Sympatibølgen som løfter Arbeiderpartiet

Etter tradgedien som har rammet AUF, Arbeiderpartiet og det norske demokratiet, oppfordrer alle partiene til engasjement og ber folk bruke stemmeretten.

Ved kommunevalget for fire år siden valgte 61,7 prosent av de stemmeberettigede å møte frem. Fire av ti valgte dermed å la være. 2007-valget brøt likevel en trend. Etter sju lokalvalg på rad med fallende valgdeltagelse økte fremmøtet ved valgurnene igjen.

Fredag kom den første meningsmålingen som tyder på at flere sier de vil stemme enn ved målingene før terrorangrepene. Sentio var halvveis i opptaket av sin måling for Sunnmørsposten. Halve målingen er tatt opp etter terrorangrepene og viser at Arbeiderpartiet spretter opp over ti prosentpoeng til 38,7 prosent.

Selv om vi skal være varsomme med å tolke tall, både fordi antall spurte er mindre enn på en vanlig måling og fordi den er tatt opp rett etter terrorangrepene, tyder tallene på at Arbeiderpartiet går mot sitt beste kommunevalgresultat siden 1971.

Avisens presentasjon av tallene tyder først og fremst på at partiet har mobilisert velgere som tidligere har vært avventende, mens de i mindre grad tar fra andre partier. Holder dette seg fremover, kan det bety at vi går mot et mobiliseringsvalg.

I 1963 var det rekordhøyt fremmøte ved kommunevalget. Da stemte 81 prosent. Den gang handlet det utelukkende om politikk. Gerhardsen-regjeringen hadde nettopp gått av som følge av Kings Bay-saken. Da hadde Arbeiderpartiet styrt sammenhengende siden 1935 (med unntak av krigsårene og den korte perioden med samlingsregjering under Einar Gerhardsens ledelse).

Siden 1963 har pilene for fremmøteprosent stort sett pekt nedover til den nådde bunnen med 59 prosent i 2003. Nå tror og håper flere politikere på et mobiliseringsvalg igjen.

Hvor høy tror du at valgdeltagelsen blir ved kommunevalget 12. september?

Les flere saker om norsk politikk på politisk.no

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.