Siv i skyggen av Erna

Fremskrittspartiet skulle vinne kvinnene. Fortsatt er to av tre Frp-velgere menn, og Siv Jensens parti er langt mindre enn Erna Solbergs Høyre.

Siv-Jensen-Erna-Solberg

For to år siden holdt Siv Jensen en landsmøtetale som var et rent frieri til kvinnelige velgere. Frp skulle kvitte seg med stempelet som manneparti. En analyse politisk.no har gjort av de seks siste målingene fra TNS Gallup viser at to av tre som sier de vil stemme på Fremskrittspartiet fortsatt er menn.

Da partiet skulle vokse blant kvinner hadde de 24,2 prosent på TNS Gallups måling. Stortingsmålingen for mai i år viser 17,2 prosent.

Åtte av ti velgere som har forlatt Frp til fordel for et annet parti har gått til Høyre, bare en av ti har forsvunnet til Arbeiderpartiet. Av velgere som stemte på andre partier ved forrige valg, viser analysen at nær halvparten kommer fra Arbeiderpartiet. Seks av ti nye Frp velgere som stemte på et annet parti var rødgrønne velgere, mens tre av ti kommer fra Høyre.

Les mer om tallene på politisk.no

Mens hver fjerde mann over 60 år sider de vil stemme Frp, er det bare seksten prosent av de spurte kvinnene under 30 år som vil det samme. Også unge menn er mindre glad i Frp enn de eldre, som heller ikke har så godt tak på eldre kvinner.

Andelen ansatte i privat sektor (24,1 prosent) er nesten dobbelt så høy som andelen ansatte i offentlig sektor (13,1 prosent) som sier de vil stemme på partiet.

Mens Frp var større enn Høyre ved forrige stortingsvalg er det liten tvil om at partiet har havnet i skyggen av Høyre når vi er snart halvveis i valgperiodemn. Tror du Frp igjen vil bli lillesøstsr på borgerlig side eller vil partiet reise seg?

Her treffer Høyrebølgen

Høyre ville blitt største parti på Stortinget, viser beregniger basert på de seks siste målingene TNS Gallup har laget for TV 2 og politisk.no.

Erna-Blomster2

I Oslo og Akershus ville hver tredje innbygger ha gitt sin stemme til Høyre dersom det var stortingsvalg. Det er her høyrebølgen treffer sterkest. I resten av landet har partiet en oppslutning på rundt 25 prosent.

Det er i størst gard eldre velgere som sørger for høyrebølgen. Blant velgere over 60 år er nå Høyre klart største parti. Partiet har likie stor oppslutning blant kvinner som menn, men har ikke like stor støtte blant de unge som de eldre. Særlig de unge kvinnene ser ut til å være vanskeligere å få tak i for Høyre enn andre velgere.

Mens Arbeiderpartiet er klart størst blant ansatte i offentlig sektor, er Høyre største parti blant ansatte i privat sektor, selvstendig næringsdrivende og pensjonister.

84 prosent av velgerne som stemte på Høyre i 2009 sier de ville gjort det samme i dag. Partiet henter flest nye velgere som stemte Arbeiderpartiet i 2009,. Hver tiende Ap-velger fra forrige stortingsvalg har funnet seg til rette hos Høyre, som også har stort tilsig av velgere fra Fremskrittspartiet, viser beregningene.

Partiet mister få velgere. Bare hevr tiende velger som forlater Høyre til fordel for et nytt parti gåpr til Arbeiderpartiet, mens seks av ti tidligere Høyrevelgere som har funnet seg et nytt parti siden 2009 har landet hos Fremskrittspartiet.

Et valg i dag ville gjort Høyre til Stortingets størse parti. Tror du høyrebølgen varer eller er det en blå ballong som sprekker før neste stortingsvalg?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.