Norske velgere er utro

Hver tredje velger har forlatt sitt gamle parti siden 2009.

Vi er godt i gang med valgåret 2013. Partiene har ikke bare lagt strategier for å vinne nye velgere men også for å vinne tilbake velgere som har forlatt dem.

Siden forrige stortingsvalg har hver tredje velger, eller nesten 900.000 snudd ryggen til partiet de stemte på. Over en halv million av dem har funnet seg et nytt parti. Vel 300.000 er usikre på hva de ville ha stemt om det var valg nå, viser beregninger som er laget på grunnlag av tall fra TNS Gallups halvårsundersøkelse for TV 2 for høsten 2012.

Mens tallene viser at vel 330.000 velgere har forlatt Arbeiderpartiet, er det bare 60.000 velgere som stemte Høyre i 2009 som i dag ville ha stemt noe annet eller satt seg på gjerdet. Høyre skiller seg ut som det partiet med klart mest trofaste velgere. Bare 13 prosent av 2009-velgerne har forlatt Høyre.

Til sammenligning har to av ti Ap-velgere skiftet parti, og en av seks satt seg i sofaen. Arbeiderpartiet ble størst, men er også det partiet som har mistet klart flest velgere siden forrige valg.

Mest alvorlig er imidlertid situasjonen for SV. Hver tredje velger fra 2009 har funnet seg et annet parti og to av ti SV-velgere har satt seg på gjerdet. Over halvparten av SVs velgere, eller rundt 86.000 som stemte på Kristin Halvorsen & co i 2009 har snudd ryggen til partiet.

Ingen av de andre småpartiene på Stortinget har mistet like mange, eller en like stor andel av sine velgere. Mens vel 40.000 Venstre-velgere har forlatt partiet, er tallet for KrF rundt 50.000 og for Senterpartiet rundt 60.000. Alle tre mister litt flere velgere til andre partier enn til sofaen. Fremskrittspartiet har mistet hver fjerde velger til andre partier, mens en av ti har satt seg i sofaen.

Omregnet til antall velgere viser halvårstallene at 180.000 Ap-velgere fra 2009 høsten 2012 ville ha stemt på et av de fire opposisjonspartiene. Også fra Senterpartiet og SV er det noen velgere som bytter blokk, mens det er få som går motsatt vei. Nettovandringen av velgere fra de rødgrønne til de borgerlige partiene er på rundt 190.000 velgere.

Tall fra valgundersøkelsen i 2009 viser at en av tre velgere (31 prosent) fant seg et nytt parti sammenlignet med hva de stemte i 2005. Den gang var to-tredeler av velgervandringene innenfor blokkene eller til og fra hjemmesittergruppen.

Tallene fra høsten 2012 viser at den klart største andelen av velgere på ikke-sosialistisk side som bytter parti går til Høyre. SV mister klart flest velgere til Arbeiderpartiet, Sp-velgerne vandrer begge veier, mens den største andelen av Ap-velgerne som bytter parti går over blokkgrensen til Høyre.

I 2009 viste valgundersøkelsen at Arbeiderpartiet og Høyre hadde like lojale velgere. Selv om det er ulik metode, viser halvårsundersøkelsen til TNS Gallup at 64 prosent av Ap-velgerne er lojale, mens hele 86 prosent av Høyres velgere fra 2009 holder fast ved partiet.

I månedene frem mot valget skal de rødgrønne partiene både forsøke å vinne tilbake velgerne som på målingene sier at de har skiftet blokk, men også egne velgere som har satt seg på gjerdet og er usikre på hvilket parti de vil stemme 9. september.

Klart tøffest ser jobben ut for småpartiene på Stortinget. I tillegg til at de har mistet mange velgere, er det få som stemte på andre partier, få hjemmesittere fra 2009 og få nye velgere som svarer at de vil stemme på dem.

(Denne bloggposten er tidligere publisert i årsrapporten til TV 2-Nyhetene)

Følg utviklingen i målingene i partibarometeret på tv2.no

Dette er velgerne som snur ryggen til Lysbakken

LILLESTRØM (tv2.no): 40.000 velgere som stemte på SV i 2009 har forlatt Audun Lysbakken & co til fordel for et annet parti.

I TRØBBEL: SV-leder Audun Lysbakken har byttet logo og grafisk profil for partiet, i et forsøk på å vinne tilbake tapte velgere. (Foto: NTB scanpix).

Til sammenligning er det bare 1100 nye velgere som stemte på et annet parti ved stortingsvalget i 2009 som har funnet seg til rette hos SV.  Det viser en analyse av alle meningsmålingene fra TNS Gallup etter at Audun Lysbakken ble valgt til leder for et år siden.

Mens en tilsvarende analyse på samme tid i fjor viste at 62 prosent av SV-velgerne fra 2009 var lojale mot partiet, viser tallene som er samlet inn de tolv siste månedene at det bare er 46,6 prosent som er sikre på at de vil stemme på partiet.

Over halvparten av velgerne som har snudd ryggen til SV går til Arbeiderpartiet, mens en av ti velgere som har forlatt SV går til Høyre. Nesten like mange har forsvunnet til Venstre, mens hver sjette SV-velger fra 2009 har funnet seg til rette hos “andre partier” som Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Samtidig henter SV svært få nye velgere. Blant de få nye kommer to av tre fra Arbeiderpartiet, og hver tiende fra Frp.

Seks av ti velgere som sier de vil stemme SV er kvinner. Men mens partiet ligger stabilt under sperregrensen blant menn, taper de oppslutning blant kvinner, og klart mest taper SV blant kvinnelige velgere under 45 år.

SV mister velgere i alle aldersgrupper,  men forholdsvis mest blant velgere mellom 30 og 44 år. Oppslutningen til SV går også mest ned blant velgere med lav inntekt.

42 prosent av velgerne som sier de vil stemme SV er ansatt i offentlig sektor.

Selv om gjennomsnittet av meningsmålingene ved landsmøtestarten i 2013 ligger på 4,6 prosent, viser alle intervjuene fra det siste året at SV bare ville kapret distriktsmandat i Oslo. Gjennomsnittet akkurat nå er nøyaktig det samme som det var da Audun Lysbakken ble valgt til leder for et kriserammet SV for et år siden.

En fersk måling som er laget i forkant av årets SV-landsmøte viser at bare 17,7 prosent av velgerne vet hvem som er leder i SV. Selv blant SVs egne velgere er det bare 45,1 prosent som vet at partilederen heter Audun Lysbakken.

I sin landsmøtetale ville ikke Lysbakken spå hvor høy oppslutning partiet får ved høstens stortingsvalg,

Analysen er laget på bakgrunn av intervjuer i TNS Gallups partibarometre for TV 2 i tidsrommet april 2011 – mars 2012, de månedene Audun Lysbakken har vært leder for SV. 

Sjekk flere tall i partibarometeret på tv2.no

Grønt gjennombrudd?

For første gang er Miljøpartiet De Grønne inne på TV 2s beregninger av en nasjonal meningsmåling.

 

GRØNNE: Ved kommunevalget var Sondre Båtstrand (t.v), Hilde Opoku, Jan Bojer Vindheim, Harald Nissen og Hanna Marcussen lokale toppkandidater for De Grønne. (Foto: Kjetil Løset/TV 2).

Målingen Respons Analyse har laget for Aftenposten, BT, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad i mars viser rekordoppslutning for miljøpartiet med 2,3 prosent.

TV 2s  modell for beregninger av mandater viser at De Grønne med en slik nasjonal oppslutning ligger an til å kapre det femtende av de atten distriktsmandatene i hovedstaden, hvor den profilerte miljøaktivisten Rasmus Hansson topper partiets liste foran stortingsvalget.

Det er første gang jeg har registrert at De Grønne kaprer mandat på en nasjonal meningsmåling. Mandatet er langt fra sikkert, det er bare 1830 stemmers margin til Fremskrittspartiet, som er nærmest til å kapre sitt andre distriktsmandat i Oslo.

Ved kommunevalget i 2011 stilte De Grønne til valg i 54 kommuner, og kom inn i 15 av dem, i tillegg til fylkestinget i Hordaland og fire bydelsutvalg i Oslo. I Trondheim har partiet vært representert siden 1991 og ved forrige kommunevalg kom partiet inn både i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Gjennomsnittet av stortingsmålingene for De Grønne viser 1,1 prosent, dermed er det et stykke opp til mandat. Tror du på et gjennombrudd for De Grønne i 2013?

Les også De Grønnes historie

Partiene setter menn på topp

Seks av ti listetopper for stortingspartiene er menn, mens kvinnene er i flertall på andreplass.

MENN PÅ TOPP: Seks av ti listetopper for stortingspartiene er menn,, her representert ved Per Sandberg (Sør-Trøndelag Frp), Knut Arild Hareide (Hordaland KrF), Audun Lysbakken (Hordaland SV) og Jens Stoltenberg (Oslo Ap). (Montasje: NTB scanpix).

 

Det er 8. mars og kvinnedag også på denne bloggen, hvor jeg har kikket på hvem som topper listene til de sju partiene som i dag er representert på Stortinget.

En gjennomgang gjort for denne bloggen viser at 60 prosent av toppkandidatene på de vedtatte listene til stortingspartiene er menn, mens 40 prosent er kvinner. På andreplass er imidlertid kvinnene i flertall med 52 prosent, mot 48 prosent menn.

Fremskrittspartiet og Venstre kommer dårligst ut på den uformelle “likestillingstesten” med 14 menn og 5 kvinner på topp av stortingslistene. I KrF er det 11 menn og 8 kvinner på topp, det samme er situasjonen i SV, som også har klart flertall av menn på toppen av sine lister foran stortingsvalget.

I Arbeiderpartiet er det nesten “likestilling” med 10 menn og 9 kvinner på topp, mens det eneste stortingspartiet som mønstrer et flertall av kvinner på førsteplass er Senterpartiet, som stiller med 11 kvinner og 8 menn på topp.

Etter stortingsvalget i 2009 var 40 prosent av representantene som ble valgt inn kvinner. Venstre som fikk to representanter hadde høyest kvinneandel med 100 prosent. Senterpartiet fikk inn 7 kvinner og 4 menn og dermed den nest høyeste kvinneandelen med 63,6 prosent. I Arbeiderpartiet var nøyaktig halvparten av de 64 innvalgte kvinner, mens kvinneandelen i Høyre var 30 prosent.

I SV var bare 27,3 prosent eller tre av 11 innvalgte kvinner, mens det var 10 av 41, eller 24,4 prosent i Frp. De to fløypartiene fikk dermed de minst likestilte stortingsgruppene etter forrige stortingsvalg.

Hvor viktig mener du det er at menn og kvinner er like godt representert i politikken?

 

Disse er inne på Stortinget

Høyre mister ni mandater siden februar, mens Frp kaprer åtte nye.

TNS Gallups partibarometer for TV 2 i februar viser klar fremgang for Fremskrittspartiet, mens Høyre går like mye tilbake. Delvis er det tidligere Frp-velgere som i større gard slutter opp om partiet, samtidig som Frp mister færre tidligere velgere til Høyre. Men denne gang er det også en del tidligere Høyre-velgere som sier de vil stemme Frp.

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Frp-velgerne fra 2009 sier de vil stemme på partiet i dag. Det er en av de høyeste lojalitetsprosentene vi har sett for Frp etter stortingsvalget i 2009. Samtidig forsvinner færre tidligere Frp-velgere til Høyre, som mobiliserer færre av sine egne velgere enn de gjorde i februar, da TNS Gallup målte dem rekordhøyt til 36,1.

Arbeiderpartiet får bare et lite løft av Høyres nedtur med 1,6 prosentpoeng til 27,7 prosent. Bakgrunnstallene vise en lojalitet på 63 prosent, mens mange tidligere AP-velgere  sitter på gjerdet.

Du finner alle tallene i partibarometeret

Høyre er fortsatt klart størst blant menn, etterfulgt av Frp, mens Arbeiderpartiet bare er tredje størst. Blant kvinnene har Arbeiderpartiet overtatt som største parti. Høyre er størst blant de unge, men har ikke lenger like godt grep om de eldste velgerne, hvor Arbeiderpartiet har overtatt ledertøya. Nord for Dovre har Arbeiderpartiet igjen blitt størst, mens Høyre er større i de andre landsdelene.

Ingen av de små partiene på Stortinget har grunn til å juble med Senterpartiet på 5,4, Venstre på 4,8, KrF på 4,6 og SV på 4,6, er de alle farlig nær sperregrensen. Mest alvorlig er igjen situasjonen for SV som bare mobiliserer 44 prosent av sine velgere fra 2009, mens tidligere SV-velgere forsvinner til alle de andre partiene.

Et stortingsvalg i dag ville gitt følgende mandatfordeling på Stortinget:

INNE PÅ TINGET: Disse ville kommet inn på Stortinget, dersom TNS Gallups marsmåling for TV 2 var valgresultat. Mandatfordelingen er beregnet med TV 2s egen modell.

INNE PÅ TINGET: Disse ville kommet inn på Stortinget, dersom TNS Gallups marsmåling for TV 2 var valgresultat. Mandatfordelingen er beregnet med TV 2s egen modell.

INNE PÅ TINGET: Disse ville kommet inn på Stortinget, dersom TNS Gallups marsmåling for TV 2 var valgresultat. Mandatfordelingen er beregnet med TV 2s egen modell.

 

 

 

 

 

De rødgrønne tar innpå

Sju måneder før stortingsvalget glipper flertallet for Høyre og Fremskrittspartiet på gjennomsnittet av målingene.

SV ØKER: Audun Lysbakken (t.v.) og SV går mest frem i februar, men tross fremgang ligger de rødgrønne fortsatt langt bak skjemaet for valgseier fra 2009. (Foto: SCANPIX).

Pilene har pekt oppover for SV på målingene i februar. Etter at Vårt Land presenterte februartallene fra Norstat, klatrer partiet med 1,0 prosentpoeng på gjennomsnittet siden utgangen av januar til 5,0 prosent. Samtidig peker pilene ned for Høyre med 1,0 prosentpoeng til 32,8 prosent. Høyre er likevel fortsatt klart størst, fordi Arbeiderpartiet også går ned med 0,1 prosentpoeng til 28,3 prosent.

Oppslutningen for gjennomsnittet i februar finner du her

Ved utgangen av februar samler de rødgrønne regjeringspartiene 37,9 prosent av de spurte på gjennomsnittet av målingene. Høyre og Fremskrittspartiet har 48,8 prosent, og sammen med KrF og Venstre kan opposisjonspartiene notere seg for 58,6 prosent.

I desember skrev jeg en bloggpost om at «de rødgrønne er langt bak skjema». Her sammenlignet jeg situasjonen med stillingen mellom blokkene fire år tidligere, som endte med en svært knapp valgseier til de rødgrønne. I januar konstaterte jeg at «de rødgrønne sakker akterut». Da lå regjeringspartiene 10,9 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009, mens de borgerlige partiene lå 9,5 prosentpoeng foran skjema.

Når alle februarmålingene nå er publisert har jeg gjenntatt regneøvelsen. Arbeiderpartiet har et snitt på 28,3, mens de for fire år siden hadde 34,2. SV har 5,0 mot 7,1 mens Senterpartiet har 4,6 mot 4,9. Samlet ligger de rødgrønne dermed 8,3 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009.

Høyre samler i februar 32,8 prosent, mot 15,1 for fire år siden, mens Frp har 16,0 mot 24,1.  Samlet gir det et forsprang til 2009-skjemaet på + 9,6 prosentpoeng. Legger vi til KrF med 5,2 mot 6,0 og Venstre med 4,6 mot 6,0 ligger de borgerlige 7,4 prosentpoeng foran skjemaet fra 2009.

Dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat, viser TV 2s mandatberegningsmodell at disse ville kommet inn på Stortinget:

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat. Klikk på bildet for større versjon.

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat. Klikk på bildet for større versjon.

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger viser at disse ville kommet inn på Stortinget dersom gjennomsnittet av februarmålingene var valgresultat. Klikk på bildet for større versjon.

 

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.