Kampen for stortingsplass

Med knappe ti måneder igjen til stortingsvalget, viser gjennomsnittet av meningsmålingene at alle de fire småpartiene på Stortinget ligger an til å klore seg fast over sperregrensen, men de store partiene stikker likevel av med de fleste stortingsmandatene.

KJEMPER: Knut Arild Hareride (KrF), Abid Raja (V), Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) kjemper alle om stortingsplass. (Montasje: NTB Scanpix)

 

På grunnlag av det løpende gjennomsnittet av de nasjonale målingene som lages i partibarometeret på tv2.no, har vi regnet ut hvilke representanter som ligger an til å komme inn på Stortinget fra de ulike fylkene. I flere fylker er nominasjonene allerede unnagjort, slik at det er mulig å fastslå hvilke representanter som ligger an til å kapre stortingsplass.

I Østfold skal det som ved forrige valg fordeles åtte distriktsmandater pluss utjevning.  Høyre ligger akkurat nå an til å kapre to nye mandater, mens Arbeiderpartiet og Frp ligger an til å miste hvert sitt mandat. Som ved forrige valg viser den nasjonale beregningen av utjevningsmandater at KrF ligger best an til å kapre dette.

Akershus har fått ett nytt distriktsmandat og det er dermed 16 som skal fordeles, i tillegg til utjevningsmandatet. Høyre ser akkurat nå ut til å kapre tre nye mandater, Arbeiderpartiet til å beholde sine fem, mens Frp mister sitt fjerde mandat. Venstre er inne med mandat som i dag, mens SV ligger best an til å ta utjevningsmandatet. Dermed faller KrF ut i fylket der partilederen har hatt plass.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSJON. Antall fargelagte ruter viser hvilket parti som på grunnlag av nasjonal snittmåling 20. november ville kapret mandater i de ulike fylkene. Utjevningsmandater står nederst i hver kolonne og er markert med stjerne. Der nominasjonsmøtene er avholdt har jeg valgt å legge inn navn på kandidatene.

 

Oslo får to nye distriktsmandater, dermed skal det fordeles 18 pluss et utjevningsmandat i hovedstaden. Høyre ligger an til å doble antall mandater fra fire til åtte, mens Arbeiderpartiet ser ut til å miste sitt sjette mandat. Frp mister tredjemandatet, SV mister sitt andre mandat. Her er kampen knallhard før nominasjonsmøtet 4. desember. Rødt kaprer ett nytt mandat, mens Venstre beholder sitt distriktsmandat og på det nasjonale snittet akkurat nå kaprer utjevningsmandatet fra Oslo. Dermed faller KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen ut av Stortinget.

Hedmark mister ett mandat foran neste valg. Dermed skal det fordeles sju distriktsmandater pluss utjevning. Arbeiderpartiet ser ut til å miste sitt fjerde mandat, Høyre kaprer sitt andre mandat, SVs Karin Andersen faller ut, mens Senterpartiets nestleder Trygve Magnus Slagsvold Vedum ligger an til å kapre utjevningsmandatet.

I Oppland skal det velges seks distriktsmandater pluss utjevning. Arbeiderpartiet kaprer tre som sist, Høyre tar sitt andre, Frp beholder sitt ene, mens SV faller ut. Senterpartiet kaprer utjevningsmandatet.

I Buskerud skal det velges åtte distriktsmandater pluss utjevning. ARbeiderpartiet ligger an til å miste sitt fjerde mandat, Høyre ser ut til å kapre sitt tredje, mens Frp beholder to. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen faller ut, mens utjevningsmandatet kan gå  til Venstre, der tyskfødte Rebekka Borsch topper listen.

I Vestfold skal det velges seks distriktsmandater pluss utjevning. Arbeiderpartiet ser ut til å miste sitt tredje mandat, Fremskrittspartiet mister sitt andre mandat, mens Høyre kaprer to nye mandater og får tre. SV ligger best an til å kapre utjevningsmandatet.

I Telemark skal det som for fire år siden veges fem distriktsmandater og utjevningsmandat. Arbeiderpartiet kan miste sitt tredje mandat, mens Høyre kan kapre sitt andre. KrF ligger best an til å ta utjevningsmandatet i fylket. Her kjemper AUF-leder Eskil Pedersen om å bli nominert på Arbeiderpartiets liste.

 

I Aust-Agder skal det velges tre distriktsmandater pluss utjevning. Som sist ser Arbeiderpartiet, Høyre og Frp ut til å ta hvert sitt mandat. Utjevningsmandatet havner i øyeblikket, som for fire år siden, hos KrF.

I Vest-Agder er det fem distriktsmandater pluss utjevning. Høyre kaprer sitt andre mandat, mens Frp mistet sitt andre. Arbeiderpartiet og KrF tar et mandat hver, mens utjevningsmandatet ser i øyeblikket ut til å gå til Venstre. Dermed faller SV ut, i et fylke der nestlederen i KrF nylig ble vraket som listetopp.

Rogaland får et nytt distriktsmandat, dermed skal det velges 13 mandater pluss et utjevningsmandat. Med sterke lokale målinger i ryggen ser Høyre ut til å øke fra tre til fem mandater, Arbeiderpartiet beholder sine tre, mens Frp mister sitt fjerdemandat. Også SVs mandat ryker, mens Venstre og KrF kaprer distriktsmandat og Senterpartiet ligger best an til utjevningsmandat.

Hordaland får også et nytt distriktsmandat. Dermed skal det velges 15 pluss utjevningsmandat. Høyre ligger an til å doble fra tre til seks mandater. Arbeiderpartiet ser ut til å miste sitt femtemandat og Frp sitt fjerde. KrF-leder Knut Arild Hareide beholder distriktsmandatet til partiet, mens Venstres nestleder Terje Breivik gjenerobrer mandat fra fylket. Senterpartiet kniver dermed med SV om utjevningsmandatet, en kamp som denne gang går i favør av SV-leder Audun Lysbakken.

I Sogn og Fjordane skal det velges tre distriktsmandater.  Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet tar hvert sitt, noe som betyr at andremandatet til Arbeiderpartiet og dagens mandat for Frp ryker.  Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn kaprer denne gang utjevningsmandatet.

 

I Møre og Romsdal skal det velges åtte distriktsmandater. Høyre ligger an til å kapre to nye og får tre, mens Arbeiderpartiet og Frp mister hvert sitt mandat. KrF beholder sitt ene, mens Senterpartiet denne gang ligger best an til utjevningsmandat.

I Sør-Trøndelag er det ni distriktsmandater pluss utjevning. Arbeiderpartiet ser ut til å beholde sine fire, Høyre kaprer to nye og ligger an til tre, Frp beholder sine to, mens KrF og Senterpartiet faller ut. SV ligger i øyeblikket best an til å kapre utjevningsmandat.

Nord-Trøndelag mister et distriktsmandat og skal velge fem pluss utjevning. Arbeiderpartiet ser ut til å miste sitt tredje, Høyre og Frp beholder hvert sitt, mens Senterpartiet ser ut til å ta utjevningsmandatet.

Nordland mister også et distriktsmandat og skal velge åtte pluss utjevning. Arbeiderpartiet ser ut til å beholde sine fire, Høyre kaprer sitt andre mandat, mens Frp mister sitt tredje. SV faller ut og Senterpartiet ligger best an til utjevningsmandat.

Troms mister også et distriktsmandat og skal velge fem pluss utjevning. Arbeiderpartiet mister sitt tredjemandat, Frp sitt andre, mens Høyre kaprer sitt andre mandat i fylket. SV kaprer i øyeblikket utjevningsmandat i fylket.

I Finnmark skal det som sist velges fire distriktsmandater pluss utjevning. Arbeiderpartiet ser ut til å miste sitt tredje mandat, Høyre og Frp får hvert sitt mandat, mens SV i øyeblikket kaprer utjevningsmandatet.

(Leserveiledning til de grafiske illustrasjonene. Antall fargelagte ruter viser hvilket parti som på grunnlag av gjennomsnittsmålingen 20. november ville kapret mandater i de ulike fylkene. Utjevningsmandater står nederst i hver kolonne og er markert med stjerne. Der nominasjonsmøtene er avholdt har jeg valgt å legge inn navn på kandidatene).  

Følg utviklingen i partibarometeret på tv2.no