De rødgrønne tar innpå

Sju måneder før stortingsvalget glipper flertallet for Høyre og Fremskrittspartiet på gjennomsnittet av målingene.

SV ØKER: Audun Lysbakken (t.v.) og SV går mest frem i februar, men tross fremgang ligger de rødgrønne fortsatt langt bak skjemaet for valgseier fra 2009. (Foto: SCANPIX).

Pilene har pekt oppover for SV på målingene i februar. Etter at Vårt Land presenterte februartallene fra Norstat, klatrer partiet med 1,0 prosentpoeng på gjennomsnittet siden utgangen av januar til 5,0 prosent. Samtidig peker pilene ned for Høyre med 1,0 prosentpoeng til 32,8 prosent. Høyre er likevel fortsatt klart størst, fordi Arbeiderpartiet også går ned med 0,1 prosentpoeng til 28,3 prosent.

Oppslutningen for gjennomsnittet i februar finner du her

Ved utgangen av februar samler de rødgrønne regjeringspartiene 37,9 prosent av de spurte på gjennomsnittet av målingene. Høyre og Fremskrittspartiet har 48,8 prosent, og sammen med KrF og Venstre kan opposisjonspartiene notere seg for 58,6 prosent.

I desember skrev jeg en bloggpost om at «de rødgrønne er langt bak skjema». Her sammenlignet jeg situasjonen med stillingen mellom blokkene fire år tidligere, som endte med en svært knapp valgseier til de rødgrønne. I januar konstaterte jeg at «de rødgrønne sakker akterut». Da lå regjeringspartiene 10,9 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009, mens de borgerlige partiene lå 9,5 prosentpoeng foran skjema.

Når alle februarmålingene nå er publisert har jeg gjenntatt regneøvelsen. Arbeiderpartiet har et snitt på 28,3, mens de for fire år siden hadde 34,2. SV har 5,0 mot 7,1 mens Senterpartiet har 4,6 mot 4,9. Samlet ligger de rødgrønne dermed 8,3 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009.

Høyre samler i februar 32,8 prosent, mot 15,1 for fire år siden, mens Frp har 16,0 mot 24,1.  Samlet gir det et forsprang til 2009-skjemaet på + 9,6 prosentpoeng. Legger vi til KrF med 5,2 mot 6,0 og Venstre med 4,6 mot 6,0 ligger de borgerlige 7,4 prosentpoeng foran skjemaet fra 2009.

Dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat, viser TV 2s mandatberegningsmodell at disse ville kommet inn på Stortinget:

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat. Klikk på bildet for større versjon.

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat. Klikk på bildet for større versjon.

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat. Klikk på bildet for større versjon.