De rødgrønne sakker akterut

Regjeringspartiene taper terreng sammenlignet med valgåret 2009.

TAPER TERRENG: De rødgrønne partiene svekker seg fra desember til januar og ligger dårligere an enn de gjorde sammenlignet med målingene i valgåret 2009. (Foto: Scanpix).

Det løpende gjennomsnittet av meningsmålinger på tv2.no viser at de rødgrønne partiene ved utgangen av januar 2013 bare får 36,8 prosents oppslutning. Det er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng fra snittet i desember.

Januar 2009 var en god måned for de rødgrønne partiene. Mens de i desember 2008 samlet 44,2 prosent på gjennomsnittet, økte de i januar med 2,7 prosentpoeng til 46,9.

Rett før jul skrev jeg bloggposten “De rødgrønne er langt bak skjema” og sammenlignet med oppslutningen fire år tidligere. Nå viser tallene at de rødgrønne sakker akterut.

Mens de i desember lå 6,7 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009, som endte med et svært knapt flertall på Stortinget, er de ved utgangen av januar hele 10,1 prosentpoeng bak skjemaet fra 2009. Målt mot et skjema fra valgåret 2009 har regjeringspartiene altså svekket seg med 3,4 prosentpoeng.

De sterke januartallene for Høyre gjør at gjennomsnittet for Høyre og Frp øker med 1,1 prosentpoeng fra desember til 49,7 prosent. Det betyr at de to partiene ligger hele 10,9 prosentpoeng bedre an enn de gjorde etter den første måneden av valgåret 2009.

Ser vi alle de ikke-sosialistiske partiene under ett, øker snittet med 0,5 prosentpoeng til 59,6 prosent fra desember til januar. opposisjonspartiene på Stortinget ligger dermed 9,5 prosentpoeng foran skjemaet fra 09-valget.

Gjennomsnittstallene for januar 2013 viser at Arbeiderpartiet får 28,4 (+0,1), Senterpartiet 4,4 (- 0,3) og SV 4,0 (- 0,5). Uten avrundingen som ligger i beregningene til partibarometeret havner SV under sperregrensen med 3,96 prosent.

Høyre styrker seg med 2,1 prosentpoeng fra desember til 33,9, Frp 15,8 (- 0,8), KrF 5,5 (+ 0,2), Venstre 4,4 (- 0,8).

Utenfor Stortinget får Rødt 1,4 (- 0,3) og er ikke lenger så mye større enn Miljøpartiet De Grønne som har et snitt på 1,1 prosent (+ 0,1). Andre partier får 1,4 (+ 0,2).

Ved utgangen av januar er det 220 dager igjen til valget. Det borgerlige forspranget øker.Vil de rødgrønne makte å hente inn igjen opposisjonens ledelse før 9. september?

Følg utviklingen i meningsmålingene i partibarometeret