Norske velgere er utro

Hver tredje velger har forlatt sitt gamle parti siden 2009.

Vi er godt i gang med valgåret 2013. Partiene har ikke bare lagt strategier for å vinne nye velgere men også for å vinne tilbake velgere som har forlatt dem.

Siden forrige stortingsvalg har hver tredje velger, eller nesten 900.000 snudd ryggen til partiet de stemte på. Over en halv million av dem har funnet seg et nytt parti. Vel 300.000 er usikre på hva de ville ha stemt om det var valg nå, viser beregninger som er laget på grunnlag av tall fra TNS Gallups halvårsundersøkelse for TV 2 for høsten 2012.

Mens tallene viser at vel 330.000 velgere har forlatt Arbeiderpartiet, er det bare 60.000 velgere som stemte Høyre i 2009 som i dag ville ha stemt noe annet eller satt seg på gjerdet. Høyre skiller seg ut som det partiet med klart mest trofaste velgere. Bare 13 prosent av 2009-velgerne har forlatt Høyre.

Til sammenligning har to av ti Ap-velgere skiftet parti, og en av seks satt seg i sofaen. Arbeiderpartiet ble størst, men er også det partiet som har mistet klart flest velgere siden forrige valg.

Mest alvorlig er imidlertid situasjonen for SV. Hver tredje velger fra 2009 har funnet seg et annet parti og to av ti SV-velgere har satt seg på gjerdet. Over halvparten av SVs velgere, eller rundt 86.000 som stemte på Kristin Halvorsen & co i 2009 har snudd ryggen til partiet.

Ingen av de andre småpartiene på Stortinget har mistet like mange, eller en like stor andel av sine velgere. Mens vel 40.000 Venstre-velgere har forlatt partiet, er tallet for KrF rundt 50.000 og for Senterpartiet rundt 60.000. Alle tre mister litt flere velgere til andre partier enn til sofaen. Fremskrittspartiet har mistet hver fjerde velger til andre partier, mens en av ti har satt seg i sofaen.

Omregnet til antall velgere viser halvårstallene at 180.000 Ap-velgere fra 2009 høsten 2012 ville ha stemt på et av de fire opposisjonspartiene. Også fra Senterpartiet og SV er det noen velgere som bytter blokk, mens det er få som går motsatt vei. Nettovandringen av velgere fra de rødgrønne til de borgerlige partiene er på rundt 190.000 velgere.

Tall fra valgundersøkelsen i 2009 viser at en av tre velgere (31 prosent) fant seg et nytt parti sammenlignet med hva de stemte i 2005. Den gang var to-tredeler av velgervandringene innenfor blokkene eller til og fra hjemmesittergruppen.

Tallene fra høsten 2012 viser at den klart største andelen av velgere på ikke-sosialistisk side som bytter parti går til Høyre. SV mister klart flest velgere til Arbeiderpartiet, Sp-velgerne vandrer begge veier, mens den største andelen av Ap-velgerne som bytter parti går over blokkgrensen til Høyre.

I 2009 viste valgundersøkelsen at Arbeiderpartiet og Høyre hadde like lojale velgere. Selv om det er ulik metode, viser halvårsundersøkelsen til TNS Gallup at 64 prosent av Ap-velgerne er lojale, mens hele 86 prosent av Høyres velgere fra 2009 holder fast ved partiet.

I månedene frem mot valget skal de rødgrønne partiene både forsøke å vinne tilbake velgerne som på målingene sier at de har skiftet blokk, men også egne velgere som har satt seg på gjerdet og er usikre på hvilket parti de vil stemme 9. september.

Klart tøffest ser jobben ut for småpartiene på Stortinget. I tillegg til at de har mistet mange velgere, er det få som stemte på andre partier, få hjemmesittere fra 2009 og få nye velgere som svarer at de vil stemme på dem.

(Denne bloggposten er tidligere publisert i årsrapporten til TV 2-Nyhetene)

Følg utviklingen i målingene i partibarometeret på tv2.no