Rekordoppslutning for Høyre

Aldri noen gang tidligere har Høyre hatt like høy oppslutning på en nasjonal meningsmåling, som de har på målingen Respons Analyse har laget for Aftenposten i august. 

Sentrale Høyre-folk jeg har snakket med innrømmer at de måtte gni seg i øynene da de leste 37, 6 prosent på søylen over sin egen partilogo. Samtidig spør de seg selv i Høyres hus hvor lenge oppturen kan vare. For de innrømmer at tallene er høyere enn de håper på ved neste valg.

Høyrevinden ble også bekreftet på lokale robopolls i de to nordligste fylkene denne uken. I Finnmark fikk Høyre 26,1 som ville vært det beste valget i moderne tid, mens oppslutningen i Troms var 28,2, som ville vært det beste valget siden 1981. Tar jeg ikke feil kommer det nok flere fylkesmålinger i nær fremtid som vil bekrefte trenden.

Selv om Respons vekter sine stortingsmålinger mot kommunevalget i 2011, mens de fleste byråene fortsatt vekter mot stortingsvalget i 2009, har Høyre virkelig vind i seilene på flere meningsmålinger. Det løpende snittet av stortingsmålingene på tv2.no viser 32,0 prosent mot Arbeiderpartiets 29,8.

Det finnes ingen fasit på hvilken modell som er mest korrekt før valget i 2013, men vektingen mot de to valgene i 2009 og 2011 vil gi varierende tall, særlig for Høyre og Fremskrittspartiet. (Høyre hadde 17,2 prosent i 2009 og 28,0 prosent i 2011, mens Fremskrittspartiet hadde 22,9 prosent i 2009 og 11,4 prosent i 2011) .

Med unntak av de to partiene på høyresiden, der Gallup måler Høyre noe høyere enn gjennomsnittet og Frp noe lavere, minner byråets august-måling svært mye om gjennomsnittet akkurat nå. Avviket på Arbeiderpartiet er 0,1, avviket på KrF 0,4, avviket på Senterpartiet 0,2, avviket på SV 0,3 og avviket på venstre 0,1.

Forskjellen på Høyre og de andre partiene er den høye lojaliteten og evnen til å mobilisere velgere fra andre partier. gallups tall viser at 87 prosent av velgerne som stemte Høyre i 2009 vil gjøre det igjen. Samtidig henter partiet 14 prosent av velgerne som stemte Arbeiderpartiet, 18 prosent av velgerne til Frp og 18 prosent av velgerne til Venstre fra 2009. Også alle de andre partiene mister velgere til Høyre. 

I et intervju med meg under Arendalsuka sa Erna Solberg at det ikke betyr noe om Høyre får 28, 30 eller 32 prosent ved valget neste år. Hun legger dermed lista høyt. Kanskje for høyt? Eller hva tror du?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.