Erna Solbergs store høst

Høyre øker mest og troner suverent på topp på halvårsbarometeret TNS Gallup har laget for TV 2. Nå gjenstår åtte måneder til valget.

STØRST: Høyre øker mest fra første til andre halvår i 2013 og henter særlig mange nye velgere blant de unge, mens Arbeiderpartiet går mest tilbake. (Foto: NTB scanpix).

Med en oppslutning på 33,5 prosent på halvårsbarometeret for høsten 2013, har Høyre økt med 4,1 prosentpoeng fra første halvår, mens Arbeiderpartiet med 29,5 prosent har gått tilbake med 2,6 prosentpoeng.

Høyre er klart størst blant menn med 35 prosent, mens de er jevnstore med Arbeiderpartiet blant kvinner med en oppslutning på 32 prosent. Mens Høyres oppslutning øker både blant kvinner og menn, går ARbeiderpartiet nesten like mye tilbake. Størst er økningen blant unge velgere, og særlig unge menn som har bidratt til at Høyre har vært største parti siden august.

Ingen andre partier har høsten 2012 hatt like lojale velgere som Høyre. hele 86 prosent av de tidligere Høyrevelgerne TNS Gallup har intervjuet sier at de fortsatt vil stemme på partiet. I tillegg henter Høyre mange nye velgere som tidligere har stemt på andre partier, samtidig som en rekke velgere som ikke stemte ved forrige valg i dag vil stemme Høyre.

Høyre er klart størst både på Østlandet og Vestlandet, mens de er jevnstore med Arbeiderpartiet i de fem nordligste fylkene. Partiet er størst blant velgere under 60 år, og jevnstore med Arbeiderpartiet blant de eldste velgerne.

FØLG UTVIKLINGEN I PARTIBAROMETERET

En av seks velgere som i dag sier de kan tenke seg å stemme Høyre, stemte Arbeiderpartiet ved stortingsvalget  i 2009, mens en av ti velgere som i dag sier de vil stemme Høyre stemte på Fremskrittspartiet.

Sammen med Fremskrittspartiet som får 15,5 prosent (+ 0,5) på halvårsbarometeret, ville Høyre fått et svært knapt flertall på Stortinget med 49 prosent av de spurte i ryggen. Et alternativ med Høyre, KrF og Venstre  samler 42,9 prosent av de spurte, mens de rødgrønne regjeringspartiene samler 38,6 prosent.

Mens det er flertall for Høyre og Frp blant menn med 54 prosent, svarer 43 prosent av de spurte kvinnene at de vil stemme på et av de to partiene, det er like stor andel av kvinnene som i dag sier at de vil stemme rødgrønt. Et annet alternativ med Høyre, KrF og Venstre samler 44 prosent av mennene og 43 prosent av kvinnene.

LES OGSÅ BLOGGPOSTEN: «Om det går som det pleier»

For småpartiene på Stortinget viser bakgrunnstallene at det er små forskjeller mellom kjønnene. Senterpartiet og KrF skårer som ventet langt sterkere blant velgere over 60 år, der oppslutningen er dobbelt så høy som blant de unge. For SV og Venstre er det motsatt, der oppslutningen blant de unge er mer enn dobbelt så høy som blant de eldre.

Se video der Erna Solberg møter unge velgere:

1286

Halvårsbarometeret er tatt opp i tidsrommet juli – desember med 5768 personer med stemmerett er intervjuet i målingen. 729 personer under 30 år med stemmerett er med i undersøkelsen. Feilmarginen er +/- 0,9 – 1,5 prosentpoeng.