KrFs kamp mot sperregrensen

Stadig flere velgere snur ryggen til Kristelig Folkeparti. Bare blant velgerne over 60 år har partiet høyere oppslutning enn sperregrensen.

Hoybraten-Hareide

En analyse av de sju siste målingene TNS Gallup har laget for TV 2 er alt annet enn oppmuntrende lesing for Kristelig Folkeparti drøye fire måneder før valget.

Et snitt av de sju målingene gir en oppslutning på 4,5 prosent, og det er langt flere av partiets tidligere velgere som forsvinner enn de klarer å rekruttere nye.

Mer enn 40 prosent av de spurte som sier de vil stemme på KrF er nå over seksti år. Dette er også den eneste aldersgruppen hvor partiet har en oppslutning over sperregrensen, mens de ligger godt under fire prosent blant de yngre velgerne.

Mens én av de sju siste målingene har hatt partiet under sperregrensen, har fire målinger vært på 4-tallet, mens to målinger har gitt over fem prosent. Kvinnene drar partiet opp, mens de havner under sperregrensen blant menn.

Påtoppende partileder Knut Arild Hareide ville hatt problemer med å bli gjenvalgt til Stortinget fra Akershus. Heller ikke nestleder Dagrun Eriksen fra Vest-Agder ville kommet inn. Bare fra Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal har KrF sikre mandater.

Seks av ti velgere som har forlatt KrF til fordel for et nytt parti har gått til Høyre. I tillegg har to av ti velgere fra 2009 forlatt KrF til fordel for Fremskrittspartiet, like mange som de mister til de tre rødgrønne partiene.

Av de få nye velgerne som stemte på et annet parti og nå vil stemme KrF kommer flest fra Fremskrittspartiet, men like mange stemte på et av de rødgrønne partiene. Et lyspunkt for KrF er at hele to av tre av de nye velgerne er under 45 år.

I helgen velges Knut Arild Hareide til partileder for å gjenreise KrF. Tror du han vil klare oppgaven eller faller partiet under sperregrensen?

Her er Arbeiderpartiets største problem

Jens Stoltenbergs største problem er at mange velgere rømmer til Erna Solberg.

Jens-Stoltenberg-Kaffekopp

Selv om Arbeiderpartiet har gått frem på de siste målingene, viser bakgrunnstallene fortsatt at svært mange tidligere velgere i dag ville ha stemt Høyre.

En analyse av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 det siste halvåret, viser at 57 prosent av velgerne som har snudd ryggen til Arbeiderpartiet ville ha stemt Høyre. I tillegg viser tallene at 16 prosent av velgerne som har forlatt Ap har gått til Frp.

april-barometeret var det høyere andel Ap-velgere som var lojale mot partiet enn de foregående månedene. Målingene det siste halvåret viser at 62 prosent av velgerne fra 2009 holder fast ved partiet. 19 prosent har satt seg på gjerdet, mens like mange har funnet seg et nytt parti, de fleste av dem har gått til Høyre.

Arbeiderpartiet mister få tidligere velgere til sine regjeringspartnere SV og Senterpartiet, men tallene viser at hele fire av ti nye Ap-velgere som stemte på et annet parti i 2009 brukte stemmeseddelen til SV, mens 12 prosent stemte Sp og 19 prosent Frp.

Mens Arbeiderpartiet samler 26 prosent av kvinnene som er intervjuet det siste halvåret, svarer 29,9 prosent av mennene at de vil stemme på partiet. Oppslutningen er omlag like stor i alle alders- og utdanningsgrupper.

Mens partiet har 36 prosents oppslutning blant ansatte i offentlig sektor, svarer 24 prosent av de ansatte i privat sektor at de vil stemme på partiet, som bare samler 18 prosent av de spurte som oppgir at de er selvstendige næringsdrivende.

Målingene fra TNS Gallup viser at partiet har høyest oppslutning i tradisjonelle røde fylker, mens høyrebølgen har slått hardest inn der Høyre gjorde det best på 80-tallet.

Arbeiderpartiet har opplevd en opptur på de siste målingene før landsmøtet, men mister fortsatt mange velgere til Høyre. Tror du velgerflukten nå stopper?

Svingdørpartiet Venstre

Trine Skei Grande drømmer om å gjenreise Venstre. Men halvparten av velgerne som stemte på partiet ved forrige valg har forsvunnet.

Skei-Grande-Blomster

En analyse av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 det siste halvåret, viser at bare 56 prosent av velgerne som stemte på Venstre vil gjøre det igjen.

Venstre har like stor oppslutning blant kvinner som menn. Opslutningen er markant høyere blant velgere med høyere utdanning enn i resten av befolkningen.

Les mer om Venstre og norsk politikk på politisk.no

Blant velgere under 30 år er oppslutningen til venstre i følge tallmaterialet fra TNS Gallup/TV 2 nå dobbelt så høy som blant velgere over 45 år.

Sju av ti velgere som snur ryggen til Venstre forsvinner til Høyre. Partiet mister til sammenligning ganske få velgere til de andre partiene. Høyres suksess på målingene ser i følge tallene ut til å være det største problemet for Venstre.

Det er trangt i kampen om velgerne i sentrum. Men til forskjell fra KrF og Senterpartiet henter Venstre også en god del nye velgere, slik at de på snittet av målingene nå ligger over den skumle fireprosentstreken, sperregrensen.

Sju av ti nye Venstre-velgere som stemte på et annet parti ved forrige valg, stemte rødgrønt. Venstre henter klart flest nye velgere fra Arbeiderpartiet, men også fra de to andre rødgrønne partiene. Derimot kaprer de få velgere fra Høyre.

Med de nye velgerne kan Venstre etablere seg trygt over sperregrensen. men da må de få flere av sine tidligere velgere til å bli, og ikke forsvinne ut svingdøren til Høyre. Spørsmålet er om de bare er på utlån eller om de har forsvunnet for godt?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.