Stoltenbergs tøffe jobb

Alle de tre regjeringspartiene sliter med velgerflukt foran høstens kommunevalg.

Sjelden har Norge sett blåere ut enn på meningsmålingene tre måneder før valget 2011. For fire år siden kalte Arbeiderpartiet kommuinevalget for en folkeavstemning om det rødgrønne regjeringsprosjektet, nå er ikke lokalvalg et regjeringsvalg.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete har gjort det klart overfor politisk.no at partiet fortsetter i regjering uansett hvordan det går ved høstens valg. Senterpartiet håper på opptur og drømmer fortsatt å kunne kalle seg ordførerpartiet.

Sosialistisk Venstreparti tror på radikal opptur etter valget, men målingene typer på at partiet gjør et dårligere valg enn sist. Dermed har pilene pekt sammenhengende nedover for Kristin Halvorsens partikamerater siden de sa ja til å kalle seg rødgrønne. Ved de tre sistse valgene har SV dessuten vært blant partiene som har tapt oppslutning i valgkampen.

Arbeiderpartiet har de siste ukene fått flere kalddusjer på målingene. Kanksje smertet det mest med borgerlig flertall i det rødgrønne fyrtårnet Trondheim. Partiet kan bli stående uten makt i storbyene, i tillegg til å miste flere bastioner som Skedsmo, Elverum, Gjøvik og Rana. Derfor lover de nå Høyre kamp om storbymakten.

Jens Stoltenbergs oppskrift har vært å erklære sofaen og hjemmesittere for hovedfiende. Arbeiderpartiet satser på økt valgdeltagelse. Målingene viser at over 100.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet ved forrige valg i dag ville valgt Høyre.

For å leke litt med tallene. Tar vi alle som stemte på Arbeiderpariet i Oslo og Bergen ved forrige kommunevalg (81.265 og 28.126) får vi omtrent en illustrasjon på hvor stor velgervandring målingene tyder på at det er fra Arbeiderpartiet til Høyre.

Men det er fortsatt to og en halv måned igjen til valget. Nå starter kampen om velgerne for alvor. Du kan følge den på TV 2s politiske nettsted politisk.no

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.