Ikke alle målinger treffer

Noen partier har en tendens til å bli overvurdert på meningsmålingene.

Denne uken har KrF fått rekordtall med 8,3prosents oppslutning på robopollen Infact lager for VG. På Sentrios måling for Dagens Næringsliv som var tatt opp over flere dager, men likevel i samme tidsperiode, falt partiet under sperregrensen. Gjennomsnittet for partiet er på 5,2, ikke langt unna de 5,0 som TNS Gallups måling for TV 2 viste ved inngangen til februar.  Det er også store avvik mellom de beste og dårligste målingene for flere av de andre partiene.

Delvis skyldes det at to av byråene (Infact og Respons)vekter mot lokalvalget i 2011, mens de andre byråene vekter mot stortingsvalget i 2009. I tillegg har selvfølgelig byråene ulike modeller for vekting. Men det tyder også på at det er bevegelser i store velgergrupper.

Når det nærmer seg valg prikker noen av byråene ganske godt inn valgresultatet for enkelte av partiene, men det er likevel avvik. En sammenstilling av de siste målingene før stortingsvalgene i 2009, viser at noen partier ble overvurdert mens andre ble undervurdert på målingene.

Arbeiderpartiet ble klart undervurdert på målingene foran 2009-valget. 12 av de 12 siste målingene viste lavere oppslutning for Arbeiderpartiet enn valgresultatet. Det kan tyde på at partiet hadde størst mobilisering helt frem til valglokalene stengte. Gjennomsnittet av de 12 siste målingene viste 33,0 for Arbeiderpartiet, som endte på 35,4 prosent på valgdagen.

Nest størst var undervurderingen av Høyre, som hadde et snitt på 15,9 på de 12 siste målingene, mens valgresultatet endte på 17,2 prosent ved forrige stortingsvalg. Høyre var undervurdert på 7 av de 12 siste målingene. Frp var undervurdert på 8 av de 12  siste målingene, men snittet på 22,8 viste bare et avvik på 0,1 fra valgresultatet.

Gjennomsnittet av de 12  siste målingene prikket inn valgresultatet for Senterpartiet med 6,2 prosent. 6 målinger overvurderte partiet, mens de 6 andre undervurderte det.

De andre partiene var klart overvurdert på målingene. SV og Venstre ble begge målt 1,1 prosentpoeng for høyt på snittet av de 12 siste målingene, og henholdsvis 11 og 12 av målingene overvurderte de to partiene. KrF ble overvurdert på 10 av de 12 siste, med et snitt 0,7 over valgresultatet. Rødt ble målt for høyt på 11 av de 12 siste målingene, med et snitt 0,6 over det de oppnådde valgdagen.

Det blir selvsagt en teoretisk øvelse, men om vi legger til grunn at dagens målinger treffer like godt som de 12 siste foran forrige stortingsvalg og bruker snittet i partibarometeret som grunnlag, vil et valgresultat se slik ut: Høyre 34,1, Ap 30,8, Frp 16,0, Sp 4,7, KrF 4,5, SV 3,4, Venstre 3,4 og Rødt 0,8. (det finnes ikke sammenlignbare tall for De Grønne fra valgkampen 2009).

Det er under 200 dager igjen til valget, men likevel nok tid til at målingene vil svinge frem mot september. Regneeksempelet er derfor bare teoretisk, og baserer seg på flere forutsetninger. Likevel viser det at avstanden ned til sperregrensen er kort, også for partier som et drøyt halvår før valget ligger et stykke over.

Tror du noen av partiene på Stortinget faller under sperregrensen og kommer partiene Rødt og De Grønne inn 9. september?

Siv i skyggen av Erna

For fire år siden handlet det om Jens eller Jensen, nå står kampen mellom Jens og Erna.

1286

Med 200 dager igjen til stortingsvalget 9. september, starter jakten på velgerne for alvor. Denne uken intervjuet jeg Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg. Han gikk åpent ut med kritikk av eget parti, og hevdet at Frp kan ha gått i en felle og vært litt for forsiktige, og dermed ikke snakket rett til velgerne.

TNS Gallups februarmåling for TV 2 viste en oppslutning på 13,1 prosent for Fremskrittspartiet. Det er langt unna de 22,9 prosentene partiet samlet ved stortingsvalget i 2009 og ville ved i dag i dag ført til en historisk velgerflukt.

Bakgrunnstallene i målingen viser at rundt 160.000 velgere som stemte Fremskrittspartiet ved stortingsvalget i 2009 i dag ville ha stemt Høyre. I tillegg har en del tidligere Frp-velgere satt seg på gjerdet.  Mens Frp når det går bra på målingene har hentet mange velgere fra Arbeiderpartiet, er det nesten ingen tidligere Ap-velgere som nå vil stemme Frp. Derimot strømmer rundt 150.000 tidligere Ap-velgerne over til Siv Jensens storesøster på målingene, Erna Solberg.

Bakgrunnstallene i februarmålingen viser at 58 prosent av Frps velgere fra 2009 er lojale mot partiet, mens 26 prosent, altså mer enn hver fjerde velger fra 2009, sier at de i dag ville ha stemt Høyre. 13 prosent av Frp-velgerne har satt seg på gjerdet. Samtidig er det svært få velgere som stemte på andre partier som ville ha stemt Frp i dag.

VELGERFLUKT: Fremskrittspartiets kurve siden 2005 viser en fallende tendens. (Skjermdump fra partibarometeret på tv2.no).

Februarmålingen viser at Frp har dobbelt så stor oppslutning blant menn som kvinner.  Partiet har høyere oppslutning blant velgere over 60 år enn blant velgerne som er under 60, og står svakest i hovedstadsområdet.

Enda verre står det til for Fremskrittspartiet om vi skal tro tallene fra Respons Analyse eller robopollen til Infact. De to byråene som vekter målingene mot valgresultatet ved lokalvalget i 2011 (et langt dårligere valg for Frp enn stortingsvalget i 2009) som gir Frp henvoldsvis 12,5 og 10,9 prosent sju måneder før valget.

Halvårsbarometeret fra TNS gallup for høsten 2012 viser en oppslutning på 15,5 prosent med en lojalitet på 65 prosent fra valget i 2009.  Målingen som er et godt analyseverktøy viser at flukten fra Frp er langt større enn partiets evne til å trekke til seg nye velgere. Omregnet til antall velgere viser tallene i halvårsbarometeret at 215.000 som stemte Frp i 2009 har forlatt partiet.

Med knappe sju måneder, eller ganske nøyaktig 200 dager igjen til valget, mener Frps nestleder at partiet må bli tydeligere. Han tror fortsatt partiet kan gjøre et valg på linje med 2009 da de samlet 22,9 prosent. Hva tror du?

 

Svingdørpartiet Venstre

Venstre kjemper for å krype over sperregrensen ved høstens stortingsvalg.

OVER STREKEN: Kan Trine Skei Grande løfte Venstre over sperregrensen? (Foto: SCANPIX).

 

Med 204 dager igjen til valget, viser det løpende gjennomsnittet av målingene at Venstre samler 4,6 prosent av velgerne.  Det betyr at Venstre ligger dårligere an enn for fire år siden, da de hadde 6,0 prosent på snittet av målingene, og manglet noen få tusen velgere på å nå sperregrensen på valgdagen.

Venstre har erfaring med å ligge både høyt og lavt på målingene tidlig i valgår. I 1997 falt partiet fra 7,1 til 4,5 prosent. I 1993 hadde de 2,9 prosent på snittet av målingene i februar, valgresultatet ble bare 3,6 prosent.
I 2005 hadde partiet et like lavt utgangspunkt med 2,9 i snitt i februar, men løftet seg gjennom valgkampen til 5,9 prosent, som var partiets beste stortingsvalg siden 1969.
Halvårstallene på TNS Gallups målinger fra høsten 2012 viser at 6 av 10 Venstre-velgere fra 2009 (59 prosent) er lojale mot partiet. 28 prosent av Venstre-velgerne har funnet seg et annet parti.

VENSTREKURVEN: Venstres oppslutning på gjennomsnittet av målinger siden 2005. (Skjermdump fra partibarometeret på tv2.no).

Klart flest, 18 prosent går til storebror Høyre, 6 prosent til Arbeiderpartiet, mens 13 prosent av Venstre-velgerne fra 2009 setter seg på gjerdet. Bakgrunnstallene fra høsten tyder på at Venstre henter noen velgere fra alle de rødgrønne partiene.
16 prosent av de som sier de vil stemme Venstre nå stemte Arbeiderpartiet i 2009. Langt på vei er det altså disse velgerne som holder Venstre over sperregrensen, så lenge de mister en stor andel av sine tidligere velgere til Høyre.
Bakgrunnstallene fra halvårsbarometeret viser at Venstre har like stor oppslutning blant kvinner og menn på fem prosent, mens partiet har klart høyere oppslutning blant unge enn eldre velgere. Mens åtte prosent av de unge svarte at de vil stemme Venstrem skårer partiet bare tre prosent blant velgere over 60 år. Partiet har altså best tak på de velgerne som er vanskeligst å mobilisere når det kommer til valgdagen.
Venstre har høyere oppslutning i Oslo og Akershus og Sør- og Vestlandet enn resten av landet. Ti prosent av velgere med veldig høy utdanning vil stemme Venstre, som havner under sperregrensen blant folk med lav utdanning.
Venstre er på mange måter et svingdørparti som velgere er innom, men ikke trofaste mot. Tror du Venstre klarer sperregrensen på fire prosent 9. september?

Kjærlighetsdagen

Velgerne viser i øyeblikket størst kjærlighet til Høyre, som skårer 33,9 prosent på gjennomsnittet av meningsmålingene.

FIREÅRSKURVE: Dette er utviklingen på gjennomsnittet av målingene fra 13. februar 2009 til 13. februar 2013 for de tre største partiene. (skjermdump fra partibarometeret på tv2.no).

Etter en utfordring på min åpne facebookside i dag, følger her en kjapp sammenligning av partienes oppslutning på “Valentinerdagen” 13. februar, sammenlignet med oppslutningen på samme dag for fire år siden.

Det er ingen tvil om at det er Høyre som er vinneren med 33,9 prosent nå, mot 15,2 prosent for fire år siden. Partiet har dermed mer enn doblet sin oppslutning, og er nesten like store nå som Arbeiderpartiet var for fire år siden.

De to største taperne, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått fra henholdsvis 34,3 prosent til 28,2 (- 6,1) og fra 23,3 til 15,6 prosent (- 7,1).

I partibarometeret lager vi løpende gjennomsnitt av målingene. Den samme fireårskurven viser at KrF har gått fra 5,9 til 5,3 prosent (- 0,6), Senterpartiet fra 5,7 til 4,6 prosent (- 1,1). SV er blant de store taperne fra 7,4 til 4,3 (- 3,1), mens Venstre har gått fra 5,2 til 4,6 prosent (- 0,6).

Miljøpartiet De Grønne har nå et snitt på 1,1 prosent, mens Rødt får 1,5 og de andre partiene 1,3 prosent på snittet av målingene.

FIREÅRSKURVE: Dette er utviklingen på gjennomsnittet av målingene fra 13. februar 2009 til 13. februar 2013 for de andre partiene. (skjermdump fra partibarometeret på tv2.no).

Sjekk ut alle målingene i partibarometeret

Høyrebølgen fortsetter

Høyre og Arbeiderpartiet får like mange mandater fra Oppland på fersk måling.

Det er nærmest utenkelig at noen andre enn Arbeiderpartiet kan være størst i Oppland. I det røde fylket har partiet ved flere valg samlet over halvparten av velgerne.

Lørdagens Sentio-måling i Oppland Arbeiderblad gir Arbeiderpartiet 37, det er på nivå med det dårligste valget for partiet i dette fylket etter krigen. I 2001 da Arbeiderpartiet bare 36,43 prosent av stemmene i Oppland.

Men Ap er fortsatt størst. Selv om høyrevinden har nådd innlandsfylkene, får Høyre 27,1 prosents oppslutning (+15,9 fra forrige stortingsvalg. Det er nok til å kapre to mandater. Og det nye andremandatet vinner de fra Arbeiderpartiet som dermed bare får to på Stortinget fra Oppland.

Lokalmålingen i OA bekrefter dermed mandatfordelingen fra TNS Gallups nasjonale måling for TV 2, der vi beregnet akkurat den samme mandatfordelingen tidligere denne uken.

Frp, får 13,4 prosent i Oppland, mot 17,5) ved forrige valg og beholder et mandat, det samme gjør Senterpartiet med 10,4 (ned fra 12,4). Derfra er det et langt sprang ned til de andre partiene KrF 3,4 (3,1), Sv 4,9 (5,1), V 2,5 (3,0), MDG 0,7 (0,3), Rødt 0,2 (0,5) og PP 0,2 (0,8).

Også en lokal måling i Hedmark lørdag bekrefter at Høyre tar et solid jafs av velgerne i innlandet. Selv om Høyre går tilbake fra toppnivået i fjor høst, og Arbeiderpartiet går frem igjen på denne målingen, kaprer Høyre et nytt mandat på bekostning av Arbeiderpartiet. Med to mandater til Høyre og et til Frp, er de to partiene like store som Ap på Hedmarksbenken.

I en langt blåere del av landet presenterer Stavanger Aftenblad lørdag en lokal stortingsmåling for Sandnes.  Høyre er mer enn fordoblet fra 20,0 ved forrige stortingsvalg til 42,0, mens Arbeiderpartiet får 21,8 (- 4,2), mens Frp er halvert til 13,6 (-14,0).  KrF er fjerde størst med 9,6 (- 1,1), Venstre 3,5 (- 1,2), Sp 3,1 (- 1,1), SV 2,3 (- 2,2) og MDG 2,0 (+ 1,8).  Fredag trykket den samme avisen en lokal måling for Stavanger som viste ny rekord for Høyre.

LES FLERE FERSKE BLOGGPOSTER 

 

Lys i tunnelen for de rødgrønne?

I SV jubler de over fremgang på målingene etter at spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen igjen har kommet på dagsorden.

Den første målingen som delvis fanget opp debatten var TNS Gallup for TV 2, mandag denne uken. SV gikk frem 1,6 prosentpoeng til 5,2 prosent, som er den høyeste oppslutningen byrået har målt for partiet, siden Audun Lysbakken ble valgt til leder for snart et år siden.

Bakgrunnstallene viste at SV henter tilbake like mange velgere fra regjeringsstorebror Arbeiderpartiet, som de mister samme vei. Fortsatt er bare rundt halvparten av Sv-velgerne fra 2009 lojale, og partiet henter få nye velgere fra andre enn Ap på denne målingen.

Få dager etter presenterte NRK sine nasjonale Norstat-tall som viste 5,5 (+ 1,6) for SV, og snittet av de nasjonale målingene tok seg dermed opp fra 3,96 til 4,3 prosent.

På NRK-målingen  var Arbeiderpartiet plutselig jevnstore med Høyre, mens det på snittet av de nasjonale målingene nå skiller 5,7 prosentpoeng mellom de to i Høyres favør.

Statskanalen har dessverre valgt å legge seg på en linje der de ikke presenterer tall for velgeroverganger, som kunne gitt en forklaring på målingen.

I Nordland viser en robopoll Infact har laget for NRK og avisene i fylket at SV får 8,4 prosent. Avisa Nordland sammenligner robopollen med en måling fra Respons, basert på ordinære telefonintervjuer, og skriver om en tredobling siden i fjor høst. Siden forrige stortingsvalg øker SV med marginale 0,7 prosentpoeng i Nordland.

Samme måling viser at Arbeiderpartiet stuper med 13,8 prosentpoeng til 25,5 prosent. Også Senterpartiet går tilbake med 2,2 prosentpoeng til 5,9 prosent.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON: Valghistorikk fra Nordland. (Kilde: SSB).

De rødgrønne partiene går dermed samlet tilbake fra 55,3 prosent ved forrige stortingsvalg til 39,8 prosent på robopollen. Dersom målingen stemmer og endringene blant nordlendingene er representative for resten av landet, ender regjeringspartiene opp med et valgresultat på 34,83 prosent.

Nordlandsmålingen viser at Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre sitt dårligste stortingsvalg i moderne tid, mens Høyre ligger an til ny rekord i fylket.

En stortingsmåling Respons Analyse har laget for Stavanger Aftenblad i Stavanger kommune, tyder på at Høyre ligger an til sitt beste  stortingsvalg i moderne tid (etter 1945) med 39,9 prosent. Den forrige rekorden var fra 1981 med 37,36. På denne målingen får Arbeiderpartiet 29,5, hårfint over 2005 som var partiets nest dårligste stortingsvalg i moderne tid. SV får 4,1 som ville vært partiets dårligste stortingsvalg i byen og Senterpartiet 1,4, det dårligste siden 1961.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON: Stortingsvalg i Stavanger. Kilde: SBB De Grønne får 1,7 prosent på målingen fra Respons/Aftenbladet og dermed større enn Sp i Stavanger.

Den siste uken kan tyde på en viss stigning i formkurven for de to små partiene i regjeringen, men det er liten tvil om at de rødgrønne ligger langt etter skjema for å gjenta det svært knappe flertallet de fikk på Stortinget i 2009.

Les også bloggposten: De rødgrønne sakker akterut 

Mannefall for Arbeiderpartiet

Husker du tidligere Trondheimsordfører Marvin Wiseth (H)? 

PÅ TINGET? I røde Sør-Trøndelag ville Høyre fått fire mandater mot Arbeiderpartiets tre ved et valg i dag. Dermed ville tidligere Trondheimsordfører Marvin Wiseth endt på Stortinget. (Foto: Scanpix).

Foran høstens stortingsvalg står Wiseth på fjerdeplass på Høyres liste i Sør-Trøndelag. Normalt en sikker plass for en som ikke tror han kommer på Stortinget, for et parti som i dag har en på Stortinget.

Men rekordgallupen TNS Gallup har laget for TV 2 i februar sender Høyre opp i 36,1 prosent og ville gitt partiet 33 nye mandater, tre av dem i Sør-Trøndelag. Arbeiderpartiet ville bare fått tre mandater i fylket, mens Wiseth fra en fjerdeplass på Høyres liste kunne kommet inn og gjort det tradisjonsrike røde fylket blått.

Også i tunge røde fylker som Østfold, Hedmark og Oppland ville Høyre fått like mange mandater som Arbeiderpartiet. Siden valget i 1927 har Arbeiderpartiet vært klart størst på Stortinget. et valg i dag ville gitt mannefall med bare 46 mandater, 18 færre enn de fikk i 2009.

Bakgrunnstallene viser at 59 prosent av Arbeiderpartiets velgere er lojale mot partiet, mens 16 prosent av velgerne som stemte Ap i 2009 sier at de ville ha stemt Høyre. Det er så mange som 154.000 velgere.

Høyre er nesten dobbelt så store som Arbeiderpartiet blant menn, størst i alle landseler og aldersgrupper, og jevnstore med AP selv blant ansatte i offentlig sektor.

INNE: Disse ville kommet inn på Stortinget ved et valg i tråd med TNS Gallups februarmåling for TV 2.

 

INNE: Disse ville kommet inn på Stortinget ved et valg i tråd med TNS Gallups februarmåling for TV 2.

INNE: Disse ville kommet inn på Stortinget ved et valg i tråd med TNS Gallups februarmåling for TV 2.

Også Fremskrittspartiet ville opplevd mannefall dersom det var valg i dag. Partiet ville bare fått 23 mandater, 18 færre enn de fikk i 2009.

Et valg i dag ville endt med at Frp ble uten representanter i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Hver fjerde Frp-velger fra 2009 sier de vil stemme Høyre, mens 58 prosent er lojale mot partiet.

Mandatfordelingen er laget med TV 2s egen beregningsmodell, som vil bli benyttet frem mot stortingsvalget 2013.

Disse er inne på Stortinget

Høyre ligger an til å bli største parti på Stortinget.

VINNER OG TAPERE: Erna Solberg ligger an til 60 mandater og vil dermed lede Stortingets største parti, mens Liv Signe Navarsete (Sp) ligger an til 8 og Heikki Holmås i øyeblikket er ensom som SV-representant på TV 2s beregninger i januar.

I en bloggpost før helgen skrev jeg om gjennomsnittet på målingene for januar, som viser at de rødgrønne sakker akterut sammenlignet med situasjonen i 2009.

Dersom det hadde vært valg nå og resultatet ble som gjennomsnittet av målingene tyder på, ville Høyre fått 60 mandater på Stortinget. Dermed ville de blitt største parti for første gang siden 1924.

Siden 1927 har Arbeiderpartiet vært størst, men TV 2s beregninger i januar viser at partiet bare får 52 mandater. Fremskrittspartiet får 29, KrF 10, Senterpartiet 8, Venstre 8, SV 1 og Rødt 1.

Med et gjennomsnitt på 3,96 prosent i januar, blir Heikki Holmås SVs eneste representant fra Oslo. Rett under sperregrensen får partiet ingen utjevningsmandater.

Men TV 2s beregninger viser at nestleder Bård Vegar Solhjell mangler 1675 stemmer på å kapre distriktsmandat i Akershus, partileder Audun Lysbakken mangler 1441 stemmer på distriktsmandat i Hordaland og Snorre Valen mangler 2001 stemmer i Sør-Trøndelag. Det er altså ingen umulighet for SV å kapre mer enn et Oslomandat selv om de havner under sperregrensen.

Beregningene i januar ville gitt denne fordelingen av mandater på Østlandet:

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger av hvem som ligger an til stortingsplass, basert på gjennomsnittet av målingene i januar 2013. Utjevningsmandater er markert med stjerne. (Klikk på bildet for større versjon).

Som grafikken viser ligger Høyre an til å bli største parti og kapre flest mandater både i Oslo og Akershus. Men også i Buskerud, hvor Arbeiderpartiet får tre mandater, kaprer Høyre sitt fjerde – på utjevning. Dermed er i øyeblikket ungdomskandidaten Christopher Wand inne på Stortinget.

I Østfold ligger Høyre og Arbeiderpartiet an til å kapre tre mandater hver, mens Arbeiderpartiet fortsatt er størst i Hedmark og Oppland.

Vestfold ligger Høyre an til tre og Arbeiderpartiet to mandater, mens de tar to hver i Telemark. I Aust-Agder er det i øyeblikket kun spenning om hvem som får utjevningsmandatet. KrFs Kjell Ingolf Ropstad ligger best an. I Vest-Agder blir Høyre størst, noe de også gjør i de to store vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland.

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger av hvem som ligger an til stortingsplass, basert på gjennomsnittet av målingene i januar 2013. Utjevningsmandater er markert med stjerne. (Klikk på bildet for større versjon).

I Sogn og Fjordane tar Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet hvert sitt mandat. Sp-leder Liv Signe Navarsete har det siste distriktsmandatet. Spenningen er knyttet til hvem som tar utjevningsmandatet, som i øyeblikket går til Unge Venstres leder Sveinung Rotevatn.

I Møre og Romsdal ligger Høyre an til tre mandater, mens Arbeiderpartiet og Frp må nøye seg med to. I Sør-Trøndelag er Arbeiderpartiet størst, mens Senterpartiet er uten mandat, etter at Ola Borten Moe takket nei til gjenvalg.

INNE PÅ TINGET: TV 2s beregninger av hvem som ligger an til stortingsplass, basert på gjennomsnittet av målingene i januar 2013. Utjevningsmandater er markert med stjerne. (Klikk på bildet for større versjon).

I Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark er Arbeiderpartiet størst, mens Høyre og Arbeiderpartiet tar to mandater hver i Troms, hvor Frp kaprer et mandat. Dermed er spenningen i fylket knyttet opp mot utjevningsmandatet, som i øyeblikket går til Irene Vanja Dahl fra Venstre.

Dersom SV får 4,0 prosent og ikke 3,96 vil det løfte partiet opp til sperregrensen og dermed blir de med i fordelingen av utjevningsmandater. Med et slikt resultat får SV 7 mandater. Høyre får da 58, Arbeiderpartiet 52, Frp  28, KrF 9, Senterpartiet 7, Venstre 7 og Rødt 1. De Grønne mangler fortsatt noen stemmer på mandat i Oslo.

Følg utviklingen i partibarometeret

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.