. Tallene viser at Høyre er størst med 32,4 (- 0,4), mens Arbeiderpartiet får 27,9 (- 0,4).

KrF er fjerde størst på marssnittet med 5,3 (+ 0,1), Senterpartiet får 4,8 (+ 0,2), Venstre 4,6 (som i februar), SV 4,6 (- 0,4), Rødt 1,3 (- 0,1), De Grønne 1,1 (- 0,1) og andre partier 1,1 (- 0,2).

Et slikt valgresultat ville gitt Høyre og Frp knappest mulig flertall med 85 mandater, viser beregninger TV 2 har laget, mens de rødgrønne regjeringspartiene ville fått 67 mandater.

Høyre ville blitt Stortingets største parti med 56 mandater, Arbeiderpartiet 51, Frp 29, KrF 9, Senterpartiet 8, Venstre 8 og SV 8. Rødt og De Grønne er ikke inne på snittet i mars.

TV 2s mandatberegninger på snittet i mars viser at disse ville kommet inn på Stortinget:

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON: Disse er inne på Stortinget på gjennomsnittet av marsmålingene, viser TV 2s beregninger.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON: Disse er inne på Stortinget på gjennomsnittet av marsmålingene, viser TV 2s beregninger.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON: Disse er inne på Stortinget på gjennomsnittet av marsmålingene, viser TV 2s beregninger.

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.